Varför är det viktigt att bevara den arktiska naturens biologiska mångfald?