DIEĐUT MIN BIRRA

Lappi universitehta Árktalaš guovddáš

Árktalaš guovddáš lea vuođđuduvvon jagi 1989. Dat lea máŋggadieđalaš árktalaš dutkama ja diehtojuohkima riikkaidgaskasaš guovddáš.
Árktalaš guovddáš lea Arktikum-dálus Ovnnesjoga gáttis ovttas Lappi eanangoddemuseain.

Máŋggadieđalaš dutkamuš ja skuvlen

Árktalaš guovddážis dutkamuš dahkko olles árktalaš guovllus sihke Lullinannámis. Dutkamuš laktá luonddudiehtaga ja servodatdiehtagiid perspektiivvaid ja das leat golbma deaddosuorggi:

 
Árktalaš guovddáš buvttiha maiddái fitnodagaide ja hálddahus-virgeoapmahaččaide dutkanbálvalusaid.

Máŋggakanálat dieđugaskkusteapmi

Dieđalaš dieđu gaskkusteapmi ja populariseren lea guovddáš oasis Árktalaš guovddáža barggus. Dieđaguovddáža Rievdi Arktis - čájáhusas Arktikum-dálus gallejeaddji beassá oahpásmuvvat árktalaš dutkama bohtosiidda sihke árktalaš lundui ja guovllu álbmogiidda. Arktikumis leat jahkásaččat sullii 80 000 gallejeaddji.


Dieđagulahallan hábme árktalaš dieđu stuorra álbmoga, skuvlalaččaid ja mearrideaddjiid geavahussii. Lassin Árktalaš guovddáža dutkiid árvvus atnán girjerádju čohkke árktalaš dieđuid buot berošteaddjiid atnui.

Árktalaš guovddáža álbmotlaš ja riikkaidgaskasaš ovttasbargofierpmádat lea erenomáš viiddis ja máŋggasuorggat. Árktalaš guovddáža bargoveahka doaibmá áššedovdin máŋggain sierra bargguin máilmmis.