Fishing Rights in Northern Lapland  -  Kalastustuksen oikeudellinen säätely Pohjois-Lapissa

The main aim of the research is to clarify the legal situation of fishing rights in Northern Lapland and suggest how present legislation should be changed so that the problems raised up in practise could be removed. The research has also connection with a drafting of a new fishing law which is about to start.

The northernmost Finnish Lapland, or the areas of Enontekiö, Utsjoki and Inari municipalities, comprise a specific region concerning fishing rights. Within this region, fishing is governed by several statues. Fishing in the boundary waters (Teno, Näätämö and Tornionjoki water system) is agreeded by treaties with Sweden and Norway. These boundary rivers create a spesific fishing areas. Most of the areas of Northern Lapland  belongs also to the conservation areas and it has been given special provisions conserning fishing within these areas. Skolt Sami have special right for fishing in their particular area in Inari. By specific legislation (natural source of livelihood, reindeer herding) it has been established real estates, whose holders has special fishing right. Since 1970’s Finnish Committee for Constitutional Law has several times stated that the persons, who live in the area and fulfill  certain criteria, have thekind of right for fishing, which is part of constitutional protection of property. However, it is not clear, to where this opinion is based. Also other fundamental rights have become legally more important, since the present, nearly 30 years old fishing law was enacted.

All this mean that legal ragulation of fishing is quite fragmented.  It is not clear which statute should be applied and in part of the statutes are at variance with each others.

Kalastustuksen oikeudellinen säätely Pohjois-Lapissa

Hanke liittyy vuonna 2009 aloitettuun kalastuslainsäädännön kokonaisuudistukseen. Tarkoituksena on, että ennen uuden lain säätämistä olisi selvillä nykyinen oikeustila ja sen puutteet, jotta olisi mahdollista arvioida, miltä osin nykyistä lainsäädäntöä olisi tarpeellista muuttaa. Laajemmin hankkeella on yhtymäkohtia myös viime vuosikymmeninä virinneeseen pohjoisten alueiden oikeuskysymysten selvittämiseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää lainsäädännön esitöiden ja oikeuskäytännön kautta erilaisten kalastusta ohjaavien säädösten sisältöä ja soveltamisalaa sekä antamaan tulkintasuosituksia säädösten soveltamisessa ja tarvittaessa tekemään muutosehdotuksia säädösten muuttamiseksi.

Pohjois-Lappi muodostaa maassamme kalastuksen osalta poikkeuksellisen alueen. Suuret pohjoiset lohijoet ja muusta maasta poikkeavat vesistöt ja kalalajjit tekevät alueesta merkittävän virkistyskalastusalueen. Alue poikkeaa maamme muusta alueesta myös siinä, että aluella harjoitettavalla kalastuskella on on vanhastaan ollut omia erityispiirteitä ja viimeisten vuosikymmenten aikana alueen kalastuksesta on annettu paljon erityislainsäädäntöä. Tämä viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana tapahtunut kehitys on johtanut siihen, että alueen kalastuksen säätely on muodostunut varsin hajanaiseksi ja tulkinnanvaraiseksi.

Project time: 2009-2010

More information: Researcher Juha Joona