Externally funded projects in 2008 - 2009 and further

GLOBAL CHANGE RESEARCH GROUP

Adaptation to Rapid Land-Use and Climate Changes on the Yamal Peninsula, Russia: Remote Sensing and Models for Analyzing Cumulative Effects / Bruce Forbes / University of Alaska Fairbanks / 1.6.2009 – 31.5.2012

Application of Space-Based Technologies and Models- Land-Cover/Land-Use Change / Bruce Forbes / University of Alaska Fairbanks / 1.1.2007-31.8.2008

CAFF-Preparation of the CAFF Working Group’s Arctic Biodiversity Assessment / Bruce Forbes / Ministry of Environment / 1.5.-30.11.2009

CARMA- CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment project / Bruce Forbes / Yukon College / 1.3.2008 – 31.3.2009

Clim-ATIC Northern Periphery Programme Project / John Moore / EU-NPP/Ympäristöministeriö / 1.3.2008-28.2.2011

Dynamical Evolution of Scharffenbergbotnen Blue Ice Area since the Late Glacial Maximum / John Moore / Suomen Akatemia / 1.1.2009-31.12.2012

ECOREIN, The Ecological and Socioeconomical Responses of Global Change on Reindeer Pastures / Minna Turunen / Thule-Instituutti, Oulun Yliopisto / 1.1.2006-31.12.2009

Harjulammen linnustoselvitys vuonna 2008 / Jukka Jokimäki / Rovaniemen kaupunki / 29.4.2008 – 30.9.2008 / 6500 €

Ice core drilling on Vestfonna / John Moore / Suomen Akatemia / 1.1.2007 – 31.12.2010

Interdisciplinary Investigations into the Role of Sea Ice as Moderator of and Platform for Biogeochemical Cycles in Arctic and Antarctic Waters / Mats Granskog / Suomen Akatemia / 1.8.2005-31.12.2008

Kilpiaavan linnustoselvitys 2009 / Jukka Jokimäki / Lapin ympäristökeskus / 1.6.-31.10.2009

Kokonaavan ja Jänkäläisenaavan tyyppisten lintualueiden kartoittaminen / Jukka Jokimäki / 26.6.2008 – 30.10.2009

Kääpälajiston indikaattoriryhmien kehittäminen metsäluonnon suojeluarvojen arvioinnissa / Anna-Liisa Sippola / Ympäristöministeriö / 15.2.05-31.12.06

Muuttohaukka-selvitys / Jukka Jokimäki / Lapin Liitto / 1.4.2007 – 30.6.2008

PACE, Past Climate Extremes in the North / John Moore / Thule-Instituutti, Oulun yliopisto / 1.1.2006 – 31.12.2009

Paleoclimate studies on Scharffenbergbotnen Blue Ice Area / John Moore / Suomen Akatemia / 1.1.2005-31.12.2008

Petoeläinten vaikutus poron vasatuottoon ja –kuolleisuuteen erilaisissa olosuhteissa, Väitöskirjatutkimus / Harri Norberg / Maa- ja Metsätalousministeriö / 1.1.2008 – 31.3.2009

Pohjoiset havumetsät – Tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella / Anna-Liisa Sippola / Metsäntutkimuslaitos, Eu-Interreg III A Kolarctic Naapuruusohjelmahanke / 10.4.2006 – 1.3.2008

Poron ravinto ja lisäruokinta muuttuvassa ilmastossa / Minna Turunen / Maa- Ja Metsätalousministeriö / 1.1.2008-31.3.2011

Resilience of Human-Rangifer System / Bruce Forbes / University of Alaska Fairbanks / 1.1.2006-31.8.2009

Rovaniemen kaupunkilintuatlas / Jukka Jokimäki / EAKR – Lapin ympäristökeskus / 1.6.2009 – 31.12.2011

Sattasen linnustoselvitys 2009 / Jukka Jokimäki / Airix Ympäristö Oy / 1.5.-31.8.2009

Social and Environmental Impacts of Oil and Gas Development in Northern Russia – Seminar / BRUCE FORBES / YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / 1.8.2007-31.12.2008

Social and Environmental Impacts of Oil and Gas Development in Northern Russia – Seminar / Bruce Forbes / Ulkoasiainministeriö / 1.8.2007-30.1.2008

Social and Environmental Impacts of Oil and Gas Development in Northern Russia – Seminar / Bruce Forbes / International Centre for Reindeer Husbandry, Norway / 1.8.2007-31.12.2008

Suomen Paleoklimatologia: tämänhetkisen ja menneitten ilmastovaihteluiden yhteisanalyysi perustuen ilman, maan ja kallioperän suoriin ja epäsuoriin lämpötilahavaintoihin / Samuli Helama / Suomen Akatemia / 1.9.2009 – 31.12.2010


SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCH GROUP

BOREAS MOVE-INNOCOM Assessing senses of place, mobility and viability in industrial northern communities / Florian Stammler / Suomen Akatemia / 1.10.2006-31.12.2010

Boreas Final Conference / Florian Stammler / European Science Foundation / 1.7.-31.12.2009

Boreas Final Conference / Florian Stammler / National Science Foundation of the US / Boise State Univeristy / 16.10.2009 – 31.5.2010

