Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen (LAPPARI -hanke)
Lapinlehmä
Yhteistyötahot
Yhteystiedot