Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK

Ylänne, Henni

MSc (Plant Ecology)/ FM (kasviekologia)
PhD student/ jatko-opiskelija

Global Change research group

tel. +358-40-4844151 / +358-400-763256

e-mail: henni.ylanne(at)oulu.fi


Focus of research: In my PhD project I’m looking how reindeer grazing affects local ecosystem responses to global warming. I’m especially interested in the carbon cycle, CO2 -fluxes and vegetation dynamics. Within this project we are surveying the impact of grazing and warming by resampling old study plots and with experimental set-ups in Northern Finland and Norway. Currently I’m working in the premises of the University of Oulu.

Recent project: Combined effects of reindeer grazing and global warming on sub-arctic carbon stocks (funded by Maj & Tor Nesslings foundation)

Tutkimuksesta suomeksi: Jatko-opinnoissani tutkin, kuinka porojen laidunnus muuttaa paikallisia vasteita ilmaston lämpenemiseen. Tutkin erityisesti hiilen kiertoa, hiilidioksidin sitoutumista ja vapautumista sekä kasviyhteisön muutoksia. Näitä tutkimme sekä lämmitys-kokeiden avulla että seuraamalla pidemmän aikavälin muutosta usealla alalla Pohjois-Suomessa ja Norjassa. Tällä hetkellä työskentelen Oulun Yliopiston ekologian yksikössä.  


Key words: Global change, sub-arctic tundra, vegetation dynamics, soil ecology, carbon balance, carbon stocks / Ilmaston muutos, sub-arktinen tundra, kasviyhteisöt, maaperäekologia, hiilitase, hiilivarastot


Ylänne, Henni.jpg