Hankkeen taustaa

LANDSCAPE LAB –hankkeen lähtökohtana oli lisääntynyt tiedon tarve kasvavan matkailun vaikutuksista luontoon, kulttuuriin ja paikallisiin yhteisöihin.

Merkittävä osa Lapin matkailukohteista sijaitsee arvokkaiden suojelualueiden läheisyydessä.  Alueiden sijainti ja pohjoinen, herkkä luonto asettavat erityisiä haasteita kestävän matkailun kehittämiselle sekä alueiden hoidon ja käytön suunnittelulle.  Kestävän matkailun periaatteiden ja arvojen noudattaminen takaavat osaltaan alueiden säilymisen.

Hanke valmisteltiin Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, MTT Lapin tutkimusaseman ja NorNet –koordinaation johdolla. Valmistelutyöhön osallistui useita matkailu- ja ympäristöalan ammattilaisia eri instituutioista.

 

Kuva: Marja Uusitalo