Mettiäinen, Ilona

Väitöskirjatutkija, HM (aluetiede)
Researcher, M.Sc. (Regional Studies), PhD candidate in Sociology at the Faculty of Social Sciences, University of Lapland

tel. +358 (0)40 484 4273, (2792)
email: ilona.mettiainen @ ulapland.fi

Professional profiles in social media:

Academia.edu: https://ulapland.academia.edu/IlonaMetti%C3%A4inen

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ilonamettiainen

Twitter: @IMettiainen

Instagram: @nanoqthepolarbear

 

PhD research project (ongoing):

 • Co-production of knowledge for strategic adaptation to climate change on subnational level in the Arctic

Ongoing projects:

 • Blue-Action: Arctic Impact on Weather and Climate (Horizon 2020) 

Past projects:

 • Albedo modification in the Arctic (Cornell University and Arctic Centre) 2016-2017
 • Cooperation in the Area of Climate Change Mitigation in the Barents Region (Nordic Council of Ministers) 2016-2017
 • Nanoq – Imag(in)ing climate change / Ilmastonmuutoksen (mieli)kuvi(ttelu)a 2015-2017
 • Alueellisten ilmastostrategioiden edistäminen Barentsin alueella [Enhancing regional climate change strategies in the Barents region] (Ministry of the Environment and Arctic Centre) (2016)
 • Northern Political Economy(NPE)
 • In the Spirit of the Rovaniemi Process – Local and Global Arctic conference (2014-2016)
 • Arctic Doctoral Programme ARKTIS (Doctoral candidate 2010-2014 and part-time vice-coordinator 2012-2013)
 • Tieto ympäristön käytön suunnittelussa ja päätöksenteossa (2012)
 • LANDSCAPE LAB – Matkailualueet maisemalaboratorioina (2005-2006)

Research interests:

 • Climate change adaptation and mitigation strategies
 • Strategic planning
 • Collaborative planning methods
 • Science-policy interface
 • Regional development in the Arctic
 • Arctic human geography
 • Sustainable Arctic tourism
 • Sustainable development, especially social sustainability
 • Multiple-use of natural resources and areas
 • Evaluation and foresight
 • Cartography and old maps (esp. of the Arctic), GIS
 • Visualisation of science

Tutkimusprofiili:

 • Ilmastostrategiat
 • Strateginen suunnittelu
 • Vuorovaikutteinen suunnittelu ja –menetelmät
 • Tieteen ja politiikan vuorovaikutus
 • Alueellinen kehitys arktisella alueella
 • Arktisen alueen yhteiskuntamaantiede
 • Kestävä arktinen matkailu
 • Kestävä kehitys, erityisesti sosiaalinen kestävyys
 • Luonnonalueiden monikäyttökysymykset ja luonnonvarojen hallinta
 • Ennakointi ja arviointitutkimus
 • Kartografia, vanhat kartat, paikkatietojärjestelmät
 • Tutkimuksen visualisointi

Teaching (University of Lapland)

 • Arctic Studies Programme, Arctic Centre, University of Lapland
 • ASPB1101 Introduction to the Arctic (2010 onwards, principal tutor 2010-2013)
 • ASPB1105 Sustainable Development, Natural Resources and Economy in the North (2010 onwards, 2 hrs lecture on sustainable tourism in the Arctic)

Guest lectures (selection)

 • ”Sustainable Arctic tourism – business, community and environmental aspects”, Turku School of Economics, Pan-European Institute 8.3.2016
 • ”Osallistavaa suunnittelua – mitä, miten ja miksi”, Ympäristön käytön suunnitteluprosessit (YVA, SVA ja kaavoitus) 5op –kurssilla 5.11.2015 (Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma 30 op)
 • Arctic Tourism (2008-2012 as the main lecturer, 2013-2015 guest lectures), School of Tourism and Hospitality Management, Rovaniemi / Lapland University of Applied Sciences
 • Social impacts assessment and collaborative methods in land-use planning 2011 and 2013, Master’s degree in land-use planning, School of Forestry and Agriculture, Rovaniemi University of Applied Sciences
 • Guest lectures on sustainable tourism and social sustainability in tourism development in 2007-2008, Faculty of Social Sciences
 • For more information about my teaching experience see https://www.linkedin.com/in/ilonamettiainen

