Turunen, Minna 

Education: PhD, docent (botany) /  FT, dosentti (kasvitiede)
Title: Senior scientist / Erikoistutkija
Email: forename.surname @ ulapland.fi
phone: +358 (0)40 539 1182, (2774)

Arctic Global Change research groupArktinen globaalimuutos

Senior scientist Minna Turunen has background in biology and ecological botany. Her projects during the past ten years have been multidisciplinary and encompassed not only scientific knowledge e.g. in biology, anthropology and geophysics, but also viewpoints of local people including reindeer herders. These studies have focussed  on the effects of climate change on reindeer pastures and  reindeer herding,  and adaptation strategies and capacity  of herders to cumulative impacts of climate, environment and socio-economical changes.
Most of her earlier research has encompassed the effects of global change on boreal and subarctic vegetation in Northern Fennoscandia. She has long-term experience in experimental field research addressing the ecophysiological responses, adaptation and defence mechanisms of forest and mire plants in changing environments.
 
Erikoistutkija Minna Turunen on taustaltaan biologi ja kasvitieteilijä (ekologinen kasvitiede). Hänen tutkimuksensa ovat kymmenen viime vuoden aikana olleet monitieteisiä,  käsittäen paitsi mm. biologisen, antropologisen ja geofysikaalisen tiedon yhdistämisen, myös  paikallisten asukkaiden, kuten poronhoitajien näkökulman. Nämä tutkimukset ovat keskittyneet mm. ilmastomuutoksen vaikutuksiin porolaitumiin ja poronhoitotyöhön, sekä poronhoitajien sopeutumisstrategioihin ilmaston, ympäristön sekä sosioekonomisten tekijöiden  muutoksesta seuranneisiin kumulatiivisiin yhteisvaikutuksiin.
Suurin osa hänen aiemmista tutkimuksistaan on käsitellyt globaalimuutoksen vaikutuksia boreaaliseen ja subarktiseen kasvillisuuteen Pohjois-Fennoskandiassa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus kokeellisista kenttätutkimuksista, jotka ovat liittyneet metsä- ja suokasvillisuuden ekofysiologisiin vasteisiin, sopeutumiseen ja puolustusmekanismeihin muuttuvassa ympäristössä.

 

Keywords: Global change, climate change, weather, boreal, subarctic, arctic,  biology, botany, environmental  ecology, ecophysiology,  UV-B radiation, sulphur,  heavy metal pollution,   experimental manipulations, adaptation, defence mechanisms, reindeer herding, reindeer pasture, local/traditional  knowledge

Avainsanat: Globaalimuutos, ilmastonmuutos, sää,  boreaalinen, subarktinen, arktinen, biologia, kasvitiede, ympäristöekologia,  ekofysiologia,  UV-B-säteily, rikki- ja raskasmetallilaskeuma, altistuskokeet, sopeutuminen, puolustusmekanismit,  poronhoito,  porolaidun,  paikallistieto, perinnetieto 