DAMOCLES, Developing Arctic Modelling and Observing Capabilities for Long-term Environmental Studies /Monica Tennberg / EU- FP6 / 1.12.2005-30.11.2009

FIN-CAVIAR Arktiset adaptaatiot / Monica Tennberg / Suomen Akatemia / 1.1.2007-31.12.2009

Luonnon monimuotoisuus ja Saamelaiset (CBD:n artikla 8(j) ja siihen liityvän työohjelman toimeenpanoa tukeva selvitys Suomen saamelaisalueella) / Elina Helander / Ympäristöministeriö / 1.8.2007 – 31.12.2008

Saamelaisen poronhoidon edellytyksiä: perinnetiedon merkitys / Elina Helander / MMM / 1.1.2007-31.3.2009


NORTHERN INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND MINORITY LAW

Arktisten kansainvälisten hallintamekanismien kyky lieventää ilmastonmuutosta ja sopeututa sen vaikutuksiin arktisella alueella / Timo Koivurova / Suomen Akatemia / 1.1.2006-31.12.2008

Ihmisoikeustutkimuksen tutkijakoulu / Timo Koivurova / Åbo Akademi / 1.7.2006-31.12.2009

Ilmastonmuutos, yhteisön sopeutuminen ja monitasoinen hallinta / Timo Koivurova / Suomen Akatemia / 1.6.2008 – 31.12.2009

Indigenous property systems / Timo Koivurova / Nordic Council of Ministers, Nordregio / 1.5.2009 - 30.4.2012

Kaivoslain uudistamista oikeusvertailun pohjalta käsittelevä tutkimus / Timo Koivurova / Suomen Kulttuurirahasto / 1.4.2008 – 30.09.2009

Kalastuksen oikeudellinen säätely Pohjois-Lapissa / Juha Joona / Maa- ja metsätalousministeriö / 1.1.2009 - 30.6.2010

Public Diplomacy, Policy Research and Outreach devoted to the EU and EU-Canada Relations / Timo Koivurova / EU / 22.12.2007-30.06.2009 
 
TRANSFORM: Transatlantic Policy Options for Supporting Adaptations in the Marine Arctic/ Timo Koivurova / EU/Ecologie inst. / 1.1.2008 – 30.6.2009


OTHER

Alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön immateriaaliset oikeudet-käsikirja /Paula Kankaanpää / Saamelaisneuvosto / 1.5.-30.6.2009

ARKTIS 2007-2011, Arktinen tutkijakoulu/ Paula Kankaanpää ja Päivi Soppela / Opetusministeriö, määräraha tutkijakoulun palkkakustannuksiin / 1.1.2007-31.12.2011

ARKTIS 2007-2009, Arktinen tutkijakoulu / Paula Kankaanpää ja Päivi Soppela / Suomen Akatemia, tutkijankoulutuskurssit/ 1.1.2007-31.12.2009

BANG – Barents Arctic Network of Graduate Schools / Paula Kankaanpää / Nordforsk / 1.10.2007 – 30.9.2010

IPY Suomen tiedonvälitys / Paula Kankaanpää / Ympäristöministeriö / 1.8.2005-31.12.2008

IPY Suomen tiedonvälitys / Paula Kankaanpää / Ulkoasiainministeriö / 1.8.2005-31.12.2008

KINNVIKA I, Change and Variability of the Arctic Systems / Paula Kankaanpää / Nordic Council Of Ministers / 1.6.05-31.12.09

KINNVIKA II, Change and Variability of the Arctic Systems / Paula Kankaanpää / Nordic Council of Ministers / 1.4.2006-31.12.2009

KINNVIKA III, Change and Variability of the Arctic Systems / Paula Kankaanpää / Nordic Council of Ministers / 1.1.2007-31.12.09

Kinnvika Legacy / Paula Kankaanpää / Nordic Council of Ministers, Nordregio / 1.5.2009 – 31.12.2011

Suomalais-Japanilaisen pohjoisen ympäristötutkimuksen seminaari / Paula Kankaanpää / Suomen Akatemia / 4.4.2008 – 4.4.2009

Suomi arktisena toimijana / Paula Kankaanpää / Ulkoasianministeriö / 1.6. -15.8.2009


SCIENCE CENTRE EXHIBITION PROJECTS

AARRE / Armi Pekkala / TACIS / 1.12.2006 – 30.6.2008
 
ACCENT – Action on Climate Change through Engagement, Networks and Tools / Nicolas Gunslay / EU-FP7, partner / 1.4.2009 – 31.3.2011


SCIENCE COMMUNICATIONS

Barents Euro-Arctic Council website, Barentsinfo-portal, Barents Information Strategy / Liisa Kurppa , Arto Vitikka/ Barents Euro-Arctic Countries / 1.1.2008 - 31.12.2011

Finnish Antarctic research data / Arto Vitikka / Finnish Marine Research Institute / 1.1.2003 – 21.12.2009

International Directory of Arctic Social Scientist/Arto Vitikka/ National Science Foundation / 1.6.2007 – 31.12.2009

Survey of work processes and productivity in cooperation with University Library / Liisa Kurppa/ Ministry Of Labour/ 6.10.2006 – 31.5.2008

Sustainable Transport in the Barents Region website maintaining / Arto Vitikka, Liisa Kurppa / County Administrative Board of Norrbotten, Sweden / 3.11.2003 – 31.12.2009