Osatehtävät vuosina 2004 - 2007

LANDSCAPE LAB -hankkeessa toteutettiin kuusi rinnakkaista osatehtävää mukaan lukien hankkeen hallinnointi ja tiedonlevitys.  
LABLAND:  Matkailukeskusten ekologisesti, kulttuurisesti ja visuaalisesti kestävä taajamarakenne  Kuva: S. Kananen
LABECO:  Ympäristövaikutusten laajuus ja tyypit   Kiiruna (Kuva: J. Jokimäki)
LABSOC:  Yhteisöjen toiminnalliset ja sosiaaliset rakenteet  Kuva: M. Uusitalo
LABPLANT:  Kasvimateriaalin tuottaminen maisemasuunnitteluun, viherrakentamiseen ja ennallistamiseen   Riekonmarja (Kuva: I. Okkonen)