Juridica Lapponica

ISSN  0783-4144

No. 49. 2021. Juha Joona: Poronhoitolaki oikeuskäytännössä : tutkimus poronhoitolain soveltamisesta hallintotuomioistuinten oikeuskäytännössä. ISBN 978‐952‐94‐4481‐6. (pdf)

No. 47. 2019. Gerald Zojer: Enablement Besides Constraints : Human Security and a Cyber Multi-Disciplinary Framework in the European High North. Synthesis Report. ISBN:978-952-337-183-5. (pdf)

No. 46. 2019. Juha Joona: Ikimuistoinen oikeus - tutkimus Lapin alkuperäisistä maa- ja vesioikeuksista. Erweko Oy, Oulu 2019. ISBN 978-952-337-137-8.

No. 45. 2018. Kamrul Hossain and Anna Petrétei . Unconventional Aspects of Human Security in the Arctic : cases from the Barents Region. ISBN 978-952-337-121-7. (pdf)

No. 44. 2018. Olsén, Laura & Heinämäki, Leena & Harkoma, Assi. Human Rights and multiple discrimination of minorities within minorities : sámi persons with disabilities and sexual and gender minorities. ISBN:978-952-337-057-9. (pdf)

No. 43. 2017. Olsén, Laura, Heinämäki, Leena, Harkoma, Assi. Vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen ihmisoikeudet ja moniperustainen syrjintä : saamelaiset vammaiset henkilöt ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. ISBN:978-952-337-055-5. (pdf)

No. 42. 2017. Gerald Zojer & Kamrul Hossain. Rethinking multifaceted human security threats in the Barents Region : a multilevel approach to societal security. 97 s. ISBN 978-952-337-022-7. (pdf)

No. 41. 2017. Laura Olsen, Assi Harkoma, Leena Heinämäki & Heta Heiskanen. Saamelaisten perinnetiedon huomioiminen ympäristöpäätöksenteossa. ISBN 978-952-484-988-3.

No. 40. 2015. Juha Joona. Valtion lohiregaali : tutkimus valtion erityisestä oikeudesta lohen ja meritaimenen kalastukseen Pohjanlahteen laskevissa suurissa virroissa. 225 s. ISBN 978-952-484-884-8.

No. 39. 2015. Preserving sacred sites : Arctic indigenous peoples as cultural heritage rights holders. Editors Leena Heinämäki, Thora Martina Herrmann & Nicole A. Raslich. 43 s. ISBN 978-952-484-882-4

No. 38. 2013. Tahnee Prior, Sébastien Duyck, Leena Heinämäki, Timo Koivurova, Adam Stępień. Addressing climate vulnerability : promoting the participatory rights of indigenous peoples and women through Finnish foreign policy. 288 s. ISBN 978-952-484-666-0 (nid.), ISBN 978-952-484-667-7 (PDF)

No. 37. 2012. Tanja Joona. ILO convention no. 169 in a Nordic context with comparative analysis : an interdisciplinary approach. 345 s. PhD thesis. ISBN 978-952-484-517-5 (nid.), ISBN 978-952-484-621-9 (PDF)

No. 36. 2011. Juha Joona. Pohjois-Lapin erityiset kalastusoikeuskysymykset. 286 s. ISBN 978-952-484-439-2.
46,00 (veroton hinta - price without VAT  41.82)   

No. 35. 2009. Understanding and Strengthening European Union-Canada Relations in Law of the Sea and Ocean Governance, Editors: Timo Koivurova, Aldo Chircop, Erik Franckx, Erik J. Molenaar, David L. VanderZwaag. 593 p. ISBN 78-952-484-299-0.

No. 34. 2008. Reforming Mining Law in a Changing World, with Special Reference to Finland. Editors Timo Koivurova and Adam Stepien. 253 p. ISBN 978-952-484-264-8.
€ 16,00 (veroton hinta - price without VAT  € 14,55)

N:o 33. 2008. Waliul Hasanat & Timo Koivurova. Protection of Minorities in Bangladesh : a Legal Assessment. 90 p. ISBN 978-952-484-243-3.
€ 7,00 (veroton hinta - price without VAT   € 6,36)

N:o 32. 2006. Juha Joona. Entisiin Tornion ja Kemin Lapinmaihin kuuluneiden alueiden maa- ja vesioikeuksista. 418 s. ISBN-10:952-92-1045-0, ISBN-13:978-952-92-1045-9.
€ 14,00 (veroton hinta - price without VAT   € 12,73)

N:o 31. 2004. Tuula Kolari. The Right to a Decent Environment with Special Reference to Indigenous Peoples. 201 p. ISBN 951-634-950-1.
€ 32,00 (veroton hinta - price without VAT  € 29,09)

N:o 30. 2004. Elina Helander. Samiska rättsuppfattningar. 125 p. ISBN 951-634-941-2.
€ 32,00 (veroton hinta - price without VAT  € 29,09)

N:o 29. 2004. Arctic Governance. Editors Timo Koivurova, Tanja Joona & Reija Shnoro. 268 p. ISBN 951-634-940-4.
€ 49,00 (veroton hinta - price without VAT  € 44,55)

