Reports

Arktes Oy 2006 : A survey of the external surfacing materials used at tourist resorts - ecological durability and sustainability for the cultural environment and traditional landscape at the Levi and Ylläs fells (in Finnish with English abstract). -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 23 s.

Hakkarainen, M. 2005 : Ylläs and Levi resort descriptions (in Finnish with English abtract). -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste 43 s.

Huusko, H., Kauppinen, T., Tölli, E. & Tormilainen, H. 2006 : Soundscape in Levi, Olos and Ylläs tourist destinations (in Finnish with English abstract) Levin.  -Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11. 77 s. + 2 liit.

Mettiäinen I. 2007 :Growing tourist centres nearby fell side villages - challenges to social sustainability. -LANDSCAPE LAB -project, Arctic centre, University of Lapland. Lapin yliopistopaino, Rovaniemi. 122 s. + liite.

Sulkava, P. & Norokorpi, Y. (toim.) 2007: Impact of nature tourism on vegetation and erosion in the Pallas-Yllästunturi National Park (In Finnish with English documentation page). -Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 166.

Suunnittelukeskus Oy 2006 : Land use and community technology (in Finnish with English abstract. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 46 s.

Tuulentie, S. & Saarinen, J. (toim.) 2005: Kestävät käytännöt matkailu suunnittelussa ja kehittämisessä. -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 20. 131 s.

Uusitalo, M. & Mettiäinen, I. (toim.) 2006 : Ylläksen maisemanhoitosuunnitelma - Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisten näkemykset. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 26 s. + 2 karttaliit. (+ 127 kuvaliit. saatavissa monisteen toimittajilta). 

Uusitalo, M., Sarala, P. & Tuulentie, S. (toim.) 2006 : Living tourism landscape. Landscape survey of the Ounasselkä region, and Ylläs and Levi tourist destinations (in Finnish with English summary)  -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33. 196 s.