Publications

 1. Turunen M, Rasmus, S., Bavay, M., Ruosteenoja, K., Heiskanen, J. 2016. Coping with  difficult weather and snow conditions: Reindeer herders’ views on climate change impacts and coping strategies. Climate Risk Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.crm.2016.01.002.
 2. Turunen M, Rasmus S, Bavay M, Ruosteenoja K, Heiskanen J. 2015.  Talvisäät, lumiolot ja poronhoitotyöt: poronhoitajien näkemyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista selviytyä ongelmista. Winter weather, snow conditions and herding: Reindeer herders’ views on climate change impacts and coping strategies. Summary in English. Suomen Riista 61:7-25.
 3. Rasmus, S., Turunen M. 2015. Suomen poronhoitoalueen lumiolosuhteet ja niiden vaikutukset poronhoitoon. Snow conditions of the reindeer management area of Finland and their impact on reindeer herding. Abstract in English. Arktisen keskuksen tiedotteita 62. (pdf)
 4. Hyyryläinen A,  Rautio P, Turunen M, Huttunen S. 2015. Seasonal and inter-annual variation in the chlorophyll content of three co-existing Sphagnum species exceeds the effect of solar UV reduction in a subarctic peatland. SpringerPlus (2015) 4:478 
  DOI 10.1186/s40064-015-1253-7.
 5. Vuojala-Magga T & Turunen M, T. 2015. Sami Reindeer Herders'  Perspective on Herbivory of Subarctic Mountain Birch Forests by Geometric Moths and Reindeer: A Case Study from Northern Finland. SpringerPlus.2015, 4:134, DOI: 10.1186/s40064-015-0921-y, URL: http://www.springerplus.com/content/4/1/134
 6. Turunen M. & Vuojala-Magga, T. 2014. Past and present winter feeding of reindeer in Finland: herders adaptive learning of feeding practices. Arctic,  67(2): 173 – 188. http://dx.doi.org/10.14430/arctic4385 Arctic.
 7. Turunen M. & Vuojala-Magga, T. 2013.Porojen talviruokinta: luppopuiden hakkuusta tarharuokintaan.  [With English summary: Reindeer winter feeding: from lichen tree cuttings to pen feeding]. Suomen Riista 59:86-99 (pdf).
 8. Martz, F., Turunen M., Stark, S. & Väisänen, M. 2013: Muuttuvan ilmaston vaikutus pohjoisten kasvien aineenvaihduntaan.  Luonnon Tutkija 117:156-159.
 9. Turunen M., Oksanen P., Vuojala-Magga T., Markkula I., Sutinen M.-L., Hyvönen J. (2013). Impacts of Winter Feeding of Reindeer on Vegetation and Soil in the Sub-Arctic: Insights from a feeding experiment. Polar Research 2013, 32, 18610, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v32i0.18610  (pdf)
 10. Vuojala-Magga T, Turunen M (2013). Experiences with an Arctic River and Flood Prevention in the town of Ivalo.  Keskitalo, E. C. H. (eds.), Climate Change and Flood Risk Management: Adaptation and Extreme Events at the Local Level. Edward Elgar Press. In print.
 11. Comont, D., Abaigar, J.M., Albert, A., Aphalo, P.,Causton, D., Figueroa, F.L., Gaberscik, A., Llorens, L., Gausch, Hauser, M.-T-,  Jansen, M., Kardefelt, M., de la Coba Luque, P., Neubert, S., Núñez-Olivera, E.N., Olsen, J., Robson, M., Schreiner, M., Sommaruga, R., Strid, Å, Torre, S., Turunen, M., Veljovic-Jovanovic, S., Verdaguer, D., Vidovic, M., Wagner, J., Winkler, J.B., Zipoli, G., Gwynn-Jones, D. 2012. UV responses of Lolium perenne raised along a latitudinal gradient across Europe: a filtration study. Physiologia Plantarum 145(4): 604-618. DOI: 10.1111/j.1399-3054.2012.01591.x
 12. Turunen, M., Vuojala-Magga, T. 2011. Poron ravinto ja lisäruokinta muuttuvassa ilmastossa. Arktisen keskuksen tiedotteita 56. 55s. Reindeer Forage and Supplementary Feeding in Changing Climate. English Abstract. (pdf)
 13. Vuojala-Magga, T., Turunen, M., Ryyppö, T., Tennberg, M. (2011). Resonance strategies of Sami reindeer herders in Northernmost Finland during  climatically extreme  years. Arctic 64(2): 227-241. (pdf)
 14. Martz, F.,  Turunen, M., Julkunen-Tiitto, R., Suokanerva, H., Sutinen, M.-L. (2011).  Different response of two reindeer forage plants to enhanced UV-B radiation: modification of the phenolic composition. Polar Biology  34:411–420. DOI 10.1007/s00300-010-0896-7. 
 15. Turunen, M., Soppela, P. Martz, F. (2010).  Vaikuttaako ilmastonmuutos poron ravintokasvien  laatuun ja saatavuuteen? Suomen Riista, 56: 71–84 (2010).  [pdf]
 16. Tennberg, M. Vuojala-Magga, T., Turunen, M. (2010). The Ivalo river and its people: There have always been floods – what is different now?  Pp 221-237. In:  G.Hovelstrud and B. Smit (eds.) Caviar – Community Adaptation and Vulnerability in Arctic Regions. DOI 10.1007/978-90-481-9174-1_9. Springer Science+Business.Media. Berlin Verlag.
 17. Turunen M., Soppela, P., Kinnunen H., Sutinen M.-L., Martz F. (2009). Does climate change influence the availability and quality of reindeer forage plants?  A review.  Polar Biology 32:813–832, DOI 10.1007/s00300-009-0609-2.
 18. Martz F., Turunen M.,  Julkunen-Tiitto R.,  Lakkala K., Sutinen M.-L. (2009). Effect of the temperature and the exclusion of UVB radiation on the phenolics and iridoids  in Menyanthes trifoliata L. leaves in the subarctic.  Environmental Pollution 157:3471–3478,  doi: 10.1016/j.envpol.2009.06.022. (pdf)
 19. Krywult M., Smykla J.,  Kinnunen H., Martz F.,  Sutinen M.-L., Lakkala K.,  Turunen M.  (2008). Influence of Solar UV radiation on Nitrogen Metabolism in Needles of Scots Pine (Pinus sylvestris L.).  Environmental Pollution 156: 1105–1111. (pdf).
 20. Martz, F., Sutinen, M.-L., Derome, K., Wingsle, G., Julkunen-Tiitto, R., Turunen, M. (2007) Effect of UV-exclusion on the seasonal content of  photosynthetic and UV screening pigments of Scots pine needles. Global Change Biology. [pdf]
 21. Soppela, P., Turunen, M., Forbes, B., Aikio, P., Magga, H., Sutinen, M-L., Lakkala, K., Uhlig, C. (2006). The chemical response of reindeer summer pasture plants in a subarctic peatland to ultraviolet (UV) radiation. In: Reindeer Management in Northernmost Europe. Linking Practical and Scientific Knowledge in Social-Ecological Systems (eds: B.C. Forbes et al.). Ecological Studies 184:199-213.
 22. Turunen, M., Latola,  K. (2005) UV-B radiation and acclimation in timberline plants. Environmental Pollution 137, 390-403. [pdf].
 23. Turunen,  M.,  Sutinen, M.-L., Derome, K., Krywult, M., Smykla, J., King, S., Lakkala, K. (2005) Ecophysiological responses of subarctic Scots pines  to ultraviolet (UV) radiation. Polish Botanical Studies 19, 143-150.  [pdf].
 24. Turunen, M., Sutinen, M.-L., Derome, K., Norokorpi, Y., Lakkala, K. (2002) Effects  of  solar UV radiation on birch and pine seedlings in  the subarctic.  Polar Record 38, 233-240.
 25. Turunen,  M.,  Heller, W., Stich, S., Sandermann, H.. & Sutinen, M.-L. 1999.  Effects of  UV exclusion on phenolic compounds  of young  Scots pine seedlings in the subarctic. Environmental Pollution 106:225-234.  [pdf].
 26. Krywult M, Turunen M, Sutinen M-L, Derome K,  Norokorpi Y. (2002). Nitrate reductase activity in  some subarctic species and UV influence in  Betula pendula  Roth.  foliage. Science of the  Total Environment 284 (1-3):149-155.
 27. Turunen M. (1999). Preface. Climate Change Effects on Northern Terrestrial and Freshwater Ecosystems. Chemosphere 1(4):ix-x.
 28. Bäck J, Turunen M, Ferm A,  Huttunen S. (1997). Needle structures and epiphytic microflora of  Scots  pine (Pinus sylvestris L.) under heavy ammonia deposition from fur farming. Water Air Soil Pollution 100:119-132.
 29. Turunen M, Huttunen S, Percy K, McLaughlin C, Lamppu J. (1997). Epicuticular wax of subarctic Scots pine needles: response to sulphur and heavy metal deposition.  New Phytologist   135:501-515.
 30. Turunen M, Huttunen S, Percy K. (1996). Responses of Scots pine needle cuticles to acid deposition and heavy metals.  Journal of   Experimental   Botany  47:55.
 31. Turunen, M. (1996) Responses of Scots pine  needle surfaces  to air pollutants.  Thesis for Ph.D. Acta Universitas  Ouluensis Ser A 277. 43+112 p.
 32. Turunen M,   Huttunen S.  (1996). Scots pine needle surfaces  on radial transects across the north boreal  area of of Fnnish Lapland and the Kola Peninsula of Russia. Environmental Pollution  93:175-194.
 33. Bäck J,  Huttunen S,  Turunen M, Lamppu J. (1995). Effects of acid rain on  growth and nutrient concentrtations in Scots pine and Norway spruce seedlings grown in a nutrient-rich soil. Environmental Pollution  89:177-187.
 34. Sutinen S, Juuti S, Koivisto L, Turunen M,  Ruuskanen J. (1995). The uptake and structural changes of trichloroacetic acid in the needles of Scots pine seedlings. Journal of Experimental Botany  46:1223-1231.
 35. Turunen M, Huttunen S, Bäck J,  Lamppu J. (1995). Acid rain-induced changes in cuticles and Ca distribution of Scots pine and Norway spruce seedlings.  Canadian Journal of Forest Research  25:1313-1325.
 36. Turunen M,  Huttunen S. (1991). Effect of simulated acid rain on the epicuticular wax of Scots pine needles under northerly condi¬tions. Canadian Journal of Botany  69:412-419.
 37. Huttunen S, Reinikainen J, Turunen M. 1990. Wintering res¬ponse of conifers to acid rain in northern areas. Kauppi P, Kenttämies K, Anttila P. (eds.). HAPRO report on acidificati¬on in Finland. Springer-Verlag. pp.609-635.
 38. Huttunen S, Turunen M,  Reinikainen J. (1990). Scattered CaSO4-crystallites on needle surfaces after simulated acid rain as an indicator of nutrient leaching.  Water Air Soil Pollution  54:169-173.
 39. Huttunen S, Turunen M,  Reinikainen J. (1990). Studies on Scots pine and Norway spruce needle cuticles. Annales des  Sciences Forestieres  46:553-556.
 40. Turunen M, Huttunen S. (1990). Review of the response of epicu¬ticular wax to air pollution. Journal of Environmental Quality  19:35-45. 
   

 

Turunen Minna.jpg


Current and recent  projects & activities

 • AACA-C
  Adaptation Actions for A Changing Arctic (suomeksi)

 • The COST Action FA0906 - UV-B radiation: A specific Regulator of Plant Growth and Food Quality in a Changing Climate. (2011-2014)
    
 • Reindeer Forage and Supplementary Feeding in a Changing Climate 2008-2011/ Poron ravinto ja lisäruokinta muuttuvassa ilmastossa 2008-2011
    
 • The Ecological and Socioeconomical Responses of Global Change on Reindeer Pastures (ECOREIN) 2006-2009/ Globaalimuutoksen ekologiset ja sosioekonomiset vaikutukset poronlaitumiin (ECOREIN) 2006-2009
    
 • Reindeer Summer Pastures and Ultraviolet (UV) Radiation 2001-2005 / Poron kesälaitumet ja ultravioletti (UV) säteily 2001- 
    
 • UV Radiation and Subarctic Ecosystems 2001-2005 / UV-säteily ja subarktiset ekosysteemit 2001-2005
    
 • Arctic Documentary Films at Risk in Barents Region: Surveying, Protecting and Screening (AFBARE, 2002-2006) /  Uhanalaisten arktisten filmien kartoittaminen, suojelu ja tunnettavuuden lisääminen  Barentsin alueella (AFBARE, 2002-2006)