Arktisen keskuksen tiedotteita - Arctic Centre Reports

ISSN 1235-0583

No. 64. 2023. Rasmus, S., Landauer, M., Lehtonen, I., Mettiäinen, I., Sorvali, J., Kumpula, J., Tuomenvirta, H. & Turunen, M. Porotalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen: miten ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset voidaan minimoida? CLIMINI-hankkeen loppuraportti. ISBN:978-952-337-363-1 (pdf)

No. 63. 2018. Soppela, Päivi; Tuomivaara, Anne; Honkatukia, Mervi. Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen. ISBN:978-952-337-130-9 (pdf)

No. 62. 2015. Rasmus, Sirpa & Turunen, Minna. Suomen poronhoitoalueen lumiolosuhteet ja niiden vaikutukset poronhoitoon. ISBN 978-952-484-852-7 (pdf)

No. 61. 2015. Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa. Lapin tärkeät lintualueet. ISBN  978-952-484-826-8 (nid.), 978-952-484-827-5 (pdf)

No. 60. 2015. Markkula, Inkeri & Helander-Renvall, Elina. Ekologalaš árbedieðu giehtagirji. ISBN 978-952-484-809-1 (nid.),  978-952-484-810-7 (pdf)

No. 59. 2014. Markkula, Inkeri & Helander-Renvall, Elina. Ekologisen perinnetiedon käsikirja. ISBN  978-952-484-797-1 (nid.), ISBN 978-952-484-798-8  (pdf)

No. 58. 2012. Beaudon, Emilie. Glaciochemical evidence of spatial and temporal environmental variability across Svalbard. ISBN 978-952-484-562-5 (nid.), ISBN 978-952-484-563-2 (pdf)

No. 57. 2012. Rovaniemen pesimälinnusto. Edited by Jukka Jokimäki & Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki. ISBN 978-952-484-558-8 (nid.), ISBN 978-952-484-559-5 (pdf)

No. 56. 2011. Turunen, M. & Vuojala-Magga, T. Poron ravinto ja lisäruokinta muuttuvassa ilmastossa. Reindeer Forage and Supplementary Feeding in Changing Climate. English Abstract. ISBN 978-952-484-450-5 € 12,00 (veroton hinta - price without VAT € 10,91)

No. 55. 2011. Nuykina, Elena. Resettlement from the Russian North : an analysis of state-induced relocation policy. ISBN 978-952-484-404-8 (nid.), ISBN 978-952-484-444-4
(pdf)  

No. 54. 2010. Encountering the Changing Barents : Research Challenges and Opportunities. Edited by Paul Fryer, Carol Brown-Leonardi and Päivi Soppela. ISBN 978-952-484-378-2.     (pdf)

No. 53. 2009. Saijets, Mika & Helander-Renvall, Elina. Ihmisen, poron ja luonnon vuorovaikutus – perinnetiedon merkitys saamelaisessa poronhoidossa Utsjoella. ISBN 978-952-484-296-9

No. 52. 2007.  Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. Toim. Jukka Jokimäki & Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki. ISBN  978-952-484-193-1
    Ilmainen - free of charge    (pdf)

No. 51. 2007. Sinisalo, Anna. Geophysical Exploration of Antarctic Blue Ice Areas (BIAs) for Paleoclimate Applications. ISBN 978-952-484-159-7 (väitöskirja)
    € 20,00  (veroton hinta - price without VAT  € 18,18)

No. 50. 2007. Environment, Local Society and Sustainable Tourism. Edited by Jukka Jokimäki, Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Seija Tuulentie, Kari Laine & Marja Uusitalo.
ISBN 978-952-484-168-9
    Ilmainen - free of charge     (pdf)

No. 49. 2007. Maisemalähtöinen maankäytönsuunnittelu luontomatkailukeskuksissa. Toim. Marja Uusitalo, Pertti Sarala & Jukka Jokimäki. ISBN 978-952-484-130-6
    Ilmainen - free of charge     (pdf)

No. 48. 2007. Knowledge and power in the Arctic : proceedings at a conference in Rovaniemi 16-18 April 2007. Toim. Paula Kankaanpää, Sanna Ovaskainen, Leo Pekkala & Monica Tennberg. ISBN  978-952-484-095-8     € 53,50  (veroton hinta - price without VAT  € 48,64)

