Projektin henkilökunta: Antropologian tutkimusryhmä


8Sevettijarvi_AC_Kolta_course2 (1280x960).jpg

Florian Stammler, Dr: Projektikoordinaattori. Erityisaloina nenetsien poronhoito ja paimentolaiselämä (Länsi-Siperia ja Eurooppa) sekä teollistumisen historia Venäjän arktisella alueella (Muurmanskin alue ja Länsi-Siperia). fstammle@ulapland.fi, puh +358400138807

Nuccio Mazzullo, Dr: Erityisalana saamelaisten (ja kolttasaamelaisten) poronhoito kulttuuri ja elinkeinot. nmazzullo@ulapland.fi, puh. +358404844295

Anna Stammler-Gossmann, Dr: Erityisalana siperialaisten, Euroopan nenetsien ja Kuolan niemimaan saamelaisten historia. astammle@ulapland.fi, puh. +358400882065

Roza Laptander, Dr: Erityisalana kulttuuri ja kieli Jamalissa, Länsi-Siperialla, Nenetseillä, hanteilla, komeilla. Roza_laptander@yahoo.com. puh. +358404844077

Nina Meschtyb, Dr: Erityisalana itäsiperialaisten, Euroopan nenetsien ja Kuolan niemimaan saamelaisten kulttuurit ja elinkeinot. meschtyb@mail.ru, puh +358404844078

Stephan Dudeck, Dr: Erityisalana länsisiperialaisten ja Kuolan niemimaan metsään liittyvät kulttuurit ja elinkeinot. sdudeck@ulapland.fi, puh +358404844079

Minka Labba: Minka on juuri päättämässä maisteriopintojaan, ja kirjoittaa parhaillaan opinnäytetyötään. Hän opiskelee Lapin Yliopistossa sosiologiaa, ja on keskittynyt erityisesti opintoihin jotka liittyvät saamelaisiin ja muihin alkuperäiskansoihin sekä Arktisiin alueisiin yleensä. Hän on hyvin kiinnostunut pääsemään mukaan antropologiseen kenttätutkimukseen osallistuvan havainnoinnin-metodia käyttämään. Kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa pohjoisen politiikka, ihmiset ja heidän suhteensa ympäristöön ja luontoon, perinnetieto ja sen soveltaminen nykyaikaan, sekä perinteiset uskomusjärjestelmät. ORHELIA-projektissa hän työskentelee enimmäkseen Suomen saamelaisten, ja erityisesti kolttasaamelaisten elämäntarinoiden ja historian parissa. mvuontis@ulapland.fi, phone: +35840 4844250.