ArCticles - Arctic Centre Papers

Onko Arktisessa keskuksessa harjoitettu saamentutkimus puolueellista?

Timo-Koivurova-photo-Muotka.jpg

Timo Koivurova
3.6.2016

Lapin yliopisto on panostanut viime vuosina yhteiskuntatieteelliseen ja oikeustieteelliseen saamentutkimukseen sekä laajemmin alkuperäiskansatutkimukseen. Tämä on johtanut viime aikoina kärjekkäisiin kommentteihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Joidenkin arvostelijoiden mukaan muun muassa yliopiston Arktisessa keskuksessa harjoitetaan puolueellista tutkimusta tässä aiheessa. Kuinka asian laita siis on?

Luonnontieteet, kuten biologia, ekologia ja ilmastotiede pyrkivät kaventamaan mahdollisia tulkintoja tutkittavasta todellisuudesta. Hypoteeseja koetellaan uusien havaintojen avulla, jotka saattavat kyseenalaistaa tai vahvistaa valtavirran teorian. Luonnontieteilijä katsoo tutkimuskohdettaan ikään kuin ulkopuolisena tarkkailijana. Tavoitteena on löytää yksittäisestä tutkijasta tai tutkimusryhmästä riippumaton totuus siitä, miten ilmiöt luonnossa toimivat ja kehittyvät.

Hypoteeseja koetellaan uusien havaintojen avulla, jotka saattavat sitten kyseenalaistaa tai vahvistaa valtavirran teorian. Hyvä esimerkki on ilmastotutkimus. Esimerkiksi joillekin tutkijoille näytti siltä 1970-luvulla, että ilmasto oli kylmenemässä ja että seuraava jääkausi on lähestymässä. Teoria sai kuitenkin enemmän suosiota tiedotusvälineissä kuin ilmastotieteilijöiden parissa, eivätkä empiiriset havainnot tukeneet sitä. Ihmisen toimesta tapahtuva Ilmaston lämpeneminen oli myös aluksi hypoteesi, joka nyt on laajalti hyväksytty teoria ilmastotieteilijöiden keskuudessa.

Ihmistieteet, kuten yhteiskunta- ja oikeustieteet eivät toimi samalla tavalla. Ei ole olemassa tutkijasta riippumatonta ulkopuolista yhteiskunnallista todellisuutta, jota voitaisiin täysin puolueettomasti havainnoida. Yhteiskuntatieteilijä on itse kiinteä osa tutkimaansa todellisuutta. Vaikka hän kuinka yrittäisi etäännyttää itsensä tutkittavasta asiasta, ei se ole täysin mahdollista. Aina se ei ole toivottavaakaan.

Yhteiskuntatieteelle tyypillistä on myös se, että erilaisia näkökulmia tutkittavaan asiaan on monia. Tieteentekijät eivät tavallisesti ajattele yhden tutkimuksen tai edes yhden lähestymistavan puitteissa tavoittavansa objektiivista todellisuutta. Itse asiassa voidaan väittää, että mitä enemmän ja mitä erilaisempaa yhteiskuntatieteen tutkimusta tietystä asiasta tehdään, sitä rikkaampaa ymmärryksemme siitä on.

Saamentutkimusta ja yleensä alkuperäiskansatutkimusta tekevät Arktisessa keskuksessa ja laajemmin Lapin yliopistossa sekä saamelaistaustan omaavat että muut asiasta kiinnostuneet. Asioita tutkitaan monien eri yhteiskuntatieteiden, taiteellisen tutkimuksen ja oikeustieteiden näkökulmista. Monissa kohdin tutkijat ovat asiasta täysin eri mieltä, ja joistain asioista vallitsee yhteisymmärrys. On rikkaus, että samassa yliopistossa on toisiaan kritisoivia tutkimusotteita. Kritiikki toiselta tutkijalta johtaa lähes aina siihen, että tutkija joutuu itse pohtimaan oman tulkintansa pätevyyttä. Vähintään hän joutuu perustelemaan vielä paremmin omaa tulkintaansa.

Ei siis ole olemassa mitään yhtä Arktisen keskuksen tai Lapin yliopiston saamentutkimusta tai alkuperäiskansatutkimusta. On olemassa kasvava joukko tutkijoita, sekä saamelaisia että muita, jotka työskentelevät aiheen parissa ja ovat keskenään erimielisiä. Tämä johtaa parempiin ja paremmin perusteltuihin tutkimuksiin, mikä on tieteellisen kehityksen näkökulmasta ideaalitila. Tilanne ei tietenkään paljon eroa esimerkiksi Lapin yliopistossa ja Arktisessa keskuksessa tehtävästä kaivostutkimuksesta. Sitäkin on paljon ja tutkijat tekevät erilaisia tulkintoja.

Toisinaan yhteiskuntatieteiltä odotetaan asioita seuraavan suuren yleisön keskuudessa luonnontieteiden kaltaisia ”totuuksia”. Tämä on liikaa vaadittu. Yhteiskuntatiede kehittyy erilaisten näkökulmien ja perusteihin asti ulottuvan kritiikin kautta. Niitä pyrimme Arktisessa keskuksessa vaalimaan.

Timo Koivurova on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja. Kirjoitus on julkaistu Lapin Kansassa tiistaina 31.5.2016

  

All ArCticles >>

 Back to ArCticles frontpage >>