LANDSCAPE LAB -hanke 2004 - 2007

 

Lapin yliopiston  Arktisen keskuksen hallinnoimassa ja   EU LIFE Ympäristö -ohjelman rahoittamassa hankkeessa ’Matkailualueet maisemalaboratorioina -työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen’, LANDSCAPE LAB tarkasteltiin luontoon suuntautuvan matkailun kestävyyttä ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

LANDSCAPE LAB -hankkeessa etsittiin ja testattiin sopivia indikaattoreita ilmentämään matkailun ja ympäristön välistä suhdetta, tilaa ja muutosta.

Maisemalaboratorio -hanke tuotti uutta tietoa matkailun ympäristövaikutuksista, luontoon suuntautuvista aktiviteeteista, ympäristöasenteista, ympäristön käytöstä ja matkailualueiden suunnitteluperiaatteista. 

LANDSCAPE LAB -hankkeen lopputuotteita olivat:

Yhteenveto hankkeen keskeisimmistä tuloksista on luettavissa projektin LAYMAN´s raportista