Hankkeen tavoitteet

LANDSCAPE LAB –hankkeen tavoitteena oli kehittää ja esitellä menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida, seurata ja suunnata matkailun alueellisia vaikutuksia. Hankkeen toteuttamisalueen matkailukeskuksiin, Kittilän Leville ja Kolarin Ylläkselle kehitettiin myös muualle Eurooppaan vastaavanlaisiin kohteisiin sovellettavissa oleva ympäristövaikutusten seurantajärjestelmä.

LANDSCAPE LAB –hankkeessa kehitetyillä  menetelmillä matkailuelinkeinon parissa toimivat voivat arvioida ja edistää matkailun kestävyyttä. Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa matkailun ympäristö- ja maisemavaikutuksista, luontoaktiviteeteista, ympäristöasenteista ja maankäytöstä sekä suosituksia matkailualueiden suunnittelun ja ympäristönhoidon käyttöön.

 Kurjenkanerva (Kuva: Ilpo Okkonen)