Soppela, Päivi

PhD, Senior Scientist, Docent (adaptation biology) / Erikoistutkija, dosentti

Arctic Global Change research group /  Arktinen globaalimuutos

Päivi Soppela has background in biology and zoology (ecological physiology). Her PhD thesis dealt brown adipose tissue and seasonal changes of fat metabolism in reindeer (2000). She is Docent of adaptation biology at the University of Oulu (2006). Her projects address adaptation of animals, humans and livelihoods to arctic conditions and global change, including climate change. The projects are multidisciplinary and include participation of local people and practitioners. Her ongoing research is related to adaptation of reindeer and local breeds of cattle and horse to the arctic environment and resilience of these species and their livelihoods. She has long-term experience in research, teaching and supervision of graduate and undergraduate students in arctic questions, especially in reindeer herding and reindeer biology. She has developed multidisciplinary arctic research education and coordinated ARKTIS PhD program at the Arctic Centre, University of Lapland 2003-2013. 16 doctors have graduated from the program.

Erikoistutkija Päivi Soppela on taustaltaan biologi ja eläintieteilijä (ekologinen fysiologia). Hän on väitellyt poron ruskeasta rasvasta ja poron rasvametabolian vuodenaikaismuutoksista (2000) ja on sopeutumisbiologian dosentti (2006). Hänen tutkimuksensa käsittelevät eläinten, ihmisten ja elinkeinojen sopeutumista arktisiin olosuhteisiin ja globaalimuutokseen, mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset. Tutkimukset ovat osallistavia ja yhdistävät tieteellistä tietoa sekä paikallista ja perinteistä tietoa. Viimeaikaiset tutkimukset liittyvät poron sekä naudan ja hevosen alkuperäiskantojen sopeutumiseen arktiseen ympäristöön sekä näihin lajeihin perustuvien elinkeinojen kestävyyteen eri muutoksissa. Hänellä on pitkä kokemus arktisiin kysymyksiin kuten poronhoitoon ja poron biologiaan liittyvästä tutkimuksesta, opetuksesta ja ohjaamisesta. Hän on kehittänyt monitieteistä kansainvälistä arktista tutkijakoulutusta ja koordinoinut valtakunnallista ARKTIS-tutkijakoulua Arktisessa keskuksessa, Lapin yliopistossa (2003-2013). Tohtoriohjelmasta on väitellyt 16 tohtoria.

 

Keywords

  • global change, climate change, environment, adaptation, biology, zoology, ecological physiology, thermal physiology, cold adaptation, energy metabolism, nutrition, human, animals, plants, reindeer, reindeer herding, local knowledge 
  • globaalimuutos, ilmastonmuutos, ympäristö, adaptaatio, biologia, eläintiede, ekologinen fysiologia, lämmönsäätely, kylmään sopeutuminen, energiatalous, ravitsemus, ihmiset, eläimet, kasvit, poro, poronhoito, paikallinen tieto

Publications

  • Soppela, P., Kumpula, J. & Oinonen, K. 2015. 2nd Nordic NJF Seminar on Reindeer Husbandry Research “Reindeer herding and land use management – Nordic perspectives”. Rangifer 35(1): 33-38.
  • Soppela, P. & Kumpula, J. 2014. Ajankohtaisia kysymyksiä poronhoidossa ja maankäytössä. Poromies 6:20-21
  • Soppela, P. & Kankaanpää, P. 2014. Arktis-tutkijoita 10 vuotta. Kide 3:32-33.
  • Tanaka, M., Mettiäinen, I. & Soppela, P. (eds.) 2013. Reconstructing change and resilience in environmental and social conditions - what can we learn from the past for the future. Abstract book. 11th Annual Seminar of the ARKTIS, Arctic Doctoral Programme. 4-5th April 2013, Rovaniemi, Finland. Arctic Centre, University of Lapland, University of Lapland Printing Centre, 72 pp. 
  • Stepien, A., Mettiäinen, I. & Soppela, P. (eds.) 2012. Science-Policy Interface – Societal Impacts of Arctic Research. Abstract book. 10th Annual Seminar of the ARKTIS, Arctic Doctoral Programme and the Final Seminar of the project “Knowledge in Environmental Planning and Decision-making”, 15-16 March 2012, Rovaniemi, Finland. Arctic Centre. University of Lapland. University of Lapland Printing Centre, 67 pp.

Full list

 

Soppela Paivi.jpg

gsm +358 (0)400 138 805, (2791)
e-mail: paivi.soppela (at) ulapland.fi
Fax: +358 (0)16 362 934

Current and past projects and activities

Arctic Ark. Human-animal adaptations to the Arctic environment: natural and folk selection practices (Arc-Ark) (2015-2018). Funded by the Academy of Finland, Arctic Research Program.
Blog: http://arcticanthropology.org/2015/02/09/arctic-ark-new-project-on-animal-breeds-species-and-human-practices-in-the-arctic/

AACA – Adaptation Actions for a Changing Arctic) (2015-2017). Sopeutumista edistävät toimenpiteet muuttuvalla arktisella alueella
http://www.amap.no/adaptation-actions-for-a-changing-arctic-part-c

Reindeer races and racing reindeer - cultural, social and ecological aspects. (2011-)

Local food systems and northern communities

Arctic Doctoral Program, ARKTIS: Social and Environmental Impacts of Modernization and Global Change in the Arctic / Arktinen tutkijakoulu, ARKTIS: Globaalimuutoksen ja modernisoitumisen yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset (2003-2013) (LINKKI)

Postglacial Faunal Components and Adaptation in Northern Environment

The Ecological and Socioeconomical Responses of Global Change on Reindeer Pastures (ECOREIN) 2006-2009/ Globaalimuutoksen ekologiset ja sosioekonomiset vaikutukset porolaitumiin (ECOREIN) (2006-2009)

Reindeer Management in Northernmost Europe, Linking Practical and Scientific Knowledge in Social-Ecological Systems (RENMAN) (2001-2004)

Reindeer Summer Pastures and Ultraviolet (UV) Radiation 2001-2005 / Poron kesälaitumet ja ultravioletti (UV) säteily (2001-2005)