Research projects

Research projects

From these pages you can find current and finished research projects fulfilled by the researchers from Arctic Center in concert with other research parties and institutions. Basic information and links to primary project web pages are provided in the case of each project.

Ongoing projects

Completed projects

Ongoing projects Contact person Timeframe
Northern Institute for Environmental and Minority Law

   
Kamrul Hossain
2015-2018
Tanja Joona 2013-2015
Koivurova, Timo
 2014
Koivurova, Timo
2013-2014
 • SUMILCERE – Sustainable Mining, Local Communities and Environmental Regulation in Kolarctic Area
Koivurova, Timo
2013-2014
 • Syrjäytyneiden toimijaryhmien osallistumisoikeuksien kehittäminen Suomen ulkopolitiikassa – erityisfokuksena ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet
Leena Heinämäki

2012-2013
 • Indigenous property systems
Koivurova, Timo

2009-2013
 •  Ihmisoikeustutkimuksen tutkijakoulu
Koivurova, Timo 2010-2013
 •  Thematic Network on Arctic Law
Koivurova, Timo
2012-2013
     


Global Change Research Group

   
Ylänne, Henni
2013-2015
Forbes, Bruce
2012-2016
Forbes, Bruce  2012-2016
Forbes, Bruce 2011–2015
 •  LapLinko – Lapin lintukohteet
Jokimäki, Jukka
2012-2014
 • Lämmönsäätelyvasteet ja turvallisuus poromatkailuyrittäjien tuottamissa ohjelmapalveluissa
Soppela, Päivi

2012-2014
Jokimäki, Jukka
2010-2012
Jokimäki, Jukka  
2010-2012
Moore, John 
2010-2012
 • SVALI - Stability and Variations of Arctic Land Ice
Moore, John 2010-2015
 • Dynamical Evolution of Scharffenbergbotnen Blue Ice Area since the Late Glacial Maximum
Moore, John 2009-2012
 • Adaptation to Rapid Land-Use and Climate Changes on the Yamal Peninsula, Russia: Remote Sensing and Models for Analyzing Cumulative Effects
Forbes, Bruce
2009-2012

Sustainable Development Research Group

Tennberg, Monica
2014-2017
Helander-Renvall, Elina
2014-2015
Tennberg, Monica
2013-2014
Tennberg, Monica

2013-2014
 • ARCSUS Urban sustainability in the Russian Arctic
Tennberg, Monica

2012-2015
 •  Barents Regional Seminar
Tennberg, Monica
2012-2013

 • Environmental Safety and Sustainable Development in the Arctic Zone
Tennberg, Monica
2012-2013
 • Biomedical and ethnographic aspects of Arctic human brestfeeding: a literature review
Stammler, Florian
2012-2013

 • CAVIAR II - Critical aspects of adaptive capacity to climate change in northern regions
Tennberg, Monica
2012-2013
 • NEO-BEAR - Neoliberal governance and sustainable development in the Barents Region

Tennberg, Monica

2012-2013
 • MISTRA – Mistra Arctic Futures: “Preparing for and Responding to Disturbance: Arctic Lessons for Sweden”
Tennberg, Monica
2011-2012
 • ORHELIA – Oral History of Empires by Elders in the Arctic
Stammler, Florian
2011-2015
 • ACCESS – Arctic Climate Change, Economy and Society
Stammler-Gossmann Anna
2011-2015
 • Neoliberal governance and sustainable development
Tennberg, Monica
2012
     
Top

   
Completed projects Contact person Timeframe
Northern Institute for Environmental and Minority Law

   
 •  The Reform of the Arctic Council

Koivurova, Timo
2010-2012

Leena Heinämäki

2012-2013
 • Selvitys YVA-lainsäädännön kansainvälistä kuulemista koskevien säännösten toimivuudesta 
Koivurova, Timo 

2010-2011 

Koivurova, Timo 
2009-2011 

Koivurova, Timo 
2009-2010 

Joona, Juha 
2009-2010 

Koivurova, Timo    2008-2009
Koivurova, Timo   2008-2009
Koivurova, Timo 2008
Koivurova, Timo 2008
Koivurova, Timo 2006-2008
Koivurova, Timo 2003-2006
 • The right to use land regardless of ownership in Finnish Lapland - especially the traditional land use rights of the Sami (University of Lapland )
Joona, Juha 2000-2002
 • The obligation of States to take precautionary measures when they make preparation to exploit the natural resources of the Arctic
Koivurova, Timo  2000-

The Arctic – Global Change

   
Stark, Sari
2012-2014
 • Application of space-based technologies and models to address land-cover/land use change problems on the Yamal Peninsula (Project homepage)

Forbes, Bruce
2007-2013

Rätti, Osmo 
1995-2013
 
Rätti, Osmo 
2003-2013

 • Poron ravinto ja lisäruokinta muuttuvassa ilmastossa 

Turunen, Minna 
2008-2011 

 • Clim-ATIC Northern Periphery Programme Project 

Moore, John 
2008-2011 

 • Ristipalonsuon samakkoselvitys

Jokimäki, Jukka 
2011 

 • Suomen Paleoklimatologia: tämänhetkisen ja menneitten ilmastovaihteluiden yhteisanalyysi perustuen ilman, maan ja kallioperän suoriin ja epäsuoriin lämpötilahavaintoihin

