Forskning

Mångvetenskaplig forskning

Arktiska centrets mångvetenskapliga forskning inriktar sig på växelverkan mellan människa och miljö. Den internationella forskningen görs inom den arktiska, subarktiska och boreala zonen på norra halvklotet.

Forskningsgruppen för globala förändringar undersöker effekterna av den ökande ekonomiska aktiviteten på ekologin, miljön och samhällena i den arktiska regionen. Inom den naturvetenskapligt inriktade forskningsgruppen analyseras även klimatförändringarna med hjälp av glaciärforskning och matematisk modellering.  

Forskningsgruppen för hållbar utveckling forskar om miljöpolitik och ekonomi samt samhällenas anpassning och sårbarhet. I den samhällsvetenskapligt orienterade forskningsgruppen forskas det även i ursprungsbefolkningarnas traditionella kunskaper samt samisk politik och identitet. 

The Northern institute for environmental and minority law forskar i rättsvetenskapliga frågor rörande internationella avtal och bestämmelser om den arktiska regionen, genomförande av utvärderingsprocesser av miljöeffekter samt de arktiska ursprungsbefolkningarnas mark- och miljörättigheter.

Inom forskningsverksamheten bygger man upp ny mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig praxis inom naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig miljöforskning.

Den rättsvetenskapliga forskningen och forskningen om de nordliga regionerna görs inom en egen enhet, The Northern institute for environmental and minority law.

Arktiska centret tillhandahåller också tjänster för utvärdering av miljöeffekter och genomför naturutredningar.


 

tutkimus_etusivu_tuulimittari.jpg 
Vår hemsida använder cookies, läs mer. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. [Jag forstär]
OK