Vår hemsida använder cookies, läs mer. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. [Jag forstär]
OK
Informationstjänster

Vetenskapskommunikation för olika målgrupper

Arktiska centrets vetenskapskommunikation bidrar till ökade kunskaper om och förståelse för arktiska ämnen genom att sammanställa och vidareförmedla information till den breda allmänheten, experter och olika målgrupper. Enheten ansvarar för Arktiska centrets interna och externa kommunikation samt för att arrangera evenemang. Nyheter och information om evenemang läggs ut på de finsk- och engelskspråkiga webbsidorna under avsnittet Ajankohtaista (Aktuellt) och Arktiska centrets Facebooksidor.

Vetenskapskommunikation utvecklar och administrerar databaser och portaler om den arktiska regionen och Barentsregionen som bland annat innehåller forskning, miljö och internationell politik samt tematiska kartor över Barentsregionen.

  • Arktiska Variationer
  • Arctic Finland – Finlands nationella diskussionsforum på webben om politiken rörande de arktiska och nordliga regionerna (på finska)
  • Barentsinfo – portal om Barentsregionen (på engelska)


I biblioteket på Arktiska centret finns det litteratur om naturen, naturfenomen, miljön, folken, kulturerna och näringarna i de nordliga och i synnerhet de arktiska regionerna, samt om lagstiftning, forskning och forskningsresor i anslutning till dessa. På biblioteket kan man ställa frågor och söka efter mer information om de ämnen som tas upp på vetenskapscentret och i utställningarna på landskapsmuseet eller om andra ämnen i anslutning till nordliga frågor.