Helama, Samuli 
2009-2010 

 • Resilience of Human-Rangifer System

Forbes, Bruce 
2006-2010 

Moore, John 
2006-2010
Kankaanpää,  Paula
2010-2012
Turunen, Minna
2008-2010
Kankaanpää,  Paula
2006-2010
Moore, John
2001-
Turunen, Minna
2006-2009
 • Heterogeneity and resilience of human- Rangifer systems: a circumpolar social- ecological synthesis (Project homepage)
Forbes, Bruce
2006-2010
Rätti, Osmo
2000-2009
 • Northern coniferous forests – Tools through research for the sustainable use of forests in the Barents Region / Pohjoiset havumetsät – tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella.
Ylisirniö, Anna-Liisa  
Moore, John 2005-2008
Granskog, Mats 2005-2008
 • Reindeer herding in a changing climate: coping mechanisms and adaptive capacity (EALÁT)
Forbes, Bruce 2007-2008
Rätti, Osmo 1995-2007
Forbes, Bruce 2004-2007
Jokimäki, Jukka 2004-2007
Turunen, Minna 2002-2006
 • Arctic Operational Platform (Arcop) 5th Framework Programme
Kankaanpää, Paula 2002-2005
 • Subsistence livelihood and modernization: the tradition and future of ptarmigan trapping
Ylisirniö, Anna-Liisa 2002
 • Effects of forest structure and timbering on diversity of beetles (Coleoptera) and polyporous fungi in timberline forests, the Finnish Timberline Research project, Finnish Forest Research Institute
Ylisirniö, Anna-Liisa  
Turunen, Minna,  
Kankaanpää, Paula
2002
 • Socio-economic influence of predators on reindeer husbandry
Ylisirniö, Anna-Liisa 2001-2005
Turunen, Minna 2001-2005
Forbes, Bruce 2001-2004
 • The suitability of the new forest management recommendations in Northern Finland (Finnish Forest Research Institute)
Ylisirniö, Anna-Liisa 2000-2004
 • Sustainable development of the Pechora region in a changing
  environment and society (SPICE)
  2000-2003
Moore, John 2000-2003
Moore, John 2000-2002
Forbes, Bruce 2000-2002
 • Determining Responses of Forest-Tundra Vegetation to Disturbance in Northeast Siberia
Forbes, Bruce 2000-2001
 • Biodiversity of northern water areas and their natural restoration methods (Finnish Environmental Institute)
Jokimäki, Jukka 2000-
 • Body condition, fatty acid composition of different tissue fats and carcass quality in reindeer
Soppela, Päivi 2000
 • Milk production and postnatal growth success in reindeer
Soppela, Päivi 2000
Moore, John 1999-2002
 • Fats as indicators of physiological constraints in newborn and young reindeer (PhD dissertation funded by University of Oulu and Arctic Centre)
Soppela, Päivi 2000
Moore, John 1999-2001
 • Investigating rapid climate change using Svalbard ice cores
Moore, John 1999-2000
 • Tundra degradation in the Russian Arctic (TUNDRA)
  1998-2000
Turunen, Minna 1998-2000
 • Effects of landscape structure on populations and individuals (Finnish Game and Fisheries Institute)
Rätti, Osmo 1998-2000
 • The effect of traffic on mortality of capercaillie females: could it be affected?
Rätti, Osmo 1998-1999
 • Managing northern boreal forest landscapes for biodiversity: ecological and economic perspectives (Finnish Biodiversity Research Programme
  (FIBRE), University of Oulu )
Jokimäki, Jukka and Ylisirniö, Anna-Liisa 1997-2002
 • The methods and ecological principles of landscape ecological forest management planning (Finnish Forest Research Institute)
Ylisirniö, Anna-Liisa 1997-2001
 • The methods and ecological principles of ecological forest landscape planning (Finnish Forest Research Institute)
Jokimäki, Jukka 1997-
 • Ecological and economic efficiency of integrated management of biodiversity in boreal forests / Talousmetsät, pienialaiset suojelukohteet ja suojelualueet monimuotoisuuden suojelussa: Integroitu ekologinen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 

 • Developing of polypore indicators in assessing the conservation value of boreal forests / Kääpälajiston indikaattoriryhmien kehittäminen metsäluonnon suojeluarvojen arvioinnissa.

 • Cost-effective conservation of forests in Satakunta, southern Finland / Luonnonarvokaupan ekologinen tehokkuus Satakunnassa

 • The alternatives of the forest regeneration methods and their ecological and social sustainability in northern Finland / Pohjois-Suomen metsänuudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

Ylisirniö, Anna-Liisa  


Sustainable Development Research Group

   
 
Julian Reid
2011-2013

Stammler, Florian

2008-2012

Tennberg, Monica
 
2010-2012 
 • BOREAS MOVE-INNOCOM Assessing senses of place, mobility and viability in industrial northern communities 

Stammler, Florian 
2006-2010 

Stammler, Florian
2006-2010
Stammler-Gossmann Anna
2006-2009
Stammler-Gossmann Anna
2007-
Tennberg, Monica  2009
Tennberg, Monica  2008-2010
Tennberg, Monica
2007-2009
Helander-Renvall, Elina 2007-2008
Helander-Renvall, Elina 2007-2008
Tennberg, Monica 2005-2007
Tennberg, Monica 2004-2007
Tennberg, Monica
2002-2007
 • Challenging the Public Awareness of the European Dimension of Arctic Environmental Research (Caedaer) 5th Framework Programme
Gunslay, Nicolas 2001-2002
 • Survey of Living Conditions in the Arctic ; Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of Chukotka (SLICA)
Gunslay, Nicolas 2000-2002
 • Learning sustainability: towards a sustainable development structure for cooperative actions between marginal areas in Europe (Recite II, Centro di Ecologia Alpina, Trento , Italy )
Gunslay, Nicolas 1999-2001
 • The development of culture and livelihoods in Teno river valley
Helander-Renvall, Elina 1998-2000

  Top