Poroaitojen riistaturvallisuus - Partnerit

Vuosina 2014 – 2015 toteutettavan hankkeen hallinnosta vastaa Lapin yliopiston Arktinen keskus.

Kenttätyöt ja seuranta toteutetaan Metsähallituksen ja Arktisen keskuksen välisenä yhteistyönä. Aineiston analysointiin osallistuu lisäksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Paliskuntain yhdistys, Metsäntutkimuslaitos, Suomen riistakeskus sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiö osallistuvat tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen ohjaavina asiantuntijaorganisaatioina. Hankkeen ohjausryhmässä on edustaja saamelaisten kotiseutualueelta. 

Hankkeeseen liittyvät opinnäytteet tekevät Lapin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston opiskelijat.

Tutkimusryhmä

Projektikoordinaattori Markku Vierelä, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
tel.+3580404844288 markku.vierela(at)ulapland.fi

Eräsuunnittelija Nilla Aikio, Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut
tel. +358407450344 nilla.aikio(at)metsa.fi

Kannanarviointipäällikkö Pekka Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
tel. +358400399166 pekka.helle(at)rktl.fi

Hankkeen vastuullinen johtaja, Erikoistutkija Osmo Rätti, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
tel. +358400138804 osmo.ratti(at)ulapland.fi

 

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja Heli Siitari, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö

Varapuheenjohtaja Esa Huhta, Metsäntutkimuslaitos

Päivi Eskelinen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Pirjo Ilvesviita, Metsähallitus, varajäsen Jyrki Tolonen

Urpo Kainulainen Suomen Riistakeskus, varajäsen Harri Nordberg

Taina Kojola, Lapin ELY-keskus, varajäsen Seija Nevala

Heikki Paltto, Saamelaiskäräjät, varajäsen Petra Magga-Vars

Matti Särkelä, Paliskuntain yhdistys, varajäsen Kari Henttunen

Minna Turunen, Arktinen keskus