Uutisia
 
550x367_Kuva 2_kaisu koivisto new nuuk 4.png
Kaisu Koivisto, yksityiskohta teoksesta ’New Nuuk’.

Näyttely tarkastelee pohjoisen alueen muutoksia taiteen ja tieteen keinoin

29.11.2022 8:54

Pohjoismaisen taiteilijaverkoston näyttely, Muutokset pohjoisilla rannoilla: Ongelmien tarkastelua taiteen ja tieteen keinoin, on esillä Arktikumin tiedekeskuksessa 3.12.2022–30.4.2023.

Pohjoisessa globaaleilla ja paikallisilla muutoksilla on ympäristöllisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia seurauksia. Käynnissä olevat muutokset ovat jo alkaneet muokata pohjoisia yhteiskuntia ja ympäristöä.

Saastuminen, liikakalastus, matkailun lisääntyminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen vahingoittavat herkkää luontoa. Ilmastonmuutos etenee nopeasti myös pohjoisessa aiheuttaen sekä ennakoitavia että arvaamattomia seurauksia. Ympäristömuutokset vaikuttavat paikallisiin yhteisöihin ja niiden toimeentuloon tuottaen sekä hitaita että nopeita muutoksia sosiaalisella, kulttuurisella, taloudellisella ja poliittisella tasolla. Kestäviä ratkaisuja on haastavaa löytää, sillä muutokset ovat monitasoisia ja vaikeasti hahmotettavia.

Näyttelyn taiteilijat ovat Valgerdur Hauksdóttir (IS), Josefina Posch (S), Tulle Ruth (DK/NO), Ove Mikal Pedersen (NO), Tiu Similä (FI), Kaisu Koivisto (FI), Sébastien Robert (FR/NL), Liisa Kanerva (FI/NO), Antti Stöckell (FI) ja Timo Jokela (FI). Esillä on esimerkiksi veistoksia, videoteoksia ja ääni-installaatioita. 

Muutokset pohjoisilla rannoilla -verkoston tavoitteena on tehdä pohjoisilla alueilla tapahtuvat muutokset suurelle yleisölle näkyviksi ja konkreettisiksi sekä taiteen että tieteen keinoin. Verkoston käynnistivät ja sitä ovat kehittäneet kuvataiteilijat Liisa Kanerva ja Kaisu Koivisto. 

Liikkeellepanevana voimana on tuoda yhteen pohjoista ja globaalia ulottuvuutta töissään käsittelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden moninainen tietämys ja erilaiset kiinnostuksen kohteet. Kun taidetta ja tutkimusta työstetään rinnakkain, löytyy uusia tapoja tarkastella ja pohtia haastavia aiheita tulevaisuuteen suuntautuen. Verkosto mahdollistaa taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteistyön, korostaen uusia tapoja työskennellä yhdessä.

Vuosina 2021–2022 verkoston taiteellisen työn tuloksia esitellään näyttelyissä, seminaareissa ja tapahtumissa eri puolilla Pohjoismaita. Tärkeä osa projektia on järjestää seminaareja ja puhetilaisuuksia, joiden avulla voidaan edistää keskustelua paikallisista muutoksista ja ongelmista. Arktikumin Aurora-tilassa järjestetään 2.12.2022 taiteilijaverkoston seminaari klo 14 alkaen.

Näyttelyä on tukenut Pohjoismainen ministerineuvosto.

NMR Logotype CMYK FI BLUE.png


Lisätietoja:

changesonnorthernshores.org
 
Liisa Kanerva, liisakanerva@gmail.com, liisakanerva.blogspot.com, +358 443319551 
Kaisu Koivisto, kaisukk@yahoo.com, http://kaisukoivisto.com,+358 40 705 1908