Ylisirniö, Anna-Liisa

glob-staff-Anna-Liisa.jpg

PhD, Senior Scientist

Arctic Global Change research groupArktinen globaalimuutos

gsm +358 (0)400 138 806, (Internal 2065)
E-mail: anna-liisa.ylisirnio (at) ulapland.fi 

Focus of research: Anna-Liisa Ylisirniö has a background in population biology and ecology, her current research focusing on biodiversity in boreal forest ecosystems. Her ongoing projects investigate the effects of different forest management methods on diversity of saproxylic species, especially the effects of new forest management methods on species diversity of wood-decomposing fungi and epiphytic lichens. She has also studied e.g. land use conflicts in northern regions.

Keywords: Biodiversity in forest ecosystems, conservation biology, nature conservation areas, land use and land use conflicts in northern regions, wilderness research

Tutkimusintressit: Metsäluonnon monimuotoisuus boreaalisessa vyöhykkeessä, luonnonsuojelubiologia, luonnonsuojelualueet, maankäytön ristiriidat pohjoisilla alueilla, erämaatutkimus

Ongoing projects:

 • Northern coniferous forests and the effects of forestry on biodiversity of species / Pohjoiset havumetsät ja metsätalouden vaikutukset lajiston monimuotoisuuteen

Examples of finished projects:

 • Northern coniferous forests – Tools through research for the sustainable use of forests in the Barents Region / Pohjoiset havumetsät – tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella.
 • Developing of polypore indicators in assessing the conservation value of boreal forests / Kääpälajiston indikaattoriryhmien kehittäminen metsäluonnon suojeluarvojen arvioinnissa
 • Cost-effective conservation of forests in Satakunta, southern Finland / Luonnonarvokaupan ekologinen tehokkuus Satakunnassa
 • The alternatives of the forest regeneration methods and their ecological and social sustainability in northern Finland / Pohjois-Suomen metsänuudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

Pohjoiset havumetsät ja metsätalouden vaikutukset lajiston monimuotoisuuteen.

Hankkeessa tutkitaan pohjoisten luonnonmetsien rakennetta ja dynamiikkaa sekä metsätalouden vaikutuksia metsien rakenteeseen ja erityisesti lahopuusta riippuvaisten eliöiden (saproksyylien) monimuotoisuuteen. Pyrkimyksenä on mm. selvittää millaiset luonnonmetsien rakennepiirteet ovat tärkeitä monimuotoisuuden säilymiselle, millaisia vaikutuksia eri metsänkäsittelymenetelmillä on lajistoon ja kuinka hyvin ns. uudet metsänkäsittelymenetelmät (mm. avainbiotoopit ja säästöpuut) auttavat lajiston säilymistä.

Northern coniferous forests and the effects of forestry on biodiversity of species

The project investigates the structure and dynamics of pristine northern coniferous forests and the effects of forestry on species, especially on the saproxylics, which are species depending on dead and dying trees. We aim at revealing what kind of forest structures are important for biodiversity, how different forest management methods influence diversity of different species groups, and what are the effects of new forest management methods (e.g., woodland key habitats and retention trees) on species diversity.

The project is conducted in cooperation with the Universities of Jyväskylä and Eastern Finland and the Natural Resources Institute Finland.
Time frame: 2016-2017

