Poroaitojen riistaturvallisuus - Partnerit

Vuosina 2014 – 2015 toteutettavan hankkeen hallinnosta vastaa Lapin yliopiston Arktinen keskus.

Kenttätyöt ja seuranta toteutetaan Metsähallituksen ja Arktisen keskuksen välisenä yhteistyönä. Aineiston analysointiin osallistuu lisäksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Paliskuntain yhdistys, Metsäntutkimuslaitos, Suomen riistakeskus sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiö osallistuvat tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen ohjaavina asiantuntijaorganisaatioina. Hankkeen ohjausryhmässä on edustaja saamelaisten kotiseutualueelta. 

Hankkeeseen liittyvät opinnäytteet tekevät Lapin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston opiskelijat.