LABECOKiiruna (Kuva: J. Jokimäki)

Ympäristövaikutusten laajuus ja tyypit (LABECO)

LABECO -osatehtävän tavoitteena oli löytää matkailukeskusalueiden ympäristövaikutusten seurantaan soveltuvia bioindikaattoreita.

Matkailukeskusalueiden ja ympäröivän luonnon tilaa tarkasteltiin käyttämällä:

  • linnuston pistelaskentatietoja
  • häiriöherkkien lajien esiintymiä
  • riistakolmiolaskenta-aineistoja
  • kestävän luontomatkailun indikaattoreita
  • kulutuskestävyyden seurantamenetelmiä

Tehtävässä tuotettiin:

  • opaskirja bioindikaattoreista
  • näyttely matkailun luontovaikutuksista

Matkailukeskusten hoidosta vastaavia koulutettiin bioindikaattoreiden käyttöön.

 

 

Osatutkimukset

          Maakotkan avulla tutkittiin matkailukeskusten vaikutuksia häiriöherkkiin lajeihin.

          Pesimälinnuston muutosten avulla selvitettiin matkailukeskusten ympäristövaikutuksia.

  • Tekopesäkoe

          Tekopesien hävikin seurannalla tutkittiin pesätuhoja matkailualueilla.

 

 

Toimijat ja yhteystiedot

Osatehtävän toteuttamiseen osallistuivat:

Vastuuhenkilö:

Projektipäällikkö
Jukka Jokimäki
Lapin yliopisto
Arktinen keskus
PL 122
96101 Rovaniemi
 
email: etunimi.sukunimi@ulapland.fi