Teollistumisen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset Pohjois-Venäjällä - ENSINOR (Environmental and Social Impacts of Industrial Development in Northern Russia)

Hankkeen englanninkieliset kotisivut

Hankke toteutettiin vuosina 2004-2007. Hankkeeseen Arktinen keskus palkkasi kolme väitöskirjaa laativaa jatko-opiskelijaa. Biologian,  maantiteen ja antropologian alan jatko-opiskelijoiden tehtävänä oli toteuttaa kenttä- ja laboratoriotyöt joiden tulokset käytetään heidän väitöskirjojensa aineistona. Tri. Forbes toimi hankkeen johtajana ja koordinaattorina.

Osa 1 (2004). Tutkimus toteutetaan arktisen Venäjän alueella (Nenetsia ja Yamal) jossa tulevana vuosikymmenenä on odotettavissa merkittävää öljy- ja kaasuteollisuuden kasvua. Intensiiviset tutkimusalueet valitaan neuvottelemalla eri näkökulmia edustavien paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tutkimuksen erityisen huomion kohteena on selvittää miten Koillisväylän ja siihen liittyvän kuljetusverkoston vaikutuspiirissä tapahtuva teollistuminen vaikuttaa perinteisiä elinkeinoja harjoittaviin yhteistöihin. Huomiota kiinnitetään myös ilmaston lämpenemisen seurauksiin kuten ikiroudan sulamiseen ja nopeasti muuttuvaan kasvillisuuteen.

Osa 2. (2005-2006). Intensiivinen tutkimus käynnistyy (i) Biologia – keskeisten eliöhabitaattien (esim. porolaitumet) perusinventointi ja niiden tilan arviointi; (ii) Maantiede – keskeisten habitaattien kartoitus; (iii) Antropologia – selvitetään paikallisten asukkaiden käsitys ympäristönmuutoksista ennen ja nyt.

Osa 3. (2007). Aineiston analysointi ja skenaarioiden laadinta koskien Suomen potentiaalista roolia arktisen Venäjän kehityksessä. Hankkeen tulokset muokataan myös suuren yleisön ja päätöksentekijöiden käyttöön Arktisen keskuksen tiedekeskusnäyttelyn ja sen sähköisen tietopalvelun avulla sekä julkaisuin. Hankkeen päättyessä järjestetään tulosten julkistamistilaisuus, symposio johon kutsutaan tutkijoiden lisäksi poliittisia vaikuttajia ja päätöksen tekijöitä. Samalla avataan asiasta kertova näyttely.

Nenetseille ja teollisuudelle yhteiset pelisäännöt

Ensinor-tutkimushankkeessa tehdyn työn pohjalta on laadittu Nenetsian poropaimentolaisten ja teollisuuden välille julkilausuma, jota voidaan hyödyntää koko Pohjois-Venäjällä alkuperäiskansojen, teollisuuden ja hallinnon välillä. Lue lisää täältä .

 

Yhteystietoja

Kuvia kenttätyöstä