Lapin lintukohteet (LapLinko)

Hankkeeen vetäjä: LAY, Arktinen keskus, Luontoselvitys- ja YVA-palvelut
Projektipäällikkö: Jukka Jokimäki
Kesto: 1.4.2012-2015

 

Lapin lintureitit opas!

Lapin lintureitit opastavat käyttäjän lintumatkailullisesti mielenkiintoisille kohteille, joissa esiintyy monipuolinen ja arvokas linnusto joko muutto- tai pesimäaikana.Lataa opas pdf-muodossa (1 Mb).

"Bird Routes in Lapland" - brochure guides the reader to places of birdlife interest characterised by diverse and invaluable conglomerations of bird species during either migration or nesting. Download the brochure as pdf (1 Mb).

Lappi tarjoaa linnuista kiinnostuneille henkilöille:

 • maailman monipuolisimman suolinnuston (esim. jänkäkurppa,jänkäsirriäinen)
 • tunturilintulajeja (esim. kiiruna, sepelrastas), jotka pesivät Suomessa ainoastaan Lapissa
 • sinipyrstön (lintumatkailullisesti mahdollisesti Suomen mielenkiintoisin lintulaji) esiintymispaikkoja
 • merkittäviä muuttolintujen (esim. laulujoutsen, arktiset kahlaajat) kerääntymäalueita
 • 312 tavattua lintulajia, joista 190 on pesinyt alueella. Talvella Lapissa voidaan havaita 80 lajia.
  
lintureitit-opas-kuva.jpg

LaplLinko-hankkeessa

 1. tehdään lintulaskentoja potentiaalisesti arvokkailla lintualueilla,
 2. määritetään Lapin maakunnallisesti arvokkaat lintualueet,
 3. toistetaan Lapin lintuvesikohteiden lintulaskennat niillä tapahtuneiden muutosten arvioimiseksi sekä kohteilla tehtyjen kunnostustoimenpiteiden onnistuneisuuden arvioimiseksi,
 4. tehdään lintulaskentoja Natura 2000 alueilla ko. kohteiden suojeluperustelajien tilan arvioimiseksi (n. 80 kohteella),
 5. paikannetaan uusia lintualueita suojelualueiden ulkopuolelta lintumatkailun käyttöön,
 6. tuotetaan tietoa uhanalaisten lintulajien esiintymistä ja tilasta,
 7. tuotetaan seurantatietoa lintulajien kannankehityksestä
 8. tuotetaan kirja ja esite Lapin arvokkaista lintupaikoista ja lajeista sekä raportoidaan Lapin lintuvesien nykytila, niillä tapahtuneet muutokset sekä niiden syyt. Samalla arvioidaan kohteilla tehtyjen kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia kohteiden pesimälinnustoon.

Projektin aikana kartoitetaan ennalta valittujen noin 250 kohteen linnustot.

  Laulujoutsen. Kuva Jukka Jokimäki
LapLinko -hankkeessa arvioidaan mm. Lapin lintuvesillä ja -soilla tapahtuneita linnustomuutoksia, kuvan laulujoutsen on runsastunut Lapissa (kuva J. Jokimäki).

Projekti edistää osaltaan tärkeiden lintualueiden suojelua ja tehostaa maankäytön suunnittelua sekä auttaa sovittamaan yhteen alueille kohdistuvia käyttömuotoja. Yhteistyön tarve Lapissa on kasvanut mm. lisääntyneiden maankäyttöpaineiden (esim. tuulivoima, turevetuotanto ja kaivokset) vuoksi ja julkisten resurssien vähenemisen takia. Kaavoitus, suojelualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä kosteikkojen kunnostaminen ja kunnostustoimenpiteiden vaikutusten arviointi edellyttävät ajantasaista tietopohjaa mm. linnustoon liittyen. Eri intressitahojen näkemysten huomioiminen ja yhteensovittaminen paranee laajapohjaisen yhteistyön kautta.

EU komissio edellyttää Suomelta raportointia Natura 2000 kohteiden suojeluperustelajien tilasta vuoteen 2013 mennessä. Projekti auttaa tässä monitorointitehtävässä tuottamalla tietoa ko. alueiden linnuston nykytilasta. Kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden lintualueiden lisäksi tarvitaan myös tietoa maakunnallisesti tärkeistä lintualueista. Nämä ovat toistaiseksi jääneet valtaosin kartoittamatta, vaikka ne ovat tärkeitä muun muassa maankäytön suunnittelun kohteina.

 

Julkaisu

Klikkaa kuvaa ladataksesi PDF tai tilaa painettu julkaisu osoitteesta jukka.jokimaki(at)ulapland. fi

LapLinko2015_kansi_CMYK.jpg

 

 

Hankkeen rahoittajatLapin ELY-keskus, Lapin yliopisto (Arktinen keskus), Lapin liitto, Metsähallitus.