Susanna-Paakkola-staff.jpgPääkkölä, Susanna

Researcher, M. Sc.
  
Arctic Doctoral Programme ARKTIS / Global Change Group

GSM: +358(0)40 484 4297, (3106)           +358(0)400 1999 28 Email: susanna.paakkola at ulapland.fi   
Education
:
  • Master of Science, Biology, Physiology and Genetics, University of Oulu, Finland, 2008. Animal Physiology (major subject), Biochemistry, Botany, Chemistry, Genetics.
  • Gardener, 2007
  • Tourism and marketing, University of Lapland, 2006-
  
Title of Dissertation:
Thermal responses and safety in winter tourism services provided by reindeer herders
  
Thermal responses to cold exposure during outdoor activities and safety of the touristic services
Acting in the cold environment is always challenging and expose for many risks. Effects of cold temperature should carefully be taken into consideration when developing safe winter activities, especially when customers have limitations in performance. Information about the risks and problems that exists in the service processes in the cold environment is essential for the service product development. The body can defend against cold by physiological changes and normally maintains the ideal body temperature. Sometimes these mechanisms do not work in a proper manner and the ability to communicate or activate the mechanisms can be limited.
  
This medical research provides information about the thermoregulatory responses in customers with disabilities, product safety of the touristic outdoor activities produced by the reindeer herders, the working circumstances and the issues affecting to the touristic activity product safety and quality in the cold climate. The research produces information for the service design processes. Physiological information produced in the study can be used in the cold protective garment and equipment development processes.
  
Lämmönsäätelyvasteet ja turvallisuus talvimatkailupalveluissa
Kylmässä ympäristössä toimiminen on aina haasteellista. Kylmissä olosuhteissa toimivissa poromatkailuyrityksissä ohjelmapalvelujen turvallisuus on osa palvelun laatua ja turvallisuuden varmistaminen tärkeää sekä asiakkaan että palvelun tarjoajan kannalta. Kylmässä toimimisesta aiheutuvat riskit on syytä tuntea ja ottaa huomioon mm. suunniteltaessa palveluja terveysrajoitteita omaaville erityisasiakkaille.
  
Lääketieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessa havainnoidaan poromatkailuyrityksissä talviohjelmapalveluihin osallistuvia työntekijöitä, palveluja käyttäviä asiakkaita sekä erityisryhmiin kuuluvia palvelun käyttäjiä työssä ja asiakkaina. Työssä kartoitetaan elimistön lämpötasapainoa ohjelmapalveluiden aikana sekä talviohjelmapalveluihin liittyviä riskejä, kuormittavuutta ja työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Fysiologisten mittausten ja kyselyiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää entistä turvallisempien ja laadukkaampien matkailuohjelmapalveluiden suunnittelussa sekä erilaisissa tuotekehitysprosesseissa.
   
Publications:
  • Pääkkölä, Susanna (2008) Ruskeakarhun (Ursus arctos arctos) fysiologinen sopeutuminen talveen. Physiological winter adaptation of the European brown bear (Ursus arctos arctos). Master thesis. University of Oulu. Available in Finnish.

 

Projects:

  • Foreign Lounge promotes jobseekers with immigrant background to get access to the labor market in Lapland
  • Foreign Lounge -hanke (2015-2018) edistää ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden työllistymistä Lapissa.