Publications

Refereed articles

 • Ylisirniö, A-L & Allén, A. 2016. Plant communities of Fennoscandian subarctic mountain ecosystems 60 years after human disturbance. Arctic, Antarctic and Alpine Research 48 (3):469-483.
 • Ylisirniö, A-L., Mönkkönen, M., Hallikainen, V., Ranta-Maunus, T. & Kouki, J. 2016: Woodland key habitats in preserving polypore diversity in boreal forests: effects of patch size, stand structure and microclimate. Forest Ecology and Management, 373:138-148. DOI:10.1016/j.foreco.2016.04042
 • Halme, P., Allen, K.A:, Auniņš, A., Bradshaw, R., Brūmelis, G., Čada, V.,  Clear, J., Eriksson, A-M., Hannon, G., Hyvärinen, E., Ikauniece, S., Iršėnaitė, R., Jonsson, B-G., Junninen, J., Kareksela, S., Komonen, A., Kotiaho, J.S., Kouki, Kuuluvainen, T., Mäkelä, A., Mazziotta, A., Mönkkönen, M., Nyholm, K., Shorohova, E., Strange, N., Toivanen, T., Vanha-Majamaa, I., Wallenius, T., Ylisirniö, A-L & Zin, E. 2013. Challenges of ecological restoration: Lessons from forests in northern Europe. Biological Conservation 167:248-256.
 • Mäkitie, T. & Ylisirniö, A-L. 2013. Conflicting discourses in tourism development: A case of Kilpisjärvi village, Finnish Lapland. In: Müller, D.K., Lundmark, L. & Lemelin, R.H. (eds). Issues in Polar Tourism: Communities, Environments, Politics. Springer Verlag, pp. 163-176.
 • Ylisirniö, A-L, Penttilä, R., Berglund, H, Hallikainen, V., Isaeva, L., Kauhanen, H. & Koivula. M. Mikkola, K., 2012. Decaying wood and polypore diversity in natural fire succession forests and managed stands –lessons for biodiversity management. Forest Ecology and Management. 268:16-27.
 • Mustajoki, J., Saarikoski, H., Marttunen, M., Ahtikoski, A., Hallikainen, V., Helle, T., Hyppönen, M., Jokinen, J., Naskali, A., Tuulentie, S., Varmola, M., Vatanen, E. & Ylisirniö, A-L. 2011. Use of decision analysis interviews to support the sustainable use of Upper Lapland forests in Finland. Environmental Management, 92(6):1550-1563.
 • Saarikoski, H., Mustajoki, J., Marttunen, M., Ahtikoski, A., Hallikainen, V., Helle, T., Hyppönen, M., Jokinen, M., Tuulentie, S., Varmola, M., Vatanen, E. & Ylisirniö, A-L. 2010. Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävän käytön mahdollisuuksista. Metsätieteen aikakauskirja 1:39-63.
 • Ylisirniö, A-L., Berglund, H., Aakala, T., Kuuluvainen, T., Kuparinen, A-M., Norokorpi, Y., Hallikainen, V., Mikkola, K. & Huhta, E. 2009. Spatial distribution of dead wood and the occurrence of five saproxylic fungi in old-growth timberline spruce forests in northern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 24:527-540.
 • Juutinen, A., Mönkkönen, M. & Ylisirniö, A-L. 2009. Does a voluntary conservation program result in a representative protected area network? –The case of Finnish privately owned forests. Ecological Economics 68:2974-2984.
 • Halme, P., Mönkkönen, M., Kotiaho, J. Ylisirniö, A-L. & Markkanen, A. 2009. Quantifying the indicator power of an indicator species.  Conservation Biology 23 (4):1008-1016.
 • Mönkkönen, M., Ylisirniö, A-L. & Hämäläinen, T. 2009. Ecological efficiency of voluntary based conservation of boreal forest biodiversity. Conservation Biology 23 (2): 339-347.
 • Halme, P., Kotiaho, J., Ylisirniö, A-L, Hottola, J., Junninen, K, Kouki, Lindgren, M., Mönkkönen, M., Penttilä, R., Renvall, P., Siitonen, J. & Similä, M. 2009. Perennial polypores as indicators of annual and red-listed polypores. Ecological Indicators 9:256-266.
 • Hurme, E., Mönkkönen, M., Sippola, A-L, Ylinen, H. & Pentinsaari, M. 2008. Role of the Siberian flying squirrel as an umbrella species for biodiversity in northern boreal forests. Ecological Indicators 8:246-255.
 • Similä, M., Kouki, J., Mönkkönen, M., Sippola, A-L. & Huhta, E. 2006. Co-variation and indicators of species diversity: Can richness of forest-dwelling species be predicted in northern boreal forests? Ecological Indicators 6:686-700.
 • Juutinen, A., Mönkkönen, M. & Sippola, A-L. 2006. Cost-efficiency of decaying wood as a surrogate for overall species richness in boreal forests. Conservation Biology 20(1):74-84.
 • Sippola, A-L., Mönkkönen, M. & Renvall, P. 2005. Polypore diversity in the herb-rich woodland key habitats of Koli National park in eastern Finland. Biological Conservation 126(2):260-269.
 • Humphrey, J., Sippola, A-L, Lempériere, G., Dodelin, B., Alexander, K.N.A. & Butler, J. 2004. Deadwood as an indicator of biodiversity in European forests: From theory to operational guidance. In: Marchetti, M. (ed.): Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe: From Ideas to Operationality. EFI proceedings 51:193-206.
 • Sippola A-L. 2004. Maintaining biodiversity in managed forests –results of beetle and polypore studies in boreal forests. In: Andersson, F., Birot, Y. & Päivinen, R. (eds). Towards the sustainable use of Europe’s forests –Forest ecosystem and landscape research: scientific challenges and opportunities. EFI Proceedings 49: 259-271.
 • Sippola, A-L , Similä, M., Mönkkönen, M. & Jokimäki, J. 2004. Diversity of polyporous fungi (Polyporaceae) in Northern Boreal Forests: Effects of forest site type and logging intensity. Scandinavian Journal of Forest Research Vol. 19, No. 2:152-163.
 • Sippola, A-L. 2003. Forest management and biodiversity. Methodological problems in assessing the effects of logging on beetles (Coleoptera) and wood-decomposing fungi (Polyporaceae). In: Rasmussen, R.O. & Koroleva, N.E. Social and environmental impacts in the North: Methods in evaluation of socio-economic and environmental consequences of mining and energy production in the Arctic and Sub-Arctic. NATO Science Series. Earth and Environmental Sciences, Vol. 31. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Pp. 101-116.
 • Similä, M., Kouki, J., Mönkkönen, M. & Sippola, A-L. 2002. Beetle species richness along the forest productivity gradient in northern Finland. Ecography 25:42-52.
 • Sippola, A-L, Siitonen, J. & Punttila, P. 2002. Beetle diversity in timberline forests: a comparison between old-growth forests and regeneration areas in Finnish Lapland. Annales Zoologici Fennici 39:69-86.
 • Sippola, A-L, Lehesvirta, T. and Renvall, P. 2001. Effects of selective logging on coarse woody debris and diversity of wood-decaying polypores in Eastern Finland. Ecological Bulletins 49:243-254.
 • Sippola, A-L. and Renvall, P. 1999. Wood-decomposing fungi and seed-tree cutting -a 40-year perspective. Forest Ecology and Management 115:183-201.
 • Sippola, A-L., Siitonen, J. and Kallio, R. 1998. Amount and quality of coarse woody debris in natural and managed forests in Finnish Lapland. Scandinavian Journal of Forest Research 13:204-214.
 • Sippola, A.-L., Siitonen, J. & Kallio, R. 1995. Faunistics of Coleoptera in subarctic pine forests in Finnish Lapland. Entomologica Fennica, (6)4:201-210.
 • Timisjärvi, J., Nieminen, M. & Sippola, A-L. 1984. The structure and insulation properties of the reindeer fur. Comparative Biochemistry and Physiology 79 A(4):601-609.