Other academic merits and awards

 • NSF Arctic-FROST Early Career Fellow 2018-2019
 • Visiting Arctic Fellow, Institute of Arctic Studies, Dartmouth College, NH, the USA; Winter 2017
 • Member of the Board of the Arctic Society of Finland 2017-
 • Invited advisor of the Board of the Arctic Society of Finland 2016-
 • PEI (Pan-European Institute) Presentation Award no. 325 (March 2016)
 • Vice member of the University Collegium of the University of Lapland 2014-2017
 • Member of the doctoral education curriculum planning committee on the studies on philosophy of science and researchers’ transferable skills at the University of Lapland in 2014
 • Collaboration with the Working Group on Environment of the Barents Euro-Arctic Council on regional climate change strategies in the Barents region 2012 onwards
 • Doctoral student representative member of the Directory Board of the Arctic Doctoral Programme ARKTIS 2010-2013

Julkaisuja / Publications:

Articles

Mettiäinen, Ilona. 2013. Climate Change in Regional Development Strategies of an Arctic region, Case Finnish Lapland. In: Alfredsson, Gudmundur, Timo Koivurova & Adam Stepien. (eds.). The Yearbook of Polar Law V (2013): 143-183. Koninklije Brill NV.

Tuulentie, Seija & Ilona Mettiäinen. 2007. Local participation in the evolution of ski resorts: The case of Ylläs and Levi in Finnish Lapland. Forest, Snow and Landscape Research 81, 1/2: 207–222 (2007). Swiss Federal Institute of Forest, Snow and Landscape Research.

Reports (and chapters therein)

Hovelsrud, G. K., Amundsen, H., Dannevig, H., Keskitalo, C. H., Nikitina, E., Tennberg, M., Corell, R., Karlsson, M., Kauppi, S., Maynard, N., Mettiäinen, I., Nikula, I., Poussenkova, N., Risvoll, C., Rybråten, S., Soppela, P., Turunen, M. & Valeeva. 2017. Adaptation options. p. 219-252. In: AMAP. 2017. Adaptation Actions for a Changing Arctic: Perspectives from the Barents Area. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Oslo, Norway.

Monica Tennberg, Anastasia Emelyanova, Heidi Eriksen, Jari Haapala, Antti Hannukkala, Jouni J.K. Jaakkola, Timo Jouttijärvi, Kirsti Jylhä, Sari Kauppi, Asta Kietäväinen, Hannele Korhonen, Meri Korhonen, Anna Luomaranta, Ristenrauna Magga, Ilona Mettiäinen, Klemetti Näkkäläjärvi, Karoliina Pilli-Sihvola, Arja Rautio, Pasi Rautio, Kimmo Silvo, Päivi Soppela, Minna Turunen, Seija Tuulentie & Timo Vihma. 2017. Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2017. 172 s. 

Monographs

Mettiäinen, Ilona. 2007. Samoilla kairoilla – Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta. [In the Same Neck of the Woods. Multiple-use of natural areas in Finnish Lapland from Local Inhabitants’ Viewpoints] Master’s Thesis in Regional Studies. Faculty of Economics and Administration. University of Tampere.  204 p.

Mettiäinen, Ilona. 2007. Tunturinlaidan kylästä matkailukeskukseksi. Paikallisten toimijoiden näkökulmia Ylläksen ja Levin matkailukeskusten kehittymiseen ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun. [Growing tourist centres nearby fell side villages - challenges to social sustainability] In Finnish with a summary in English. Arktinen keskus. Lapin yliopisto. Lapin yliopistopaino.  123 p.

Chapters in scientific peer-reviewed books

Jokinen, Mikko, Ilona Mettiäinen, Salla Sippola & Seija Tuulentie. 2009. Sosiaalinen kestävyys muuttuvissa matkailukylissä: Paikallisia näkemyksiä kehityksestä. [Social sustainability in changing tourism villages: local views on the developments] s. 60-85. Teoksessa: Tuulentie, Seija (toim.). Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. SoPhi Minerva.

