Reports

Arktes Oy 2006 : A survey of the external surfacing materials used at tourist resorts - ecological durability and sustainability for the cultural environment and traditional landscape at the Levi and Ylläs fells (in Finnish with English abstract). -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 23 s.

Hakkarainen, M. 2005 : Ylläs and Levi resort descriptions (in Finnish with English abtract). -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste 43 s.

Huusko, H., Kauppinen, T., Tölli, E. & Tormilainen, H. 2006 : Soundscape in Levi, Olos and Ylläs tourist destinations (in Finnish with English abstract) Levin.  -Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11. 77 s. + 2 liit.

Mettiäinen I. 2007 :Growing tourist centres nearby fell side villages - challenges to social sustainability. -LANDSCAPE LAB -project, Arctic centre, University of Lapland. Lapin yliopistopaino, Rovaniemi. 122 s. + liite.

Sulkava, P. & Norokorpi, Y. (toim.) 2007: Impact of nature tourism on vegetation and erosion in the Pallas-Yllästunturi National Park (In Finnish with English documentation page). -Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 166.

Suunnittelukeskus Oy 2006 : Land use and community technology (in Finnish with English abstract. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 46 s.

Tuulentie, S. & Saarinen, J. (toim.) 2005: Kestävät käytännöt matkailu suunnittelussa ja kehittämisessä. -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 20. 131 s.

Uusitalo, M. & Mettiäinen, I. (toim.) 2006 : Ylläksen maisemanhoitosuunnitelma - Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisten näkemykset. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 26 s. + 2 karttaliit. (+ 127 kuvaliit. saatavissa monisteen toimittajilta). 

Uusitalo, M., Sarala, P. & Tuulentie, S. (toim.) 2006 : Living tourism landscape. Landscape survey of the Ounasselkä region, and Ylläs and Levi tourist destinations (in Finnish with English summary)  -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33. 196 s.

Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK