Foreing Lounge

FOLO_kansi_600px.jpg

Foreign Lounge (FOLO) -hanke edistää ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden työllistymistä Lapissa. Lähtökohtana ovat maahanmuuttajien olemassa olevat vahvuudet kuten monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus sekä asiakaspalvelutaito.

Maahanmuuttajat nähdään aktiivisina toimijoina, joiden osaamista työelämä voisi ennakkoluulottomammin hyödyntää.

Tavoitteet

FOLO:n ensisijainen tavoite on tukea maahanmuuttajataustaisten työllistymistä Lappiin.

Hankkeen tavoitteina ovat:

  • tuottaa uusia keinoja maahanmuuttajille työllistymiseen
  • hyödyntää hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien työllistymiseksi
  • tuottaa menetelmiä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Tulokset

Hankkeessa (2015-2018) luodaan malli, jota voidaan käyttää hanketoiminnan päättymisen jälkeen työvoimapalveluissa.
Luovia menetelmiä käyttämällä avataan ovia henkilökohtaisen osaamisen uudenlaiseen yhdistelyyn.
Tuloksena syntyy käytäntöjä, joilla työnhakija ja työnantaja kohtaavat toisensa luontevasti.

Lisätietoja

Työntekijöille
Nafisa Yeasmin
Projektikoordinaattori
+358 40 484 4256
folo.info@ulapland.fi
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122, 96101 Rovaniemi

Työnantajille
Susanna Pääkkölä
Yrityskoordinaattori
+358 40 484 4297
folo.yritys@ulapland.fi
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122, 96101 Rovaniemi

Yhteistyökumppanit

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Arktisen keskuksen yhdessä toteuttama FOLO-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Lapin TE-toimiston, Lapin yrittäjät ry:n, Lapin kauppakamarin ja työnantajien sekä Arktiset maahanmuuttajat ry:n kanssa.

 

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png   VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png   Folo_Foreign Lounge 2015_2018.JPG