Scientific articles:

Johansson, P. 2006: Nature tourism and geological heritage management in central Finnish Lapland.  In: Satkunas, J. & Grigiene, A. (Eds.): International Conference "Geoheritage for Sustainable Development", May 27-30, 2006, Druskininkai, Lithuania: Volume of Abstracts.  -IUGS Commission GEM, ProGEO, Lithuanian Geological Survey, Polish Geological Institute, Lithuanian Institute of Geology and Geography. Vilnus, LGT. pp. 29-32.

Johansson, P. 2006: Nature tourism and geological heritage in Lapland.  -Journal of the Geological Society of Lithuania 63: 47-50.

Jokimäki, J., Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L., Huhta, E. & Siikamäki, P. 2007: Bird species as indicators of environmental changes at tourist destinations. -Arctic Centre Reports 50: 13-22.

Jokinen, M. & Sippola, S. 2007: Social sustainability at tourist destinations -- local opinions on their development and future in northern Finland. -Arctic Centre Reports 50: 89-99.

Kaisanlahti- Jokimäki, M.-L., Jokimäki, J., Huhta, E., Ukkola, M., Helle, P. & Ollila, T. 2008:    Territory occupancy and breeding success of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos ) around tourist destinations in northern Finland. -Ornis Fennica 85: 2-12.

Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L., Jokimäki, J. Huhta, E. & Siikamäki, P. 2008: Impacts of seasonal small-scale urbanization on nest predation and bird assemblanges at northern tourist destinations (in press).

Kangas, K., Sulkava, P., Koivuniemi, P., Tolvanen, A., Siikamäki, P. & Norokorpi, Y. 2007:  What detemines the area of impact around campsites? A case study in a Finnish national park. -Forest Snow and Landscape Research 81: 139-150.

Lehtinen, K. & Sarala, P. 2006: Geological factors in monitoring and planning nature trails at tourist centres in northern Finland. -Geo-Environment & Landscape Evolution II: 25-32.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P., Laine, K., Peteri, S.-L. & Huttunen, S. 2005: Success of hardy micro-propagated ornamental schrubs in northern Finland. -J.Appl.Bot.Food.Qual. 79: 107-116.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P., Laine, K., Peteri, S.-L. & Huttunen, S. 2005: Field evaluation of phenology and success of hardy, micro-propagated old schrub roses in northern Finland. -Acta Agr.Scand.Sect. B, Plant & Soil Science 55(4):275-286.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P, Laine, K., Peteri, S.L. & Huttunen, S. 2007 : Successful growth of micropropagated ornamental tree forms in northern Finland. -Dendrobiology 57: 61-71.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Kananen, S., Laine, K., Peteri, S.-L. & Huttunen, S. 2007: Hardy plants for landscaping and restoration in northern Finland. -Arctic Centre Reports 50: 62-67.

Suopajärvi, L. 2007: The role of forestry at tourist destinations in northern Finland: Case studies from Ylläs and Levi. -Arctic Centre Reports 50: 100-106.

Tuulentie, S. 2007: Local participation as a prerequisite for socially sustainable tourism: case studied from the Ylläs and Levi ski resorts in northern Finland. -Arctic Centre Reports 50: 75-88.

Tuulentie, S. & Mettiäinen, I. 2007:  Local participation in the evaluation of ski resorts: the case of Ylläs and Levi in Finnish Lapland. -Forest Snow and Landscape Research 81: 207-222.

Ukkola, M., Helle, P., Huhta, E., Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2007: The impacts of ski resorts on wildlife in northern Finland. -Arctic Centre reports 50: 31-41.

Uusitalo, M. 2007: Landscape analysis -- The first step in managing sustainable land use at tourist destinations. -Arctic Centre Reports 50: 42-51.

Väisänen, U., Johansson, P., Lehtinen, K., Pietilä, R., Räisänen, J. & Sarala. P. 2006: Geological Factors in Planning Sustainable Development at Tourist Centres. -Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue 1: 170.

Other articles:

Anon 2004: Työkaluja kestävän matkailun edistämiseen. -Kide 6: 37.

Anon 2006: Varislinnut hyötyvät matkailusta. -Kide 5: 36.

Anon 2007: Konferenssi luonnosta ja turismista. -Kide 2: 34.

Anon 2007: Maisema lähtökohdaksi matkailukeskusten maankäytönsuunniteluun. -Kide 5: 41.

Anon 2007: Matkailijat alueiden kehitystyössä. -Kide 5. 41.

Anon 2007: Matkailu tulee kylään. -Kide 6: 4.

