Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK

Anniina Koivurova

TaT (kuvataidekasvatus) | D.A. (Art and Design, art education)
Visuaalisen kulttuurin yliopistonlehtori | Lecturer in Visual Culture Studies 
Taiteiden tiedekunta ja Arktikum-tiedekeskus | Faculty of Art and Design and Arktikum Science Centre, Arctic Centre
tel. +358 (0)40 484 4385 (Privatel 2363)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi | forename.surname@ulapland.fi

The lectorate in Visual Culture Studies is divided between the Faculty of Art and Design and Arktikum Science Centre. In the faculty, I teach courses in visual culture studies: art history, visual methodologies and scientific writing. In the science centre I take part in visualizing scientific activities of the Arctic Centre together with the study programmes of the Faculty of Art and Design. Concrete example is the exhibition planning –course, which I’m coordinating. There are plans for Children’s Arctic Academy to enable school children to learn about arctic research.

Doctoral dissertation
  • Kuvien rajat. Torjutut ja toivotut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa. (Drawing the line. Accepted and rejected pictures in the social space of the art lesson.) Doctoral thesis. Acta Universitatis Lapponiensis 184. Rovaniemi: LUP, Lapin yliopistokustannus. 2010.
Articles in academic publications:
  • "Ihailtavat ja kadehdittavat kuvat. Koulun kuvataidetyöt oppilaiden sosiaalisissa suhteissa”. In Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (eds.) 2006. Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Lapin yliopiston yliopistokustannus, 111–130. 
  • ”Perhosenkaunis, viivoitinsuora ja roskakori. Oppilaat kuvailmaisunsa kontrolloijina kuvataideopetuksessa”. Synnyt. Taidekasvatuksen tiedonala. 4/2007, 1–14. Pdf-publication
  • ”Banaalit ja originellit kuvat 13–14 -vuotiaan toiminnan ilmentäjinä”. In Tuija Hautala-Hirvioja, Anniina Koivurova & Mira Kallio (eds.) 2008. Avauksia taidekasvatuksen tutkimukseen. Pathways to Research in Art Education. Working Papers F 36. University of Art and Design Helsinki. 
  • ”Kuvataidetunti mahdollisuuksien ja rajoitusten tilana”. Based on lectio 19.6.2010. Synnyt. Taiteen tiedonala. 1/2011, 8–23. Pdf-publication.
  • ”Kuvataidetunti mahdollisuuksien ja rajoitusten tilana”. Modified lectio. Nuorisotutkimus 29/2011, 50–57. Pohjoisen kulttuurit –theme number. Eds. Mari Mäkiranta & Anne Ollila.
  • ”Mitä oppilaat kertovat sarjakuvillaan?” In Sirkka Laitinen & Antti Hilmola (eds.) Taito- ja taideaineiden oppimistulokset. Asiantuntijoiden arviointia. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2011:11, 89–114. Available also in pdf-format
  • ”Seitsemäsluokkalaiset kuvallisen kulttuurin ja koulun sosiaalisen tilan tulkitsijoina”. Stylus – Art Education Magazine 1/2011, 28-30. (Joint article with Sinikka Rusanen.) 
  • ”Enemmän kuin osiensa summa. Sanallis-kuvallinen kerrontatapahtuma”. In Päivi Granö & Anne Keskitalo & Suvi Ronkainen (eds.) 2012. Visuaalisen kokemus – johdatus moniaistilliseen visuaaliseen analyysiin. (To be published.)
Anniina_Koivurova_web.jpg

 
Current and recent research projects:

FEENIKS – Taide ja kulttuuri Lapin sodanjälkeisessä henkisessä ja materiaalisessa jälleenrakentamisessa / FEENIKS – Art and culture in post-war reconstruction process of Lapland