Vår hemsida använder cookies, läs mer. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. [Jag forstär]
OK
Utbildning

Utbildningsverksamhet

Målet med Arktiska centrets utbildningsverksamhet är ökad kunskap och medvetenhet om samt förståelse för de arktiska regionerna. Det anordnas utbildning för grundexamens- och fortsättningsstuderande. Arktiska centret anordnar även föreläsningar och evenemang som är öppna för alla samt program för skolelever. De kommande evenemangen kan man läsa om i evenemangskalendern.  

Arktiskt studieprogram, Arctic Studies Program

Arctic Studies Program (ASP) erbjuder en möjlighet att specialisera sig på ämnen inom arktisk forskning och arktiska frågeställningar. Det är ett mångvetenskapligt studieprogram, där man på ett ingående sätt tar upp de fysikaliska, sociala, kulturella och miljömässiga dimensionerna i den arktiska regionen. Studenterna sammanställer under studiernas gång ett kortfattat vetenskapligt paper under ledning av specialforskare på Arktiska centret. All undervisning sker på engelska.

Programmet samordnas av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lapplands universitet. Lärarna är forskare och lärare från Arktiska centret och olika fakulteter på Lapplands universitet.

University of Arctic 

Arktiska centret samarbetar med internationella University of Arctics sekretariat. University of Arctic (UArctic) är ett universitetsnätverk för de nordliga regionerna. Arktiska centret deltar aktivt i att utveckla innehållet i UArctics verksamheter och i nätverkets mobilitetsprogram. Arktiska centrets ASP-studieprogram innehåller kurser från UArctics BCS-program.