Mettiäinen, Ilona, Marja Uusitalo & Outi Rantala. 2009. Osallisuus matkailukeskusten suunnittelussa. [Collaborative planning of tourist centres] p. 206-242. Teoksessa: Tuulentie, Seija (toim.). Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. SoPhi Minerva.

Uusitalo, Marja & Ilona Mettiäinen. 2007. Matkailun kestävyyden edistäminen lainsäädännöllä [Enhancing sustainability in tourism by legislation]. s. 14-15. Teoksessa: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Jukka Jokimäki (toim.). 2007. Maisemalähtöinen maankäytönsuunnittelu luontomatkailukeskuksissa. LANDSCAPE LAB project. Arktinen keskus. Arktisen keskuksen tiedotteita 49.  Painatuskeskus Finland. Rovaniemi.

Mettiäinen, Ilona. 2007. Kognitiiviset kartat Ylläksen ja Levin paikallisyhteisöjen ja muiden toimijoiden fokusryhmähaastatteluissa. p. 71-72. [Cognitive maps in the focus group interviews of the local inhabitants and other groups in Ylläs and Levi tourist centres] In: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Jukka Jokimäki (eds.). 2007. Maisemalähtöinen maankäytönsuunnittelu luontomatkailukeskuksissa. LANDSCAPE LAB -hanke. Arktinen keskus. Arktisen keskuksen tiedotteita 49. Painatuskeskus Finland. Rovaniemi. 

Mettiäinen, Ilona. 2007. Osallisuus ja osallistaminen [Collaboration with the involved parties] s. 67-69. Teoksessa: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Jukka Jokimäki (toim.). 2007. Maisemalähtöinen maankäytönsuunnittelu luontomatkailukeskuksissa. LANDSCAPE LAB -hanke. Arktinen keskus. Arktisen keskuksen tiedotteita 49.  Painatuskeskus Finland. Rovaniemi.

Mettiäinen, Ilona, Outi Rantala & Marja Uusitalo. 2007. Osallistamisen menetelmiä. [Methods of collaboration] s. 69-70. Teoksessa: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Jukka Jokimäki (toim.). 2007. Maisemalähtöinen maankäytönsuunnittelu luontomatkailukeskuksissa. LANDSCAPE LAB -hanke. Arktinen keskus. Arktisen keskuksen tiedotteita 49.  Painatuskeskus Finland. Rovaniemi.

Mettiäinen, Ilona & Simo Sarkki. 2007. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. [Social and cultural sustainability] s. 10-11. In: Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa (toim.). 2007. Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit.  LANDSCAPE LAB –hanke. Arktisen keskuksen tiedotteita 52. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi.

Sarkki, Simo & Ilona Mettiäinen. 2007. Kulttuurisen kestävyyden indikaattorit [Indicators of cultural sustainability] s. 65-67. In: Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa (toim.). 2007. Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. LANDSCAPE LAB –hanke. Arktisen keskuksen tiedotteita 52. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi. 

Mettiäinen, Ilona & Simo Sarkki. 2007. Matkailun sosiokulttuurisista vaikutuksista. [On the socio-cultural impacts of tourism] s. 16-18. In: Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa (eds.). 2007. Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. Arktisen keskuksen tiedotteita 52. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi. 80. p.

Mettiäinen, Ilona 2007. Sosiaalinen kestävyys matkailussa. [Social sustainability in tourism] s. 20-21. In: Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa (eds.). 2007. Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. -Arktisen keskuksen tiedotteita 52. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi. 80 p.

Sarkki, Simo & Ilona Mettiäinen. 2007. Osallistumisen tason mittaus. [Measuring the level of collaboration in planning] s. 58-63. In: Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa (eds.). 2007. Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. Arktisen keskuksen tiedotteita 52. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi. 80 p.

Sarkki, Simo & Ilona Mettiäinen. 2007. Hyötyjen ja haittojen tasa-arvoista jakautumista eri intressiryhmien välillä mittaavat indikaattorit. [Indicators measuring the distribution of the positive and negative impacts of tourism between different interest groups] p. 64-65. In: Jokimäki, Jukka & Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa (eds.). 2007. Matkailualueiden kestävyyden indikaattorit. Arktisen keskuksen tiedotteita 52. Lapin yliopisto, Arktinen keskus. Painatuskeskus Finland, Rovaniemi. 80 p.

