Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa

« Back15.9.2017 11:47

Yleisellä tasolla asiantuntijat arvioivat perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilan olevan hyvä. Tutkimuksen arvioidaan olevan kuitenkin suhteellisen kansallista, minkä vuoksi tutkijoiden toivotaan tulevaisuudessa tuottavan enemmän kansainvälisen tason julkaisuja.

Perus- ja ihmisoikeustutkimus on tärkeää ihmisoikeuksien kehittymiselle ja toteutumiselle. Perus- ja ihmisoikeustutkimuksen edistäminen Suomessa kuuluu Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin. Ihmisoikeuskeskus on julkaisut kaikkien aikojen ensimmäisen selvityksen perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin kanssa, joka on osa Lapin yliopiston Arktista keskusta.

Perus- ja ihmisoikeustutkimusta tehdään nykyään määrällisesti paljon ja se on sisällöllisesti moniulotteista. Kriittisellä perus- ja ihmisoikeustutkimuksella on oma tärkeä roolinsa alalla. Toisaalta laajalla ja hajanaisella tutkimuskentällä tuotetun tutkimuksen arvioidaan olevan pistemäistä, jolloin tutkimusaiheiden valinta ja tutkimuksen esiintyminen eri tieteenaloilla voi olla suhteellisen sattumanvaraista.

Aineistosta nousi selkeästi esiin kaksi merkittävää haastetta: oikeuksia koskevan asiantuntemuksen ja tutkimuksen kyseenalaistaminen, sekä tutkimusrahoitukseen kohdistuneet leikkaukset. Yhteiskunnallisen tilanteen nähdään ajavan tutkimusta ahtaammalle, minkä pelätään johtavan tutkimuksen määrälliseen vähenemiseen ja tutkimusteemojen kaventumiseen.

Selvitystä varten haastateltiin 24 kokenutta asiantuntijaa. Tietoa kerättiin myös verkkokyselyn avulla, jota levitettiin yliopistojen ja muiden tutkimusta tuottavien tahojen keskuudessa. Kyselyyn saatiin noin 200 vastausta. Osaksi selvityksen kattamaa tutkimusta laskettiin varsinaisen perus- ja ihmisoikeuksiin keskittyvän tutkimuksen lisäksi myös sellainen tutkimus, josta on löydettävissä perus- ja ihmisoikeusulottuvuus.

Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa - asiantuntijoiden näkemyksiä on ladattavissa Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros, puh. 09 432 3782.

SelvitysUutiskuva_Ihmisoikeustutkimus_selvitys.gif