LABLANDKuva: J. Jokimäki

Matkailukeskusten ekologisesti, kulttuurisesti ja visuaalisesti kestävä taajamarakenne (LABLAND)

LABLAND -osatehtävässä pyrittiin edistämään matkailukeskusten ekologisesti, kulttuurisesti ja visuaalisesti kestävää taajamarakennetta.

Matkailukeskusten maisema-analyyseillä tarkasteltiin alueiden:

  • geologiaa ja maisemarakennetta
  • maankäytön historiaa
  • maisemakuvaa
  • äänimaisemaa
  • maisemakokemuksia

Analyysien pohjalta laadittiin suosituksia:

  • maisemarakenteeseen perustuvan viheraluejärjestelmän perusrunko
  • maisemalähtöistä maankäyttöä, maisemanhoitoa ja rakennustapaa koskevat periaatteet
  • maisemamuutosta kuvaavat mittarit ja seuranta-alueet

 

Toimijat ja yhteystiedot

Osatehtävän toteuttamiseen osallistuivat:

Vastuuhenkilö:

Tutkija
Marja Uusitalo
MTT
Kasvituotannon tutkimus, Rovaniemi
Tutkijantie 28
96900 Saarenkylä
 
email: etunimi.sukunimi@mtt.fi