Alkuperäiskansat kansainvälisinä poliittisina toimijoina: Alkuperäisyys poliittisen toimijuuden konstruktioissa - INDIPO

Suomen Akatemian rahoittama 2005-2007

Tutkimuksessa tarkastellaan alkuperäiskansoja poliittisina toimijoina, poliittisen toimijuuden rakentumista suhteessa alkuperäisyyteen ja alkuperäiskansojen osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. Arktisella alueella toimivat alkuperäiskansat ovat olleet alkuperäiskansojen poliittisen mobilisaation eturintamassa jo pitkään. Tutkimus tarkastelee sitä, kuinka alkuperäisyyttä käytetään poliittisena perusteluna itsemääräämisoikeuden ja suvereenisuuden vaatimuksille kansainvälisessä järjestelmässä ja mitä seurauksia tällä vaatimuksella on.

Tutkimus rakentuu kahden toisiinsa liittyvän kysymyksen ympärille:

  • kuinka valtioiden, kansainvälisten järjestöjen ja alkuperäiskansojen väliset suhteet ovat ennen ja nyt rakentuneet oikeudellisina ja poliittisina käytäntöinä.
  • kuinka alkuperäiskansat erilaisten strategioiden avulla rakentavat poliittista toimijuuttaan ja edistävät omia intressejään. Tutkimus hyödyntää erilaisia diskurssianalyyttisiä suuntauksia.

Tutkimusryhmään kuuluvat tutkimusprofessori Monica Tennberg (Arktinen keskus, Lapin yliopisto), tutkija Scott Forrest (Arktinen keskus, Lapin yliopisto), tutkija Marjo Lindroth (Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti, Lapin yliopisto), tutkija Merja Pentikäinen (Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti, Lapin yliopisto), tutkija Heidi Sinevaara-Niskanen (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto) ja tutkija Tamara Semenova (Venäjän tiedeakatemia). Lisäksi tutkijaverkostoon kuuluvat: professori Bård A. Berg (Sami Studies Center, Tromssan yliopisto), johtaja Jens Dahl (International Work Group for Indigenous Affairs, Kööpenhamina), tutkimusprofessori Timo Koivurova (Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti, Lapin yliopisto), professori René Kuppe (Institute for Law and Religion, Wienin yliopisto), tutkija Natalia Loukacheva (Toronton yliopisto) ja tutkija Sanna Valkonen (Arktinen keskus, Lapin yliopisto).