Osatutkimukset

          Maakotkan avulla tutkittiin matkailukeskusten vaikutuksia häiriöherkkiin lajeihin.

          Pesimälinnuston muutosten avulla selvitettiin matkailukeskusten ympäristövaikutuksia.

  • Tekopesäkoe

          Tekopesien hävikin seurannalla tutkittiin pesätuhoja matkailualueilla.