Mettiäinen, Ilona & Marja Uusitalo. 2006. Matkailijoiden ja paikallisyhteisöjen maisemamielikuva-analyysit.  [Analyses of tourists’ and local inhabitants’ landscape perceptions] p. 54-56. In: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Seija (eds.). 2006. Elävä matkailumaisema. Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. LANDSCAPE LAB project. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33.

Mettiäinen, Ilona. 2006. Maankäyttö ja maisema Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisten näkökulmasta. [Land-use and landscape from Ylläsjärvi and Äkäslompolo villagers’ viewpoints] p. 98-103, 105 In: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Seija (eds.). 2006. Elävä matkailumaisema. Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33.

Uusitalo, Marja, Jari Järviluoma & Ilona Mettiäinen. 2006. Levin maankäytön historia. [History of land-use in Levi] p. 128-129. In: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Seija (eds.). 2006. Elävä matkailumaisema. Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33.

Mettiäinen, Ilona. 2006. Sirkan kyläläisten näkökulmia Levin maankäyttöön ja maisemaan. [Land-use and landscapes in Levi from Sirkka villagers’ viewpoints] p. 145-149. In: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Seija (eds.). 2006. Elävä matkailumaisema. Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33.

Uusitalo, Marja, Ilona Mettiäinen & Outi Rantala. 2006. Pohdintoja matkailukeskusten maisemien merkityksistä. [Insights on the significance of landscapes in tourist centres] In: Uusitalo, Marja, Pertti Sarala & Seija Tuulentie (eds.). 2006. Elävä matkailumaisema. Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33.

Editing of publications

Tanaka, Masumi, Ilona Mettiäinen & Päivi Soppela (eds.). 2013. Reconstructing change and resilience in environmental and social conditions – what can we learn from the past for the future. Abstract book. The 11th Annual Seminar of the ARKTIS Arctic Doctoral Programme. 4-5 April 2013, Rovaniemi, Finland. Arctic Centre. University of Lapland. University of Lapland Printing Centre, Rovaniemi.

Stepien, Adam, Ilona Mettiäinen & Päivi Soppela (eds.). 2012. Science-Policy Interface – Societal Impacts of Arctic Research. Abstract book. The 10th Annual Seminar of the ARKTIS Arctic Doctoral Programme and the Final Seminar of the project “Knowledge in Environmental Planning and Decision-making” (2010-2012). 15-16 March 2012, Rovaniemi, Finland. Arctic Centre. University of Lapland. University of Lapland Printing Centre, Rovaniemi. 67 s.

Mettiäinen, Ilona, Päivi Soppela & Susanna Pääkkölä (eds.). 2011. Local knowledge and Participatory Research in the Arctic. Abstract book. The ninth annual seminar of the ARKTIS Doctoral Programme, 4-5 April 2011 Rovaniemi, Finland. University of Lapland Printing Centre. Rovaniemi. 52 s.

Working papers and conference proceedings

Mettiäinen, Ilona. 2014. Planned or emerging futures? Addressing climate change on regional level by strategic planning. Young Researcher Paper. Proceedings of the NRF Open Assembly VII “Climate Change in Northern Territories – Sharing Experiences, Exploring New Methods and Assessing Socio-Economic Impacts”, 22-23 August 2013, University of Akureyri, Iceland.

Mettiäinen, Ilona. 2007. Local participation as a prerequisite to social sustainability in the development and planning of tourist centres in Finnish Lapland. p. 88-98. In: Mäkinen, Heikki (ed.). 2007. Enhancing Training on Collaborative Planning of Natural Resources Management. Reports of Finnish Environment Institute 26/2007. Finnish Environment Institute. Edita Prima Ltd. Helsinki.

Book reviews

Mettiäinen, Ilona. 2014. Focus on climate change work on regional and local levels. Book review of Himanen, Satu, Jouko Inkeröinen, Kirsi Latola, Tero Väisänen & Erkki Alasaarela. 2012. Analysis of Regional Climate Strategies in the Barents Region. Reports of the Ministry of the Environment 23en 2012. Ministry of the Environment. Helsinki. 31 p. p. 61-63. Barents Studies: Peoples, Economies and Politics 1 /2014.

