uutiskuva_1.jpg

Open position in the Arctic Centre of the University of Lapland

18.12.2017 11:44

University Researcher starting 1 March 2018 Field: Multidisciplinary research related to global change.

The duties of the researcher are as follows:

• Independent and influential research on northern regions
• Acquisition of supplementary research funding and management of research projects
• Provision of instruction in the Arctic Studies programme and supervision of doctoral students in the relevant area of research
• Innovative publication of science in the exhibitions of the Arctic Centre
• Popularisation of science

The following qualifications and merits are required:

• Doctor's degree in biosciences or environmental science
• Academic proficiency and expertise in the relevant field demonstrated through publications
• Fluent communication with decision makers and the general public
• Demonstrated ability to acquire supplementary research funding and to lead research projects
• Experience of research on northern regions
• Excellent command of Finnish and English

The candidate is to attach to the application his or her CV, list of publications, and research plan (max. five pages) for the following three years. When making the appointment decision, special attention is paid to the quality of the plan and to the way in which the candidate’s research is linked to the other research activities of the Arctic Centre.

The salary is based on the universities salary system and its requirement levels 6–7 for teaching and research personnel. Thereby the task-specific salary component is 3,340.77-3,851.33 euros per month. In addition, the total salary includes a personal salary component amounting up to 46.3% of the task-specific salary component.

Deliver your application by January 15, 2018 at 13.00 to the Registry of the University of Lapland (street address: Yliopistonkatu 8) PL 122, 96101 Rovaniemi, Finland. Application documents will not be returned.

Further information:
Professor Timo Koivurova, Director of the Arctic Centre, phone: +358 40 551 9522 firstname.surname@ulapland.fi

*********

Yliopistotutkija, 1.3.2018 alkaen - University Researcher, starting 1 March 2018

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa on haettavana


Yliopistotutkijan tehtävä 1.3.2018 alkaen globaalimuutokseen liittyvässä monitieteisessä tutkimuksessa.

Tutkijan tehtäviin kuuluvat:

• itsenäinen korkeatasoinen tutkimus pohjoisilla alueilla
• täydentävän tutkimusrahoituksen hankinta ja tutkimusprojektien johtaminen
• opettaminen Arctic Studies –ohjelmassa ja jatko-opiskelijoiden ohjaaminen omalla tutkimusalallaan
• tieteen innovatiivinen julkistaminen Arktisen keskuksen näyttelyissä
• tieteen popularisointi

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii:

• tohtorin tutkintoa bio- tai ympäristötieteissä
• julkaisuin osoitettua tieteellistä pätevyyttä ja perehtyneisyyttä oman tutkimusalansa kysymyksiin
• kykyä kommunikoida päätöksentekijöiden ja suuren yleisön kanssa
• osoitettua kykyä hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta ja johtaa tutkimusprojekteja
• tutkimuskokemusta pohjoisilta alueilta
• erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa ansioluettelo, julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua) seuraaville 3 vuodelle. Valintaa tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelman laatuun ja siihen, miten hakijan esittämä tutkimus kytkeytyy Arktisen keskuksen muuhun tutkimukseen.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuuskehikon tasoihin 6–7 (3340,77 – 3851,33 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutu¬miseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Lapin yliopistolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 15.1.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, Kirjaamo (Yliopistonkatu 8), PL 122, 96101 Rovaniemi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.


Lisätiedot: tutkimusprofessori, johtaja Timo Koivurova, puh. 040 551 9522 etunimi.sukunimi@ulapland.fi