Comparing Arctic Law and Governance in China and Finland (2014)

The Northern Institute of Environmental and Minority Law (NIEM, Arctic Centre) at the University of Lapland has received funding from the Finnish Academy to study and compare Arctic Law and Governance in Finland and in China. From the scientific point of view, the project is to fill in knowledge gaps related to the topic, especially in Arctic International Law.

Recently the Arctic has entered the spotlight of international political and legal developments due to climate change, melting sea ice, and the new possibilities for alternative international shipping routes or extraction of hydrocarbons and minerals. At the same time, the rising role of China in global economy, international relations and international law, has engendered questions about Chinese Arctic interests and the effects Chinese involvement may have on regional governance.

“Comparing Chinese legal perspectives on Arctic governance with those espoused by traditional Arctic players, like Finland, is timely and highly relevant for policy-makers, researchers and general public. It is very intriguing to study for example how the rising global economy like China adjusts its policies and practices to the prevailing frameworks of Arctic law and governance, or is China going to challenge these”, says the director of NIEM and research professor Timo Koivurova from the Arctic Centre.

The general project objective is to identify similarities and differences between the positions of Finland (as an EU member state) and China on the Arctic law and governance. The project will first undertake comparative studies on Finnish and Chinese legal and policy stances in specific policy-areas of relevance for the Arctic, including maritime sovereignty, scientific research, marine protected areas, Svalbard Treaty, and Arctic Council participation.

“Comparison enables us to draw general conclusions on Finnish and Chinese approaches to Arctic governance and international law. This new point of view provides fresh theoretical insights on Arctic governance”, tells researcher Adam Stepien from the NIEM.

The project will be implemented in 2014 within NIEM in the Arctic Centre, at the University of Lapland with Research Professor Timo Koivurova as the Principal Investigator, in close cooperation with researchers from Wuhan University and Shanghai Jiaotong University under the leadership of Professor Tianbao Qin. Besides publications, the results of the project will include a 4-month research visit by a Finnish scholar at a Chinese university and a seminar organized in China.

finland-china.jpg


Arktisen oikeuden erot Kiinassa ja Suomessa vertailuun (2014)

Mielenkiinto arktista aluetta kohtaan on kasvanut vauhdilla tällä vuosituhannella muun muassa ilmastonmuutoksen, sulavien merijäiden ja jäästä vapautuvien uusien merireittien sekä luonnonrikkauksien ansiosta. Myös kasvava globaali talousmahti Kiina on osoittanut mielenkiintoa arktiseen alueeseen ja muun muassa hakenut tarkkailijan asemaa Arktisessa neuvostossa. Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutille on myönnetty Suomen Akatemian rahoitus tarkastella yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia arktisessa oikeudessa ja politiikassa uuden arktisen pelaajan Kiinan sekä perinteisen arktisen maan ja EU:n jäsenvaltion Suomen välillä.

”Totutun arktisen valtion ja uuden alueesta kiinnostuneen suurvallan vertailu oikeusjärjestelmien näkökulmasta tuottaa tärkeää tietoa päätöksentekijöille, tutkijoille ja suurelle yleisölle. On mielenkiintoista esimerkiksi tutkia, miten pitkälle nouseva maailman mahti Kiina mukautuu alueen oikeudellis-poliittisen järjestykseen vai pyrkiikö se haastamaan sen, toteaa Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurova.

Tutkimuksen tarkoituksena on paikata aiheeseen liittyvää tietovajetta niin arktisen tutkimuksen kuin kansainvälisen oikeuden osalta. Tutkijaryhmä aloittaa työnsä vertailemalla Suomen ja Kiinan oikeudellisia ja poliittisia kantoja arktisella alueilla liittyen esimerkiksi merialueiden suvereniteettiin, tieteelliseen tutkimukseen, merien suojelualueisiin ja Arktisen neuvoston toimintaan osallistumiseen.
”Nämä vertailut mahdollistavat yleisempien johtopäätösten tekemisen siitä, minkälaiset ovat Suomen ja Kiinan asenteet ja käytännöt suhteessa arktiseen hallintajärjestelmään ja kansainväliseen oikeuteen. Vertailun tarjoama uusi näkökulma arktiseen hallintoon mahdollistaa myös uusien teoreettisten oivallusten kehittämisen”, kertoo projektin tutkija Adam Stepien Arktisesta keskuksesta.

Vuonna 2014 alkavaa projektia vetää Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöinstituutin johtaja tutkimusprofessori Timo Koivurova tiiviissä yhteistyössä kiinalaisten Wuhan ja Shanghain Jiaotong yliopistojen tutkijoiden sekä professori Tianbao Qin:in kanssa. Projektin puitteissa on tieteellisten julkaisujen lisäksi tarkoitus järjestää aiheeseen liittyvä seminaari Kiinassa.

Text/Teksti: Jenni Lintula

More information / Lisätietoja:
Research professor Timo Koivurova
Tel. +358 (0)40 551 9522
timo.koivurova (at) ulapland.fi