Exhibitions / Popularization of science

Mettiäinen, Ilona. 2016-2017. Nanoq – Imag(in)ing climate change / Ilmastonmuutoksen (mieli)kuvi(ttelu)a.
Photography exhibition popularizing my PhD research. Funded by Otto A. Malm Foundation (2015).
Arktikum Science Centre, Rovaniemi 2.9.2016 – 29.1.2017
Embassy of Finland, Washington DC, USA 1.3.-30.4.2017
Galleria Kopio, Faculty of Art and Design, University of Lapland, Finland 4.-20.4.2017
Worldcon 75, Messukeskus, Helsinki 9.-13.8.2017
Aboagora – Between Arts and Science, Arken, Åbo Akademi, Turku 22.-25.8.2017
Russo Gallery, Institute of Arctic Studies, Dickey Centre, Dartmouth College, NH, USA 31.8.-15.10.2017

Popular publications and blog posts

Mettiäinen, Ilona. 2017. Visualizing Arctic climate change and social sciences research through photoplay. Artists and Climate Change blog 5.6.2017.

Mettiäinen, Ilona. 2015. At the 2015 Paris Climate Conference – Arctic lessons and global views. Northern Political Economy team’s blog 14 December 2015.

Mettiäinen, Ilona. 2015. The Arctic as we know it is at stake at the Paris climate talks. The Conversation.  11 December 2015.

Mettiäinen, Ilona. 2015. A unique place in the Arctic: Suvanto village – Unique by aesthetics and history. Northern Political Economy team’s blog 14 September 2015.

Mettiäinen, Ilona. 2015. Climate strategy work is proceeding by workshops and publications - Funding would enable climate strategy projects to continue. BarentsSaga 1/2015. International Barents Secretariat.

Mettiäinen, Ilona. 2015. Tuokio. (Valokuva ja teksti.) Kide. Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti 2/2015. Lapin yliopisto. s. 26-27.

Mettiäinen, Ilona. 2014. Smart climate strategies for all Barents member regions. Northern Political Economy team’s blog 6 October 2014.

Mettiäinen, Ilona. 2014. “Meat in the freezer” and other Arctic sustainabilities. Northern Political Economy team’s blog 2 June 2014.

Mettiäinen, Ilona. 2013. Sharing knowledge on the impacts of climate change in the North - NRF Open Assembly in Akureyri, Iceland 21-24 August 2013. Northern Political Economy team blog 6 September 2013.

Mettiäinen, Ilona. 2013. The other perspective on a scientific event - organizing the ARKTIS 2013 seminar. Northern Political Economy team’s blog 16 April 2013.

Mettiäinen, Ilona. 2008. Euroopan unionin teemana luovuus ja innovointi. Lapin Kansa 9 October 2008.

Professional publications

Mettiäinen, Ilona. 2016. There is no “one-size-fits-all” in Arctic climate change adaptation. Baltic Rim Economies review 3/2016. p. 23.

Mettiäinen, Ilona. 2009. Kestävä kehitys matkailualalla ja korkeakoulutuksessa. [Sustainable development in tourism business and tertiary education] Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti. Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 35 s.

Mettiäinen, Ilona. 2008. Development Strategy for Cross-Border Tourism 2015. Southern Finnish Lapland – Southern Kola, Russia. LapKola 2 ”Development of Cross-Border Tourism Business in Lapland and Southern Kola Region” project. Finnbarents. Rovaniemi. 46 s. Available in English (original language), Finnish and Russian.

Uusitalo, Marja & Ilona Mettiäinen. (eds.). 2006. Ylläksen maisemanhoitosuunnitelma. Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisten näkemykset. LANDSCAPE LAB. LABSOC-osatehtävä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.

Koski, Henna, Ilona Mettiäinen, Kirsi Sutinen & Jaana Vanhatalo. 2004. Tangoonkin tarvitaan kaksi. Terra 116:3. p. 193-196. Suomen Maantieteellinen Seura. Helsinki. 

Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK