Katajamäki, Jonna

Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja/ University Teacher in Visual Culture Studies
tel. +358 (0)40 4844415 (Privatel 4415)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi | forename.surname@ulapland.fi

 

KM (kasvatustiede, mediakasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus) | M.Ed. (Education, Media Education-Oriented Teacher Training)
TaM (kuvataidekasvatus) | M.F.A. (Art Education)
Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja | University Teacher in Visual Culture Studies
Taiteiden tiedekunta ja Arktinen keskus, Arktikum-tiedekeskus | Faculty of Art and Design and Arctic Centre, Arktikum Science Centre

My work as a University Teacher in Visual Culture is divided between the Faculty of Art and Design and Arctic Cen-tre. In the faculty, I work in the Department of Fine Arts and Cultural Studies (DFACS) where I teach art history, visual methodologies and scientific writing. In the Arctic Centre, my primary job is to develop cooperation between the Arktikum Science Centre and schools. In practice, this means that I plan and implement a different kind of guided tours, learning paths, workshops and events for teachers and pupils in Rovaniemi and Lapland. On the other hand, I participate in visualizing and popularizing scientific activities of the Arctic Centre together with the students of the Faculty of Art and Design.

Projects:

 • Jään taju – tutkimusretki kylmyyteen 9.4.–26.4.2002.
  Yhteistyössä: Arktinen keskus, Tiedekeskus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto, Lapin ympäristökeskus.
    
 • Esteetön taidemuseo -projekti, syksy 2002 – kevät 2003.
  Olen olemassa toisella tavalla. Erityisryhmät huomioon ottava opetusnäyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston koko-elmasta Rovaniemen taidemuseossa 28.2.2003–30.3.2003. 
    
 • Kohtaamisia taiteessa. Museopedagoginen näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta Rovaniemen taidemuseossa 2.4–30.5.2004.

 • ArctiChildren II -hankkeen itsenäinen osaprojekti: Aikamatkalla itsetuntemukseen. Rovaniemen varhaishistoriaan eläytyminen ja taiteellinen työskentely oppilaan psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä. Rovaniemi, Korkalovaaran koulu, 26–30.3.2007.
    
 • Postiautovarikosta Korundiksi -hanke Rovaniemen taidemuseossa 12.10.2009–31.5.2011.

 • Kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen syntymästä 100 vuotta -hanke 22.9.2011–10.12.2013. Kiiminki, OJ-säätiö & O. Jauhiaisen museo.

 • Northern Beauty. Barents Visual Arts in the 1970s and the 1980s -hanke 14.5.2012 – 31.12.2014. Yhteistyössä: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipiste, Kemin taidemuseo, Taidehalli Luulajasta Ruotsista, Saamen nykytaiteen keskus Karasjoelta Norjasta ja Murmanskin alueellinen taidemuseo Venäjältä.

 Articles in publications:

 • ”From the Northern Periphery to the International Art Arena”. In publication Northern Beauty. Barents Visual Arts in the 1970s and the 1980s (2014). Ed. Jonna Katajamäki. Translations: FINVERBUS Translations, Helsinki. Publica-tions of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland, Series C. Overviews and Discussion 46. Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 32-58.

 • “Paimenpojasta taiteilijan uralle”. Teoksessa Paimenpojasta akateemikoksi. Välähdyksiä kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen elämästä (2013). Toim. Tuija Hautala-Hirvioja & Jonna Katajamäki. Kiiminki: OJ-säätiö, s. 6–15.
    
 • ”Elämää postiautovarikolla”. Teoksessa Korundi: postiautovarikosta kulttuuritaloksi (2011). Toim. Riitta Kuusikko & Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, s. 11–125.
    
 • ”Life at the Rovaniemi Post Bus Depot in the Course of Time”. In publication Korundi: from a post bus depot into a house of culture (2011). Ed. Riitta Kuusikko & Sisko Ylimartimo. English translation: Liisa Reinikainen. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 11–33.
    
 • ”Lapin postilinja-autoliikenteen värikkäät vuosikymmenet”. Raito/2009. Rovaniemi: Lapin maakuntamuseo, s. 14–19.
    
 • ”Muistomerkki menneen, nykyisen, julkisen ja yksityisen rajapintana. Mikael Agricola -patsas näkemisen tapojen kohtauspaikkana”. Teoksessa Pyrkimys lujaan muotoon. Näkökulmia Oskari Jauhiaisen tuotantoon (2008). Toim. Tuija Hautala-Hirvioja ja Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, s. 54–67.
    
 • ”Ahjon paloa – ja sydämen”. Teoksessa Risto Immonen: Veistoksia (2007). Rovaniemi: Risto Immonen, s. 6–11.
    
 • ”Kohtaamisia rajalla”. Teoksessa Risto Immonen: Veistoksia (2007). Rovaniemi: Risto Immonen, s. 12–14.

 email: firstname.surname(at)oulu.fi

Tel. (+358) (0)294 481726