Opaskirjat, muut kirjat

Uusitalo, M., Sarala, P. & Jokimäki, J. (toim.) 2007 : Maisemalähtöinen maankäytönsuunnittelu luontomatkailukeskuksissa. -Arktisen keskuksen tiedotteita 49. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi, 88 s.

Laine, K., Pihlajaniemi, H., Kananen, S., Siuruainen, M., Hämäläinen, A., Kauppila, T. & Peteri, S.-L. 2007 : Pohjoisen matkailuympäristön kestävät kasvit. -Kalevaprint Oy, Oulu. 96 s.

Jokimäki, J., Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L., Tuulentie, S., Laine, K. & Uusitalo, M. (eds.) 2007: Environment, Local Society and Sustainable Tourism. -Arctic Centre Reports 50. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi, 123 p.

Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L.. (toim.) 2007 : Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. -Arktisen keskuksen tiedotteita 52. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi. 80 s..

Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L., Jokimäki, J., Kivilahti, R. & Härkönen, J. (eds.) 2007 : Nature and Tourism. Tools for Sustainability. International Conference, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finalnd, 22-24 May 2007. Abstract book. -Lapin yliopistopaino, Rovaniemi. 60 p.