Ajankohtaista

Kansainvälinen asiantuntijatyöpaja

30.8.2016
Hankkeemme tiimoilta järjestettiin kansainvälinen asiantuntijatyöpaja Helsingissä torstaina 25.8.2016. Tilaisuuteen osallistui kymmenen hankkeemme alkuperäiskansaoikeuksiin sekä niiden käytännön soveltamiseen erikoistunutta asiantuntijaa eri puolilta maailmaa, hankkeen ohjausryhmän jäseniä sekä ohjausryhmän kutsumia tahoja.

Työpaja koostui kahdesta paneelista ja avoimista keskusteluosioista. Ensimmäisessä paneelissa esityksen pitivät OTT, professori Alexandra Xanthaki Brunelin yliopistosta; OTT, professori Jacinta Ruru Otagon yliopistosta; OTT, apulaisprofessori Christina Allard Luulajan Teknisestä yliopistosta sekä Norjan Arktisesta yliopistosta; YTT Stefan Kirchner Lapin yliopiston Arktisesta Keskuksesta ja professori Nigel Bankes Calgaryn yliopistosta. Paneeli lähestyi alkuperäiskansaoikeuksien tilaa ja toteutumista oikeustieteellisestä näkökulmasta ja siinä käsiteltiin laaja kirjo teemoja aina alkuperäiskansaoikeuksien tämän hetkisistä kansainvälisistä diskursseista maakohtaisiin esimerkkeihin mm. Uudesta-Seelannista, Latinalaisesta Amerikasta ja Kanadasta. 

 Toisen paneelin puhujakaartin muodostivat YTT, apulaisprofessori Sanna Valkonen Lapin yliopistosta; OTT ja hankkeen vastuullinen johtaja Leena Heinämäki Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta; YTT, professori Ulf Mörkenstam Tukholman ylipistosta; YTT, professori Per Selle Bergenin yliopistosta sekä YTT, professori Audra Simpson New Yorkin Kolumbian yliopistosta. Tämä paneeli painottui selkeästi enemmän yhteiskuntatieteellisiin lähtökohtiin, ja siinä lähestyttiin vertailevalla otteella saamelaisten asemaa ja tilannetta Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa sekä keskusteltiin alkuperäiskansojen määrittelyyn liittyvistä kysymyksistä pohjoismaita laajemmassa kontekstissa. 

Tutkimustiimimme haluaa sydämellisesti kiittää kaikkia työpajaan osallistuneita avoimesta ilmapiiristä ja antoisista keskusteluista.

Takaisin