Anon 2007: Uusi opaskirja matkailuympäristön kasveista. -Kide 6: 34

Heikkinen, H. & Sarkki, S. 2005: Yhteismaan vain hivuttautumisen tragedia? -Suomen Luonto 64(10): 46-47.

Huttunen, L. (toim.) 2004: Verkottuminen tutkimuksessa kannattaa. -Ympäristö 18(7): 26-27.

Jokimäki, J. 2005: Kohti kestävää matkailua. -Kide 4: 23.

Jokimäki, J. 2005: LANDSCAPE LAB. -Arctic Centre Annual Report 2004: 15.

Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2005 : Kestävän matkailun edistäminen: LANDSCAPE LAB -hankkeen sisältö ja tavoitteet. Teoksessa: Tuulentie, S. & Saarinen, J. (toim.): Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 20. ss. 114-118.

Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2006: LANDSCAPE LAB - Tourist Destinations as Landscape Laboratories - Tools for Sustainable Tourism. -Arctic Centre Annual Report 2005: 18-19.

Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2997: Ekologiset indikaattorit matkailualan toimijan työkalupakkiin. -Lapin tutkimusseuran vuosikirja XLV-XLVI: 26-31.

Jokimäki, J., Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. & Järviluoma, J. 2007: Matkailualueet maisemalaboratorioina - LANDSCAPE LAB -hanke kestävän matkailun jäljillä Ounasselän tunturiseudulla. -Lapin tutkimusseuran vuosikirja XLV-XLVI: 19-25.

Laine, K., Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Peteri, S.-L. & Kananen, S. 2007: Luonnonkasvien merkityksestä matkailukeskusten ympäristörakentamisessa. -Lapin tutkimusseuran vuosikirja XLV-XLVI: 49-55.

Lehtinen, K., Johansson, P., Pietilä, R., Räsisänen, J., Sarala, P. & Väsiänen, U. 2007: Geological knowledge in planning sustainable development at tourist centres in northern Finland. -In Xaing, H., Neg Akien, M., Vuorio, A-M., Jokinen, T. & Sillanpää, M. (eds): Eight Finish Conference of Environmental Sciences, Proceedings, Mikkeli, May 10-11, 2007: 141-142.

Lehtinen, K. & Sarala, P. 2007: Geologisten tekijöiden vaikutus maastonkulumiseen Pohjois-Suomen retkeilyreiteillä. -Teoksessa Kultti, S., Kaakinen, A., Salonen, V.-P. & Rämö, T. (toim.): Geologian 5. tutkijapäivät 6.-8.3.2007, Helsingin yliopisto. -Publications of the Department of Geology A2: 94-97.

Mettiäinen, I. 2006: Local participation in the development and planning of tourist centres in peripheral areas in Finnish Lapland, cases Ylläs and Levi. -In Abstracts and presentations in international seminar of collaborative planning of natural resources (Helsinki 25-26 September 2006). -Published in electronic form (CD).

Mäki-Kuutti, A.-M. (toim.) 2006: Miten sovittaa matkailu Lapin maisemaan? -Koelypsy - MTT:n asiakaslehti 4: 12-13.

Pihlajaniemi, H. 2006: Kestäviä kasveja pohjoisen matkailualueille. -Viherympäristö 6: 17.

Rantala, O. & Uusitalo, M. 2007: Ounasselän tunturiseudun maisemat matkailijoiden mielikuvissa ja kokemuksissa. -Teoksessa Tyrväinen, L. & Tuulentie, S. (toim): Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. -Metlan työraportteja 52: 31-44.

Sarkki, S. 2006 : Ruuvi tiukalla maankäytössä? Maankäytön sosiaalisesti kestävä kehitys poronhoitajien näkökulmasta Tunturi-Lapissa. -Poromies 73(3): 30-33.

Tajakka, H. (toim.) 2005: Matkailualueet maisemalaboratorioina -Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen. -Viherympäristö 5: 33-35.

Tuulentie, S. & Suopajärvi, L. 2007: Elinkeinojen yhteensovittaminen ja yhteisöjen osallisuus matkailuseutujen haasteena. -Lapin tutkimusseuran vuosikirja XLV-XLVI: 41-47.

Uusitalo, M. 2006: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus tutkii maaseudun matkailumaisemia Lapissa - Maisemalaboratoriohankkeessa arvioidaan matkailun vaikutuksia Ounasselän tunturiseudun kulttuuri- ja luonnonmaisemiin. -Agrologi 2: 19. 

Uusitalo, M. & Kananen, S. 2006: Viheralueet matkailukeskuksissa - Esimerkkinä Levin ja Ylläksen matkailukeskukset. -Viherympäristö 6: 14-16.