No. 47. 2006. Grinsted, Aslak. Advanced Methods of Glaciological Modelling and Time Series Analysis. ISBN 952-484-054-5 (väitöskirja)
    € 20,00  (veroton hinta - price without VAT  € 18,18)

No. 46. 2006. Häyrinen, J. ym. Information Film of Afbare : Arctic Documentary Films at Risk in Barents Region: Surveying. Protecting and Screening.
ISBN 952-484-051-0. Elektroninen aineisto  (DVD)
    Ilmainen - free of charge

No. 45. 2006. Roberts M., Tuisku V.  Northern Visions : Northwest Russia Seen through the Afbare Film Archive. ISBN 952-484-017-0. Elektroninen aineisto  (DVD)
    Ilmainen - free of charge

No. 44. 2005. Anna-Liisa Sippola, Harri Norberg, Merja Renko, Katja Suopajärvi & Taru Sutinen. Petovahinkojen sosioekonominen merkitys porotaloudelle Suomessa – loppuraportti.
ISBN 951-634-996-X.     € 23,00 (veroton hinta - price without VAT  € 20,91)

No. 43. 2004. Päivi Soppela. Poron kunto ja rasvat : Selvitys tutkimushankkeen tulosten soveltamismahdollisuuksista. ISBN 951-634-951-X
    Ei myynnissä - not for sale

No. 42. 2004. Monica Tennberg. Arktisen aika : Ilmastonmuutos ja ajan politiikka arktisella alueella. ISBN 951-634-949-8
    € 25 (veroton hinta - price without VAT  € 22,73)

No. 41. 2004. The Challenges of Modernity for Reindeer Management : Integration and Sustainable Development in Europe’s Subarctic and Boreal Regions (RENMAN – Final Report). Editor Bruce. C Forbes. ISBN: 951-634-925-0
    Ilmainen - free of charge

No. 40. 2004. From Past to Present : Documenting Northwest Russia.   Editors Minna Turunen et al. ISBN: 951-634-907-2. Elektroninen aineisto (DVD)
    Ilmainen - free of charge

No. 39. 2003. Ari Laakso & Anna-Liisa Sippola.  Riekonpyytäjät. ISBN: 951-634-872-6
    € 25,00 (veroton hinta - price without VAT  € 22,73)

No. 38. 2002. Reindeer as a Keystone Species in the North – Biological, Cultural and Socio-Economic Aspects. Editors Päivi Soppela, Walter Ruth, Birgitta Åhman & Jan Åge Riseth.    
ISBN: 951-634-838-6      € 30,00 (veroton hinta - price without VAT  € 27,27)

No. 37. 2002.  Minna Turunen & Paula Kankaanpää. The Visibility of the Arctic Council : Results of a Background Study. ISBN 951-634-832-7
    Ei myynnissä - not for sale

No. 36. 2002. The 2nd World Reindeer Herders’ Congress. Editors Sakari Kankaanpää et al. ISBN 951-634-829-7
    Ei myynnissä - not for sale

No. 35. 2001. Anna-Liisa Sippola. Forest Stucture and Biodiversity in Nothern Boreal Forests : Effects of Regeneration Cutting on Flying Beetles and Wood-decomposing Fungi.
 ISBN 951-634-798-3
    Painos lopussa - out of print

No. 34. 2001. Päivi Soppela. Poron kunto, eri kudosrasvojen rasvahappokoostumus ja ruhon rasvojen laatu : tutkimusohjelman loppuraportti. ISBN 951-634-754-1
    Painos lopussa - out of print

No. 33. 2000. Olga Sumina. Research on Anthropogenic Impacts in the Russian Arctic : Review and Bibliography Guide to Russian Arctic Science. ISBN 951-634-732-0
    € 10,00 (veroton hinta - price without VAT  € 9,09)

No. 32. 1999. Security in the European North – From ’Hard’ to ’Soft’. Editors Lassi Heininen & Gunnar Lassinantti. ISBN 951-634-690-1
    Painos lopussa - out of print

No. 31. 1999. Economic Geography and Structure of the Russian Territories of the Barents Region. Editors Tero Lausala & Leila Valkonen  ISBN 951-634-681-2
    € 40,00 (veroton hinta - price without VAT  € 36,36)

No. 30. 1999. Lassi Heininen. Euroopan pohjoinen 1990-luvulla – moniulotteisten ja ristiriitaisten intressien alue. (Acta Universitatis Lapponiensis 21. 378 s.) ISBN 951-634-667-7
    € 25,00 (veroton hinta - price without VAT  € 22,73)

No. 29. 1999. Arctic Centre’s Research Strategy 1999–2003. Editors Janne Hukkinen et al. 30 p. ISBN 951-634-666-9     € 5,00 (veroton hinta - price without VAT  € 4,55)

No. 28. 1999. Envisioning the Northern Dimension : Toward an Arctic of Regions. Joint Seminar and Workshop of the Barents Regional Council and the Northern Forum. Editors Janne Hukkinen et al. ISBN 951-634-664-2
    € 13,00 (veroton hinta - price without VAT  € 11,82)

No. 27. 1999. Burgess, Philip. Human Environmental Interactions in Upper Lapland, Finland : Fourth Workshop of the Arctic-Alpine Terrestrial Ecosystems Research Initiative.
ISBN 951-634-654-5  
    Painos lopussa - out of print

No. 26. 1999. Human Environmental Interactions : Issues and Concerns in Upper Lapland, Finland. Editor Ludger Müller-Wille. ISBN 951-634-654-5  
    Painos lopussa - out of print

No. 25. 1997. Inventaario : Suomalaisia puheenvuoroja pohjoisesta ja arktisesta yhteistyöstä sekä pohjoisesta ulottuvuudesta vuosilta 1987–1997. Toim. Lassi Heininen. ISBN 951-634-593-X
    € 8,00 (veroton hinta - price without VAT  € 7,27)

No. 24. 1998. Lewis, D. Indigenous Rights Claims in Welfare Capitalist Society: Recognition and Implentation. ISBN 951-634-576-X
    Painos lopussa - out of print

No. 23. 1997. BEARing the European North : the Northern Dimension and Alternative Scenarios. Editors Lassi Heininen & Richard Langlais. ISBN 951-634-630-8
    € 13,00 (veroton hinta - price without VAT  € 11,82)

No. 22. 1996. Proceedings of the Arctic Opportunities. Editor Magnus Lange.
ISBN 951-634-522-0  € 13,00 (veroton hinta - price without VAT  € 11,82)

No. 21. 1996. Anna-Liisa Sippola, Jarkko Saarinen, Jukka Jokimäki, Ville Hallikainen & Pentti Sepponen. Moniarvoinen erämaa : Suomen erämaatutkimusohjelman loppuraportti
ISBN 951-634-521-2     € 8,00 (veroton hinta - price without VAT  € 7,79)

No. 20. 1996. Suomi uudessa Pohjois-Euroopassa. Toim. Lassi Heininen. 71 s.
ISBN 951-634-504-2.     € 6,00 (veroton hinta - price without VAT  € 5,45)

No. 19. 1996. Snellman, Eeva. Väinönputki oljenkortena. ISBN 951-634-512-3
    € 8,00 (veroton hinta - price without VAT  € 7,27)

No. 18. 1996. Ludger Müller-Wille. Kahden kulttuurin kohtaaminen : Saamelaiset ja suomalaiset Utsjoella. ISBN 951-634-498-4
    € 13,00 (veroton hinta - price without VAT  € 11,82)

No. 17. 1996. Burgess, Philip. Deatnu : Southern Habits in a Northern River. Fragmention of a River System in Northern Fennoscandia. (Deatnu: Mátta dábit davviguovllu joga alde).
ISBN 951-634-488-7     € 10,00 (veroton hinta - price without VAT  € 9,09)

No. 16. 1996. Jukka Jokimäki, J. Patterns of bird communities in urban environments.
 ISBN 951-634-489-5     € 8,00 (veroton hinta - price without VAT  € 7,27)

No. 15. 1996. Music, the World Language. Proceedings of the North Calotte Library Days 1995. Edited by Linna Weber Müller-Wille. ISBN 951-634-498-4
    € 6,00 (veroton hinta - price without VAT  € 5,45)

No. 14. 1996. Petri Raasakka. Näkökulmia saamelaiseen poronhoitoon yhdentyvässä Euroopassa – tapaustutkimuksena Käsivarren paliskunta. ISBN 951-634-487-9
    € 5,00 (veroton hinta - price without VAT  € 4,55)

No. 13. 1996. Lichenological and Mycological Research in the Russian Arctic : Review and Bibliography. Compiled by M.P. Andreev, O.G. Golubeva, I.V. Karatygin, Yu.V. Kotlov, I.I. Makarova & Yu.K. Novozhilov.  ISBN 951-634-471-2
    € 5,00 (veroton hinta - price without VAT  € 4,55)

No. 12. 1995. Svalbard : Field Excursion in Arctic Marine Biology. June 5-14,1995. Editors J. Weissenberger, J. & Anna-Liisa Sippola. ISBN 951-634-455-0
    € 5,00 (veroton hinta - price without VAT  € 4,55)

No. 11. 1994. Alf Isak Keskitalo. Research as an Inter-Ethnic relation. ISBN 951-634-410-0 (Joint publication with Nordic Sami Institute, DIEDUT 7, ISSN 0322-7779)
    Painos lopussa - out of print

No. 10. 1994. Inari – Svanvik – Nikel : Kalottiakatemia 1994. Editor Lassi Heininen.
ISBN 951-634-405-4     € 4,00 (veroton hinta - price without VAT  € 3,64)

No. 9. 1993. The effects of global changes on social life in the Arctic and possible response strategies : Report of a seminar and extended abstracts of talks given during the seminar at the Arctic Centre Rovaniemi, May 31 – June 1, 1992. Editors M.A. Lange & N.E. Flanders
ISBN 951-634-316-3     € 4,00 (veroton hinta - price without VAT  € 3,64)

No. 8. 1993. Regionalism in the North : the Calotte Academy 1992. Editors Lassi Heininen & Tuija Katermaa. ISBN 951-634-302-3
    Painos lopussa - out of print

No. 7. 1992. Ville Hallikainen & Jukka Jokimäki. Suomen erämaatutkimusohjelma 1993-1996. ISBN 951-634-290-6     € 3,00 (veroton hinta - price without VAT  € 2,73)

No. 6. 1992. Erämaa – yhteisomaisuusresurssin biologinen ja yhteiskunnallinen merkitys, seminaari 8.-9.4.1991, Rovaniemi. Wilderness – the Biological and Sociological Meaning in the Northern Areas, Report on the seminar held in Rovaniemi, April 8-9 1991. Editors Jukka Jokimäki, Anna-Liisa Sippola & Päivi Junttila. ISBN 951-634-281-7
    € 3,00 (veroton hinta - price without VAT  € 2,73)

No. 5. 1991. Inari : Kalotin keskellä ja Euroopan laidalla. Toim. Lassi Heininen ISBN 951-634-258-2 (ISSN 1235-0583 )
    Painos lopussa - out of print

No. 4. 1991. Report and Recommendations – International Scientific Advisory Committee. Raportti ja suositukset – Kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta. Editors Eero Tikkanen & Liisa Kurppa     € 3,00 (veroton hinta - price without VAT  € 2,73)

Sarja alkoi nimellä - the series started as:
Arctic Centre. Reports – Arktinen keskus. Tiedotteita (ISSN 0786-7379)

No. 3. 1988. REPORT, Conference of Arctic and Nordic countries on Co-ordination of Research in the Arctic, Leningrad, USSR, 12.-15.12.1988. Editor Kyösti Urponen.     Painos lopussa - out of print

No. 2. 1988. Kyösti Urponen. Tiedekeskus, nykyaikainen tiedonvälittäjä ja opetusväline
    Painos lopussa - out of print

No. 1. 1988. Kyösti Urponen. Arktinen keskus, pohjoinen monitoimitalo ja tiedekeskus
    Painos lopussa - out of print

Arktisen keskuksen julkaisuja / Arctic Centre Publications (1990-1995)