N:o 28. 2002. Tanja Tirronen. Toteutuvatko saamelaisten maaoikeudet?
ILO:n alkuperäiskansasopimus No. 169 ja Suomi/Norja/Ruotsi.
196 sivua. ISBN 951-634-814-9.
€ 27,00 (veroton hinta - price without VAT  € 24,55)

N:o 27. 2001. Eyassu Gayim. The Concept of Minority in International Law : a Critical Study of the Vital Elements. 138 p. ISBN 951-634-793-2.
€ 32,00 (veroton hinta - price without VAT  € 29,09)

N:o 26. 2001. Ulla Aikio-Puoskari & Merja Pentikäinen. The Language Rights of the Indigenous Sami in Finland – under Domestic and International Law. 243 p. ISBN 951-634-766-5.
€ 45,00 (veroton hinta - price without VAT  € 40,91)

N:o 25. 2001. Ulla Aikio-Puoskari. Saamenkielen ja saamenkielinen opetus Pohjoismaissa. Tutkimus saamelaisten kielellisistä ihmisoikeuksista Pohjoismaiden kouluissa. 326 sivua, ISBN 951-634-76-2. 
Painos lopussa - out of print

N:o 24. 2001. Päivi Hernesniemi & Lauri Hannikainen. The Roma Minorities in the Nordic and Baltic Countries – Are Their Rights Realised? 100 p. ISBN 951-634-749-5.
€ 27,00 (veroton hinta - price without VAT  € 24,55)

N:o 23. 2000. EU–China Dialogue Perspectives on Human Rights – With Special Reference to Women. Editor Merja Pentikäinen. 217 p. ISBN 951-634-742-X.
€ 43,00 (veroton hinta - price without VAT  € 39,09)

N:o 22. 1999. Sami and Greenlandic Media. Editor Frank Horn. 99 p. ISBN 951-634-709-6.
€ 27,00 (veroton hinta - price without VAT  € 24,55)

N:o 21. 2000. Gaetano Pentassuglia. Defining "Minority" in International Law: A Critical Appraisal. 2. rev. ed. 68 p. ISBN 951-634-723-1.
€ 19,00 (veroton hinta - price without VAT  € 17,27)

N:o 20. 1999. Economic, Social and Cultural Rights of the Ogoni. Editor Frank Horn. 111 p. ISBN 951-634-699-5.
€ 25,00 (veroton hinta - price without VAT  € 22,73)

N:o 19. 1998. Economic, Social and Cultural Rights of the Sami. Editor Frank Horn. 96 p. ISBN 951-634-656-1.
€ 25,00 (veroton hinta - price without VAT  € 22,73)

N:o 18. 1998. Kristian Myntti. Minoriteters och urfolks politiska rättigheter. En studie av rätten för små minoriteter och urfolk till politiskt deltagande och självbestämmande. 527 p. ISBN 951-634-640-5.
Painos lopussa - out of print

N:o 17. 1998. Economic, Social and Cultural Rights of the Maasai. Editor Frank Horn. 220 p. ISBN 951-634-615-4.
€ 38,00 (veroton hinta - price without VAT  € 34,55)

N:o 16. 1996. Minorities and Their Right of Political Participation. Editor Frank Horn. 156 p. ISBN 951-634-534-4
€ 21,00 (veroton hinta - price without VAT  € 19,09)

N:o 15. 1996. Vladimír Šedivý and Viktor Marosi. The Situation of National Minorities and Ethnic Groups in the Slovak Republic 1996. 145 p. ISBN 951-634-532-8.
€ 21,00 (veroton hinta - price without VAT  € 19,09)

N:o 14. 1996. Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige. Redaktör Frank Horn. 177 p. ISBN 951-634-526-3.
€ 27,00 (veroton hinta - price without VAT  € 24,55)

N:o 13. 1994. Eyassu Gayim. The UN Draft Declaration on Indigenous Peoples. Assessment of the Draft Prepared by the Working Group on Indigenous Populations. 120 p. ISBN 951-646-398-8.
Painos lopussa - out of print

N:o 11. 1995. Eyassu Gayim & Kristian Myntti. Indigenous and Tribal Peoples Rights – 1993 and after. 275 p. ISBN 951-643-396-1.
€ 38,00 (veroton hinta - price without VAT  € 34,55)

N:o 10. 1994. The Legal Status of the Individual in Nordic Environmental Law. Editors Frank Horn & Tuula Tervashonka. 263 p. ISBN 951-634-371-6.
€ 29,00 (veroton hinta - price without VAT  € 26,36)

N:o 9. 1994. Linguistic Rights of Minorities. Editor Frank Horn. 366 p. ISBN 951-634-370-8.
€ 30,00 (veroton hinta - price without VAT  € 27,27)

N:o 8. 1994. Writings in Human and Minority Rights. Editors Frank Horn & Tuula Tervashonka. 197 p. ISBN 951-634-364-3.
€ 25,00 (veroton hinta - price without VAT  € 22,73)