Hanke-esittely

Lapin yliopiston Arktinen keskus hallinnoi ja koordinoi Euroopan unionin LIFE Ympäristö -rahaston tukemaa hanketta ´Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen´, LANDSCAPE LAB vuosina 2004 - 2007.

Hankkeen tavoitteena oli luoda ympäristövaikutusten seurantajärjestelmä välittämään tietoa matkailukeskusten tilasta ja ympäristönmuutoksista matkailuelinkeinon kehittäjille. Siinä oli mukana useita yhteistyötahoja: tutkimuslaitoksia, yliopistoja, oppilaitoksia sekä toteuttamisalueen kuntia.

LANDSCAPE LAB -hankkeessa toteutettiin kuusi rinnakkaista osatehtävää mukaan lukien hankkeen hallinnointi ja tiedonlevitys. Hankkeen pääasiallinen toteuttamisalue on Ounasselän tunturiseutu Luoteis-Lapissa.


Kuva: S. Huttunen

Osatehtävä Tehtävän sisältö  Tehtävän kesto  Toteuttajat
LABLAND

matkailukeskusten ekologisesti, kulttuurisesti ja visuaalisesti kestävä taajamarakenne   

1.1.2005-31.8.2006

MTT, Lapin yliopisto, GTK, LUMO, Arktes Oy
LABECO matkailukeskusten ympäristövaikutusten laajuus ja tyypit  

1.10.2004-31.7.2007 

Arktinen keskus, Metla, Metsähallitus, Lumo, RKTL

 LABSOC matkailukeskusten yhteisöjen toiminnalliset ja sosiaaliset rakenteet

1.1.2005- 31.12.2006 

Lapin yliopisto, Metla, MTT
 LABPLANT kasvimateriaalin tuottaminen maisemasuunnitteluun, viherrakentamiseen ja ennallistamiseen 

 1.9.2004-31.8.2007 

Oulun yliopisto, LUMO
 HALLINTO hankkeen hallinnointi, raportointi komissiolle ja ohjausryhmätyöskentely

 1.9.2004-31.8.2007 

Arktinen keskus
 TIEDOTUS  mediatiedotteet, www-sivut, esitteet, opaskirjat, raportit, konferenssi, seminaarit, näyttely ja opastus

 1.9.2004-31.8.2007 

Arktinen keskus