Uusitalo, M. & Rantala, O. 2005 : Matkailijoiden maisemamielikuvat matkailualueiden kehittämisessä. Teoksessa: Tuulentie, S. & Saarinen, J. (toim.): Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 20. ss. 56-64.

Uusitalo, M., Sarala, P. & Tormilainen, H. 2007: Maisema ja sen lukeminen. -Lapin tutkimusseuran vuosikirja XLV-XLVI: 32-39.

Vuopio, M. 2006: Kohti kestävää matkailua. -Metsäntutkimus - METLAn asiakaslehti 4: 30-32.

Väisänen, U., Johansson, P., Lehtinen, K., Pietilä, R., Räisänen, J. & Sarala, P. 2005 : Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa. Teoksessa: Tuulentie, S. & Saarinen, J. (toim.): Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 20. ss. 101-107. 

Väisänen, U., Johansson, P., Lehtinen, K., Pietilä, R., Räisänen, J. & Sarala, P. 2007 : Geologia matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa. -Geologi 59: 15-19.

Newspaper articles:

Lapin yliopistolle life-rahaa. Kaleva 23.9.2004

Lapin yliopiston maisemalaboratoriolle lähes miljoona euroa. Lapin Kansa 23.9.2004

Matkailun vaikutuksista tutkimus Lapissa. Arktiselle keskukselle jättipotti. EU:n rahoituksella tutkitaan matkailun ympäristövaikutuksia Lapissa. Kaleva 7.10.2004

Tunturi-Lapista tärkeä testialue. EU-hankkeella työvälineitä kestävään matkailuun. Lapin Kansa 7.10.2004

Tunturi-Lapin matkailualueet maisemalaboratoriona. Pohjolan Sanomat 7.10.2004

Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen. Koillis-Lappi 28.10.2004

Matkailun tuomista ympäristöongelmista hanke. Koillissanomat 1.11.2004

Ylläs maisemalaboratoriona. Kuukkeli 3.11.2004

Suuri EU-hanke käynnistyi. Kasvavan matkailun paine luonnolle saatava kontrolliin. Pohjolan työ 11.11.2004

Ympäristöprojektilla etsitään ratkaisuja kestävään luontomatkailuun. Lapin Kansa 11.2.2005

Maisemalaboratorio tulee. Levi.NYT! 18.2.2005

Matkailijoita kutsutaan Levin kehitystyöhön. Levi.NYT! 25.2.2005

Maisemalaboratorio käynnistyy. 19.2.2005 Kuukkeli

Matkailualueet maisemalaboratorioina. Levin Sanomat Nro 2 2005

Kuinka kestävää on Tunturi-Lapin matkailun kehitys? Luoteis-Lappi 3.3.2005

Laboratoriotutkimukset käyntiin. Tiedettä suksilla. Kuukkeli 5.3.2005

Matkailun paineet ympäristöön kartoitetaan. Kittilälehti 9.3.2005

Kestävää matkailua edistetään EU:n tukemalla hankkeella. Levi.NYT! 11.3.2005

Maisemalaboratorio-hanke Ounasselän kulttuurimaisemien jäljillä. Kittilälehti 15.6.2005

Matkailussa ympäristö jää toiseksi. Kaleva 16.6.2005

Kasvit estämään matkailumaiseman kulumista. Lapin Kansa 16.6.2005

Labplant-hankkeen tavoitteena on hillitä ympäristön kulumista. "Maisema on matkailun keskeisin luonnonvara". Kittilälehti 22.6.2005

Kulttuurimaisemat tutkittavina. Kuukkeli 20.7.2005

Lapin tutkimusasema selvittää: Kestääkö tunturiluonto turistien saappaiden jäljet? Maaseudun tulevaisuus 19.8.2005

Ylläksen strategia ajan tasalle. Kuukkeli 27.8.2005

Patikoi ja vaikuta. Kuukkeli 27.8.2005

Katse vuoteen 2020. Kuukkeli 10.9.2005

Maisemalaboratorion patikkaretki veti osallistujia. Kuukkeli 10.9.2005

Matkailijat kertovat mielipiteensä matkailumaisemasta. Kittilälehti 5.10.2005

Kenen ehdoilla Lapin matkailu kasvaa? Maaseudun tulevaisuus 19.12.2005

Epäilijätkin tyytyväisiä maisematiehen. Kuukkeli 18.2.2006

Eläimistö lisääntyy matkailualueilla. Kittilälehti 17.5.2006

Eläimistö lisääntyy matkailualueilla. Luoteis-Lappi 24.5.2006

Varislinnut hyötyvät matkailusta. Lapin Kansa 25.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Etelä-Saimaa 27.5.2006

Matkailu häiritsee maakotkaa ja maassa pesiviä lintuja. Helsingin Sanomat 27.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Kouvolan Sanomat 27.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Länsi-Suomi 27.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Pohjalainen 27.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Pohjolan Sanomat 27.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Salon Seudun Sanomat 27.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Satakunnan Kansa 27.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia ympäristön eläimistöön. Etelä-Suoman Sanomat 28.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Hämeen Sanomat 28.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Kaleva 28.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Lapin Kansa 28.5.2006

Matkailukeskuksilla vaikutuksia eläimistöön. Savon Sanomat 28.5.2006

Riistaeläimet hyötyneet matkailun aiheuttamista ympäristömuutoksista. Kaleva 5.6.2006

Maakotka häiriintyy, varislinnut viihtyvät. Kittilälehti 28.6.2006

Levin matkailun voimakas kasvu sattuu korviin - Labland tutkii matkailun vaikutuksia tunturikeskuksissa. Lapin Kansa 1.9.2006.

Levin voimakas kasvu käy korvien päälle - Rakentamisen ja liikenteen melu kuin suurissa kaupungeissa. Pohjolan Sanomat 1.9.2006

Matkailukeskusten maisemarakenteet sietävät muutoksia erilailla. Inarilainen 13.9.2006

Menetelmä matkailualueiden äänimaisemien kartoittamiseen. Pohjois-Suomen Markkinat Nro 9 2006

Kasvi-istutukset paikkaamaan luonnon kulumista. Lapin Kansa 13.9.2006

Uusi tutkimus matkailun vaikutuksista Ounasselän tunturiseudulla. Levi.NYT! 15.9.2006

Kellosinilatvaa ja lapinorvokkia Leville. Levi.NYT! 15.09.2006

Kultapiiskua ja lapinorvokkia Leville. Kittilälehti 27.09.2006

Kestävän matkailun jäljillä Ounasselän tunturiseudulla (Jokimäki, J., Järviluoma, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L.). Lapin Kansa 12.10.2006

Matkailun vaikutukset esille. Lapin Kansa 13.10.2006

Muuttuva maisema ja matkailu. Uusi Rovaniemi 14.10.2006

Ekologiset indikaattorit matkailualan toimijan työkalupakkiin (Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L.). Lapin Kansa 28.10.2006

Nyt tarkkana! Kuukkeli 31.10.2006

Maisemahoidon työpaja. Kuukkeli 31.10.2006

Mikä on matkailukeskusten maisemien merkitys matkailijoille ja paikallisyhteisölle. Levin Sanomat Nro 5 2006

Ounasselän alueesta maisemaselvitys - Matkailukeskuksilla hyvät lähtökohdat kehittää ympärivuotisia matkailutuotteita. Levin Sanomat Nro 5 2006

Miten matkailu muovaa arkea? Uusi Rovaniemi 18.11.2006

Miten eri tavoin maisemaa voi lukea ja aistia? (Sarala, P., Uusitalo, M. & Tormilainen, H.) Lapin Kansa 21.11.2006

Maisematyöpajasta taustatietoa yleiskaavan tueksi. Luoteis-Lappi 23.11.2006

Maisema ja matkailu. Lapin Kansa 8.12.2006

Luonnonkasvit ja viherrakentaminen matkailussa. Uusi Rovaniemi 9.12.2006

Matkailukeskukset haaste lappilaiselle arjelle ja maaseutuelinkeinolle (Tuulentie, S. & Suopajärvi, L.). Lapin Kansa 17.12.2006  

Lapin matkailijat ja asukkaat säilyttäisivät perinnemaiseman. (Uusitalo, M. & Mettiäinen, I.) Helsingin Sanomat 30.12.2006

Luonnonkasvien merkitys ja kestävät kasvit matkailukeskusten ympäristörakentamisessa (Peteri, S.-L., Pihlajaniemi, H. & Siuruainen, M.). Lapin Kansa 4.1.2007

Kelkkaturisti ei erota talousmetsää erämaasta. Helsingin Sanomat 28.1.2007.

Kellokas laajenee keskukseksi. Luonto- ja kulttuurikeskuksen tilat kolminkertaistuvat Äkäslompolossa. Pohjolan Sanomat 17.5.2007

Kellokas laajenee Luonto- ja kulttuurikeskukseksi. Lapin Kansa 22.5.2007

Kellokas pääsi pussinperältä päätien varteen. Luonteis-Lappi 24.5.2007

Kellokaan laajennus käyntiin. Kuukkeli 19.6.2007

Kellokkaan puutarhassa jäljitellään luontoa. Luoteis-Lappi 20.6.2007