LEHDISTÖTIEDOTE 06.10.2004

"Matkailualueet maisemalaboratorioina - Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen" EU LIFE Ympäristö hanke käynnistyy.    Lue lisää .

LEHDISTÖTIEDOTE 16.02.2005

"Matkailualueet maisemalaboratorioina -Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen" EU LIFE Ympäristö hankkeen maastotyöt käynnistyvät.  Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 21.02.2005

Matkailualueet maisemalaboratorioina - Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen LANDSCAPE LAB.  Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 27.05.2005

Maisematietoa kerätään tänä kesänä Ounasselän matkailukeskuksissa.  Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 27.04.2006

"Matkailualueet maisemalaboratorioina -Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen" EU LIFE Ympäristö hankkeen kenttätyöt jatkuvat.  Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 23.05.2006

Matkailun vaikutuksia luontoon selvitetään.  Matkailualueet maisemalaboratorioina -Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen hankkeen kenttätyöt jatkuvat.  Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 31.08.2006

Uusi tutkimus matkailun vaikutuksista Ounasselän tunturiseudulla.  Laajan Ylläksen ja Levin matkailukeskuksia koskevan tutkimuksen mukaan matkailu vaikuttaa monella tapaa maisemaekosysteemiin ja paikallisyhteisöihin.  Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 12.09.2006

Kellosinilatvaa ja lapinorvokkia Leville. Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 29.01.2007

Ylläksen ja Levin asukkaat toistaiseksi tyytyväisiä matkailukyliinsä. Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 12.05.2007

Viherympäristö pohjoisilla matkailualueilla -- Luontokeskus Kellokkaan piha.

LEHDISTÖTIEDOTE 18.05.2007

Kansainvälinen konferenssi kestävästä matkailusta.

LEHDISTÖTIEDOTE 22.05.2007

Paikalliset haluavat vaikuttaa matkailualueiden kehitykseen.

LEHDISTÖTIEDOTE 11.06.2007

Viherympäristö pohjoisilla matkailualueilla. Luontokeskus Kellokkaan pihan istutustyöt alkavat.

LEHDISTÖTIEDOTE 19.09.2007

Paikallisuuden tunne lisää matkailijoiden osallistumista alueen kehitystyöhön. Lue lisää.

LEHDISTÖTIEDOTE 11.10.2007

Maisemalähtöinen maankäytönsuunnittelu tukee kestävää matkailua.

LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2007

Uusi näyttely esittelee matkailukeskusten kestävää kehittämistä.

LEHDISTÖTIEDOTE 07.11.2007

Uusi opaskirja pohjoisten matkailualueiden viher- ja ympäristörakentamiseen.

LEHDISTÖTIEDOTE 14.11.2007

Uusi opaskirja matkailuympäristön kehittämiseen.

LEHDISTÖTIEDOTE 19.12.2007

Julkaisu: Kohti kestävää matkailua.