Yhteistyötahot
Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen (LAPPARI -hanke)
Lapinlehmä
Yhteystiedot