Uutisia

Hyvä paha some

« Takaisin14.8.2019 17:17

Maanantaina 2.9.2019 Rovaniemellä puhuttaa sosiaalinen media ja nuoret. Mondella oleva tilaisuus käynnistää samalla Rovaniemi-viikon.

Viime vuonna 18 eri Euroopan maan toimijaa selvittivät, miten 0-18-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret oppivat ja millaista tukea he saavat eri maissa. Erityishuolena on, tukevatko epäviralliset oppimisympäristöt virallista oppimista vai ei. Lapin yliopiston tutkijatohtori ja eurooppalaisen Sirius -verkoston Nafisa Yeasmin on mukana myös tänä vuonna kokoamassa eurooppalaisia hyviä käytänteitä lasten ja nuorten kotoutumisesta. Tänä vuonna tutkitaan erityisesti sosiaalista mediaa.

- Käytännöt ovat erilaisia, jos maahanmuuttajia on kouluissa vähän, kuten Lapissa. Monissa maissa on kouluja, joissa valtaosa oppilaista on maahanmuuttajataustaisia. Näissä kouluissa opitaan monella kielellä ja nuorilla on paljon muitakin tiloja, joissa oppia. Nyt Rovaniemen Sosiaalinen media ja nuoret –tilaisuudessa 2.9. nostamme esiin, miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten oppimiseen, kertoo Nafisa Yeasmin.

Euroopan tasolla nuorten kotoutuminen edistyy parhaiten, kun osataan löytää hyvät, onnistuneet kokemukset toisista maista ja niitä muokataan omaan kouluun sopiviksi.

- Maahanmuuttajanuorissa on potentiaalia edetä korkeakouluopintoihin tai suorittaa menestyksekkäästi ammattitutkinto. Nämä ovat parhaimmat väylät työelämään, kiinnittymiseen uuteen maahan ja sen kulttuuriin. Suomi on monessa asiassa edelläkävijä, mutta maahanmuutto on täällä vielä pientä. Nyt on hyvä aika luoda pohja kaikkien nuorten hyvinvoinnille, lisää Yeasmin.

Koulu ja muut oppimisen tilat

Koulun ulkopuolella opitaan paljon. Urheiluseuroissa, musiikkiharrastuksissa, kavereiden kanssa. Tätä oppimista varten erilaisten projektien organisointi, aktiivisuus nuorten omissa valtuustoissa ja yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen lisäävät nuorten kykyä vaikuttaa.

- Yksi suuri eurooppalaisia nuoria yhdistävä juttu on ilmastonmuutokseen reagoiminen. Taitoja tällaisen aktiivisuuden osoittamiseen voi saada osin koulusta, mutta suurin osa ilmastoaktivisteista ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, ja ovat valjastaneet sen käyttöönsä, tietää Yeasmin.

Aktiivinen kansalaisuus on yksi koulun yksi päätavoitteista. Tässä Suomi on edellä kulkija. Epäviralliset oppimisen tilat ja tavat voivat tukea monen maahanmuuttajan koulupolkua.

- Suomessa käytetään paljon epävirallisen oppimisen metodeja, ollaan pois koulun tilasta ihan jossain muualla, haetaan yhteistyökumppaneita, annetaan tiloja muille käyttäjille ja esitellään nuorille kansalaistoimintaa. Yrittäjyyttä arvostetaan ja kokeillaan, tehdään vapaaehtoistyötä ja tunnustetaan ne osaksi oppimista. Paikallisten päättäjien on hyvä tukea eri nuorten omia projekteja, joissa nuoret saavat resurssin toteuttaa omia juttuja, joissa on paljon uuden oppimista.

Somesta lisää 2.9. Mondella

Sosiaalisen median päivässä Mondella kuullaan sekä asiantuntijoiden että nuorten itsensä ajatuksia sosiaalisen median hyvistä ja huonoista puolista sekä pohditaan, miten some huomioidaan koulun oppimisympäristönä. Erityisesti painottuu maahanmuuttajalasten ja –nuorten somen käyttö.

Asiantuntijoina paikalla ovat kansanedustaja Hussein al-Taee, tutkija Ria-Maria Adams, ETNO:n pääsihteeri Peter Kariuki, Lännen median päätoimittaja Matti Posio, Kotona Suomessa –hankkeen koordinaattori Sanna Hiltunen, Rovaniemen nuorisovaltuuston (nuva) puheenjohtaja Leevi Alakörkkö, nuvan edustaja kaupunginvaltuustossa Evilla Lumme, lukiolainen Saika Hasnat ja toimittaja Mari Molkoselkä.

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti Rovaniemen yläasteen ja toisen asteen oppilaille, opettajille ja nuorten kanssa toimijoille. Mukaan toivotaan myös vanhempia, päättäjiä ja alan opiskelijoita. Tilaisuuden järjestää Lapin yliopiston Arktinen keskus, Sirius –verkosto ja yhteistyökumppanit.

Lisätietoja:

Nafisa Yeasmin, puh. 040 484 4256

Lapin Yliopiston Arktinen keskus

 

 

 

 

 

28.8.2019 Sosiaalinen media ja nuoret Mondella web kuva.jpg28.8.2019 Lappilainen lehti, Sosiaalinen media ja nuoret Mondella