Ajankohtaista

Saamelaiskäräjien hallituksen, saamelaisten kotiseutualueen kuntien sekä Kolttien kyläkokouksen ja Kolttakulttuuri säätiön kuulemiset järjestettiin 24.–25.5.2016 ja 15.–16.6.2016

22.6.2016
Hankkeemme tiimoilta järjestettiin 24.5.2016 Sodankylässä Sodankylän ja Utsjoen kuntien kuulemiset sekä 25.5.2016 Ivalossa ja Inarissa Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien hallituksen kuulemistilaisuudet.

Enontekiön kunnan kuulemistilaisuus järjestettiin 15.6.2016 Enontekiön Hetassa ja Kolttien kyläkokouksen ja Kolttakulttuurisäätiön kuuleminen 16.6.2016 Sevettijärvellä. Tilaisuuksissa saimme kuulla monipuolisesti alueen eri toimijoiden näkemyksiä saamelaisten oikeuksien toteutumisesta ja ILO sopimus nro. 169 ratifioinnin kohtaamista haasteista. Paljon keskustelua herättivät mm. maaoikeuksia, saamelaismääritelmää, kalastusoikeuksia sekä perinteisten elinkeinojen harjoittamista koskevat kysymykset.

Keskusteluissa nousi esille kuntien rooli saamelaisten oikeuksien edistäjinä ja ylläpitäjinä mutta myös muiden kuntalaisten asema. Kolttien kyläkokouksen ja Kolttakulttuurisäätiön kuulemisissa puhututtivat kolttalain merkitys ja kolttien asema saamelaisten kotiseutualueella. Eri tahot saivat esittää tarkentavia kysymyksiä myös hankettamme koskien hankkeen vastuulliselle johtajalle Leena Heinämäelle.

Haluamme koko tutkimustiimimme puolesta kiittää kaikkia kuulemistilaisuuksiin osallistuneita ajastanne ja kiinnostuksestanne.


Takaisin