Other publications

 • Ylisirniö, A-L. & Allén, A. 2014. Toisen maailmansodan jäljet Mallan luonnossa. Teoksessa: Järvinen, A., Heikkilä, T. & Lahti, S.(toim,), Tieteen ja taiteen tunturit. . Gaudeamus, ss. 131-140.
 • Nascimbene, J., Ylisirniö, A-L, Pykälä, J. & Giordani, P. 2013. Lichens: sensitive indicators of changes in the forest environment. In: Kraus, D. & Krumm, F. (eds.), Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute, Freiburg, pp. 180-185.
 • Kuuluvainen, T., Aakala, T., Kauhanen, H., Wallenius, T., Ylisirniö, A-L. & Penttilä, R. 2008. Metsien monimuotoisuuden turvaaminen metsänkäsittelyssä: tutkimustuloksiin perustuvat suositukset. Teoksessa: Kauhanen, H., Kuuluvainen, T., Ylisirniö, A-L & Huhta, E. (toim.), Pohjoiset havumetsät –tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon. Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema, s. 71-74.
 • Ylisirniö, A-L., Penttilä, R. & Berglund, H. 2008. Luontaisten häiriöiden ja hakkuiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, esimerkkinä lahottajasienet. Teoksessa: Kauhanen, H., Kuuluvainen, T., Ylisirniö, A-L & Huhta, E. (toim.), Pohjoiset havumetsät –tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon. Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema, s. 29-38.
 • Hurme, E., Mönkkönen, M., Sippola, A-L., Ylinen, H. & Pentinsaari, M. 2006. Löytyykö liito-oravan asuttamista kuusivaltaisista metsistä myös muita uhanalaisia lajeja? Teoksessa: Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. (toim.), METSOn jäljillä, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, Vammala, pp. 167-168.
 • Mönkkönen, M., Sippola, A-L. & Hämäläinen, T. 2006. Luonnonarvokaupan ekologinen tehokkuus. Teoksessa: Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. (toim.), METSOn jäljillä, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, Vammala, pp. 270-272.
 • Sippola, A-L, Norberg, H., Renko, M., Suopajärvi, K. & Sutinen, T. 2005. Petovahinkojen sosioekonominen merkitys porotaloudelle Suomessa – loppuraportti. Arktisen keskuksen tiedotteita 44. 153 s.
 • Sippola, A.-L., Renko, M., Norberg, H. & Sutinen, T. 2005. Petovahinkojen taloudellinen merkitys – tapaustutkimus neljästä paliskunnasta phv 2002/03. –Poromies 72(5): 34.
 • Hallikainen, V., Karvonen, L. & Sippola, A-L. 2005. Luonnon- ja ympäristönsuojelu metsiä uudistettaessa. Teoksessa: Hyppönen, M., Hallikainen, V. & Jalkanen, R. (toim), Metsätaloutta kairoilla –Metsänuudistaminen Pohjois-Suomessa. Metsälehti Kustannus, Hämeenlinna, pp. 173-188.
 • Stokland, J. & Sippola, A-L. 2004. Monitoring protocol for wood-inhabiting fungi in the Alberta Biodiversity Monitoring Programme. Report for the Science Committee of the Alberta Biodiversity Monitoring programme. 58 p.
 • Sippola, A-L. & Suopajärvi, K. 2004. Poronomistajien suhtautuminen maakotkaan ja nykyiseen kotkien aiheuttamien porovahinkojen korvausjärjestelmään. Raportti kotkakorvaustyöryhmälle. 27 s.
 • Sippola, A-L. 2004. Poronomistajat toivovat kotkakorvausjärjestelmän kehittämistä. Poromies 2: 35-38.
 • Sippola, A-L, Mönkkönen, M., Renvall, P. & Kangasmäki, K. 2004. Avainbiotoopin koon ja puuston rakenteen merkitys Kolin kansallispuiston kääpälajiston suojelulle. Teoksessa: Lovén, L. (toim.), Tutkittu ja tuntematon Koli. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 915:73-90.
 • Laakso, A. & Sippola, A-L. 2003. Riekonpyytäjät. Arktisen keskuksen tiedotteita 39. Rovaniemi. 105 s.
 • Mönkkönen, M., Hurme, E., Sippola, A-L, Hanhimäki, T. & Ukkola, M. 2003. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen talousmetsissä. Teoksessa: Siikamäki, P. (toim.), Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut, Tutkimuksia 2/2003, s. 85-97.
 • Sippola, A-L. 2002. Biodiversity in Finnish wilderness areas: historical and cultural constraints to preserving species and habitats. In: Watson, A., Alessa, L. & Sproull, J. (eds.), Wilderness in the Circumpolar North: searching for compatibility in ecological, traditional, and ecotourism values. Proceedings RMRS-P-26. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, ss. 75-84.
 • Sippola, A-L., Renvall, P. & Lehesvirta, T. 2002. Metsätalouden vaikutukset kääpälajistoon ja kääpien merkitys luonnon monimuotoisuuden indikaattoreina. Teoksessa: Kangas, J., Kokko, A., Jokimäki, J. & Store, R. (toim.), Tutkimuksia ekologisen informaation liittämisestä metsäsuunnitteluun. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 858:9-23.
 • Sippola, A-L.  2001. Protected areas in northern Fennoscandia: An important corridor for taiga species. In: Huntington, H, Kankaanpää, P., Baldursson, S., Sippola, A-L., Kaitala, S., Zöckler, C. and Gunn, A. (eds.), Conservation of Arctic Flora and Fauna 2001. Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation. CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland. p. 82
 • Sippola, A-L. 2001. Management and biodiversity in Fennoscandian timberline forests. In: Huntington, H, Kankaanpää, P., Baldursson, S., Sippola, A-L., Kaitala, S., Zöckler, C. and Gunn, A. (eds.), Conservation of Arctic Flora and Fauna 2001. Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation. CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland, pp. 124-125.
 • Sippola, A-L. & Saarinen, J. 2001. Luonnonsuojelualueiden tutkimuksen ja hoidon vuorovaikutus. Teoksessa: Eeronheimo, H., Jortikka, S. & Räinä, P. (toim.), Tutkimus luonnonsuojelualueiden käytön ja hoidon suuntaajana. Metsähallituksen luonnonsuojelusarja A, No. 129: 21-30.
 • Saarinen, J., Sippola, A-L. & Anttonen, M. 2001. Kansallispuistojen metsästyskäyttö: metsästys Savukoskella Urho Kekkosen kansallispuistossa 1997-1998. Teoksessa: Kangas, J. &  Kokko, A. (toim.), Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800: 109-110.
 • Sippola, A-L. 2000. Biodiversity in Finnish wilderness areas -aspects on preserving species and habitats. In: Watson, A. E., Aplet, G. & Hendee, J. (eds.), Personal, societal and ecological values of wilderness. Sixth World Wilderness Congress proceedings on research, management, and allocation, Vol. II. Proc. RMRS-P-14. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, pp. 48-56.
 • Sippola, A-L., Saarinen, J., Jokimäki, J., Hallikainen, V., Sepponen, P., Paulus, A-L. & Ohenoja, E. 2000. Wilderness Research in Finland: Examples of ecological and social studies. In: Watson, A. E., Aplet, G. & Hendee, J. (eds.), Personal, societal and ecological values of wilderness. Sixth World Wilderness Congress proceedings on research, management, and allocation, Vol. II. Proc. RMRS-P-14. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, pp. 222-223.
 • Sippola, A-L., Siitonen, J. & Renvall, P. 2000. Metsän rakenteen ja metsänkäsittelyn vaikutukset lahopuun määrään ja laatuun sekä kovakuoriais- ja kääpälajistoon Lapin metsänrajametsissä. Teoksessa: Stolt, E. (toim): Ympäristö ja tutkimus Ylä-Lapissa. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 30:115-141.
 • Sippola, A-L., Lehesvirta, T. & Renvall, P. 2000. Poimintahakkuun vaikutus tuoreen kankaan kuusikoiden kääpälajistoon Pohjois-Kainuussa. Teoksessa: Kokko, A., Kangas, J. ja Jokimäki, J. (toim), Alue-ekologisia tutkimustuloksia ja suunnittelukokemuksia. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 779:15-28.
 • Sippola, A-L, Anttonen, M. & Saarinen, J. 2000. Metsästys Urho Kekkosen kansallispuistossa metsästysvuonna 1997-1998. Tutkimusraportti. Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema. 38 s.
 • Sippola, A-L. 1999. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen erämaissa -näkökulmia lajiston ja ekosysteemien suojeluun. Teoksessa: Saarinen, J. (toim.): Erämaan arvot: retkiä monimuotoisiin erämaihin. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 733:5-25.
 • Sippola, A-L. 1996. Matkailun ympäristövaikutukset Lapissa -katsaus nykytilaan ja tutkimustarpeisiin. Teoksessa: Saarinen, J. & Järviluoma, J. (toim.), Luonto virkistys- ja matkailuympäristönä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 619:129-141.
 • Sippola, A-L. 1996. Effects of tourism on nature in wilderness and nature conservation areas in northern Finland. In: Lange, M. (ed.), Proceedings of the Arctic Opportunities Conference. Arctic Centre Reports 22: 382-391.
 • Sippola, A.-L., Siitonen, J., Jokimäki, J., Inkeröinen, J., & Kallio, R.1995. Effects of forest structure and vegetation on diversity of beetles (Coleoptera) and birds in north-boreal pine forests. In: Herman, T.B., Bondrup-Nielsen, S., Willison, J.H.M. & Munro, N.W.P. (eds.), Ecosystem monitoring and protected areas; pp. 197-203.
 • Sippola, A.-L. & Kallio, R. 1995. Species composition of beetles (Coleoptera) in different habitats within old-growth and managed forests in Finnish Lapland. In: Sippola, A-L., Alaraudanjoki, P., Forbes, B. & Hallikainen, V. (eds.), Northern Wilderness Areas: Ecology,  Sustainability, Values. Arctic Centre Publications 7: 59-77.
 • Paulus, A.-L., Ohenoja, E., Tikkinen, S., Roitto, M. & Sippola, A.-L. 1995. The influence of forest felling on the fruitbody production of larger fungi in northern Lapland. In: Sippola, A-L., Alaraudanjoki, P., Forbes, B. & Hallikainen, V. (eds.), Northern Wilderness Areas: Ecology,  Sustainability, Values. Arctic Centre Publications 7: 44-51.
 • Sippola, A.-L., Jokimäki, J., Hallikainen, V. & Sepponen, P. 1995. The Finnish Wilderness Research Programme. International Journal of Wilderness, (1)1:32-33.
 • Saarinen, J., Kajala, L., Hallikainen, V. & Sippola, A.-L. 1995. Searching for an interdisciplinary approach to northern wilderness areas issues: highlights of an international conference in Finland. International Journal of Wilderness (1)1: 34-36.
 • Sippola, A.-L.,  Siitonen, J. & Kallio, R. 1995. Kovakuoriaislajiston monimuotoisuus pohjoisissa metsänrajametsissä. Teoksessa: Tasanen, T., Varmola, M. & Niemi, M. (toim.), Metsänraja tutkimuksen kohteena. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 539:71-79.
 • Sippola, A.-L. 1995. Pyhätunturin kansallispuiston kävijät ja käytön jakaantuminen kesällä 1988. Teoksessa: Järviluoma, J., Saarinen, J. & Vasama, A. (toim.), "Jos metsään haluat mennä..." Näkökulmia luonnon virkistys- ja matkailukäyttöön. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 571:95-110.
 • Sippola, A.-L., Jokimäki, J., Hallikainen, V. & Sepponen, P. 1994. The Finnish Wilderness Research Programme. In: Hendee, J & Martin, V. (eds.), International wilderness allocation, management and research. Proceedings of the 5th World Wilderness Congress, pp. 309-315.
 • Sippola, A-L. 1993. Erämaa -eränkäyntimaa vai koskematonta alkuperäisluontoa. Julkaisussa: Metsän tulevaisuuskuva. Opetusmi­nisteriö, Valtioneuvoston kulttuurihanke, s. 58.
 • Sippola, A-L. ja Rauhala, J-P. 1992. Acerbin keinosta Jerisjärven tielle. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston historiaa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 410. 117 s.
 • Sippola, A-L. 1992. Luonnonsuojelualueet ja lajien säilyminen. Teoksessa: Heikkilä, M., Sillanpää, P. ja Tuulentie, S. (toim.), Ilma - vesi - energia. Ympäristön tila Pohjois-Suomessa. ss.129-137.
 • Sippola, A-L. 1992 . Erämaiden tutkimus -taustaa ja näkökulmia. Teoksessa: Jokimäki, J., Sippola, A-L ja Junttila, P. (toim.). Erämaa -yhteisomaisuusresurssin biologinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Arktisen keskuksen tiedotteita 6:7-13.
 • Eeronheimo, H. ja Sippola, A-L. 1992. Pallas-Ounastunturin numeerinen kasvillisuuskartta. Teoksessa: Nikula, A., Varmola, M. ja Lahti, M-L. (toim.), Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1992. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 437: 102-111.
 • Eeronheimo, H., Virtanen, R., Sippola, A-L., Sepponen, P., Salmela, S. ja Pikkupeura, R. 1992. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston kasvillisuus -Ounastunturin Pyhäkeron alue. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 427. 119 s.
 • Jokimäki, J., Hallikainen, V. and Sippola, A-L. 1992. Finland's Wilderness Research Programme 1993-96. Publications of the Administrative Office of the University of Lapland, No. 23:35-36.
 • Sippola, A-L. 1990. Suojelualueiden merkitys uhanalaisten lajien suojelussa. Teoksessa: Jauhiainen, Hannu (toim.), Metsiemme uhanalaiset. Kajaani. ss.109-115.
 • Sippola, A-L. 1989. Lapin luonnonsuojelualueiden tutkimus. Teoksessa: Saastamoinen, O. ja Varmola, M. (toim.), Lapin metsäkirja. Acta Lapponica Fenniae 15:143-159.
 • Sippola, A-L. 1989. Suojelualueiden hoidon ja käytön tutkimustarpeet. Summary: Research needs for management of protected areas. Teoksessa: Poikajärvi, H., Sepponen, P. ja Varmola, M. (toim.), Tutkimus luonnonsuojelualueilla. Folia Forestalia 736:12-17.
 • Sippola, A-L. 1989. Suojelualuetyypit ja kansallispuistojen suojelun toteutuminen -kahdeksan esimerkkiä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 345. 181 s.
 • Sippola, A-L. 1989. Yhdysvaltojen erämaalaki. Suomen Luonto 1:40-42.
 • Pihkala, A., Sippola, A-L. ja Yli-Tepsa, L. 1986. Suvannon kylä. Pohjoinen, Oulu. 127 s.
 • Sippola, A-L., Nieminen, M. ja Timisjärvi, J. 1981. Poron turkin rakenteesta ja lämmöneristyskyvystä. Poromies 5:24

Edited books:

 • Kauhanen, H., Kuuluvainen, T., Ylisirniö, A-L & Huhta, E. (toim.) 2008. Pohjoiset havumetsät –tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon. Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema, 82 s.
 • Huntington, H, Kankaanpää, P., Baldursson, S., Sippola, A-L., Kaitala, S., Zöckler, C. and Gunn, A. (eds.) 2001. Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation. Conservation of Arctic Flora and Fauna 2001, CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland. Edita. 272 s.
 • Sippola, A.-L., Alaraudanjoki, P., Forbes, B. & Hallikainen V. (eds.) 1995. Northern Wilderness areas: Ecology, Sustainability, Values. Arctic Centre Publications 7. Rovaniemi. 438 s.
 • Jokimäki, J., Sippola, A.-L. ja Junttila, P. (toim.) 1992. Erämaa -yhteisomaisuusresurssin biologinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Arktisen keskuksen tiedotteita 6. 152 s.
 • Sippola, A-L. & Roots, F. (eds.) 1991. UNESCO MAB Northern Sciences Network. Report of the meeting in Rovaniemi, Finland, 25-27 September 1990. Arctic Centre Publications 3.148 s.