Heinämäki, Leena

Senior Researcher (PhD)

The Northern Institute for Environmental and Minority Law (NIEM)

Tel. +358 (0)40 484 4280, (Privatel 2593)
fax.+358 (0)16 362 934
e-mail: forename.surname@ulapland.fi

Focus of Research: Indigenous peoples’ rights, including Sámi people’s rights in Finland. International human rights and environmental law as it applies to indigenous peoples. Heinämäki has a special interest in the Arctic legal co-operation, and she acts as a vice-leader of the University of the Arctic Thematic Network on Arctic Law.

Alkuperäiskansojen oikeudet, saamelaisten oikeudet

Keywords: international human rights law, international environmental law, indigenous peoples / Ihmisoikeudet, kansainvälinen ympäristöoikeus, alkuperäiskansat

Publications:

 • Kioton pöytäkirja ja sen noudattamisen valvonta” (Kyoto Protocol and its compliance), Edita Oyj, Edilex, 2001.
 • Human Rights of Indigenous Peoples in the Light of Global Climate Change, in E. Helander and T. Mustonen, Snowscapes, Dreamscapes, Snowchange Book on Community Voices of Change, Tampere Polytechnic Publications. Ser C, Study Materials 12, 2004, pp. 427-432.
 • "Environmental Rights Protecting the Way of Life of Arctic Indigenous Peoples: ILO Convention No. 169 and UN Draft Declaration on Indigenous Peoples” in Arctic Governance (2004), pp. 231-259.
 • Voidaanko ilmastonmuutosta hidastaa oikeusteitse? Pohdintoja Inuittien ihmisoikeusvalituksesta Amerikan ihmisoikeustoimikuntaan’ (yhteisartikkeli Timo Koivurovan kanssa), in Koivurova, T. (ed.), Kansainvälistyvä oikeus, Juhlakirja Professori Kari Hakapää, Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja c 41, Lapin yliopisto 2005, pp.39-56. ’Is it possible to slow down the climate change via litigation? Reflections on the human rights petition by the Inuit. (Joint article with Timo Koivurova).
 • The Participation of Indigenous Peoples in International Norm-Making in the Arctic’ (A common article with Timo Koivurova) In Polar Record, 2006, 42(221):101-109.
 • The Protection of the Environmental Integrity of Indigenous Peoples in Human Rights Law, Finnish Yearbook of International Law, Vol. XVII, 2006: 187-232.
 • Inherent Rights of Aboriginal Peoples in Canada – Reflections of the Debate in National and International law, International Community Law Review, Vol. 8, No. 1, 2006: 155-202.
 • Indigenous Peoples’ Right to Traditional Way of Life in Human Rights Law, in T. Koivurova and A. Stepien (eds.), Reforming Mining Law in a Changing World with Special Reference to Finland, Juridica Lapponica 34, The Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic Centre, University of Lapland, 2008: 41-90.
 • Protecting the Rights of Indigenous Peoples – Promoting the Sustainability of the Global Environment?, International Community Law Review, Vol. 11, Number 1, March 2009: 3-68.
 • Rethinking the Status of Indigenous Peoples in International Environmental Decision-Making: Pondering the Role of Arctic Indigenous Peoples and the Challenge of Climate Change, in T. Koivurova, E. C. H. Keskitalo and N. Bankes (eds. ), Climate Governance in the Arctic, Springer, Environment & Policy, Vol 50, 2009: 207- 262.
 • The Right to Be a Part of Nature: Indigenous Peoples and the Environment, Lapland University Press, 2010.
 • Towards an Equal Partnership between Indigenous Peoples and the States: Learning from Arctic Experience? The Yearbook of Polar Law, vol. 3, 2011: 193-246.
 • The Right to Be a Part of Nature: Greening Human Rights via Strengthening Indigenous Peoples, The Yearbook of Polar Law, Volume 4, 2012:415-474.
 • The Nordic Saami Convention: The Right of a People to Control Issues of Importance to Them, in N. Bankes and T. Koivurova, The Proposed Nordic Saami Convention, National and International Dimensions of Indigenous Property Rights, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2013: 125-147.
 • Climate Change and Human Rights, (together with Koivurova and Duyck) in Hollo et al (eds.), Climate Change and the Law, Springer 2013: 287-325.
 • Addressing Climate Vulnerability: Promoting the Participatory Rihts of Indigenous Peoples and Women through Finnish Foreign Policy, (together with Tahnee Prior, Sébastien Duyck, Timo Koivurova and Adam Stepien, Juridica lapponica 38, University of Lapland Printing 2013: 288 pages.
 • The Recognition of Sacred Natural Sites of Arctic Indigenous Peoples as Part of their Cultural Integrity, (together with T. Herrmann), Arctic Review on Law and Politics, vol. 4, 2/2013: 206-231.
 • Ihmisoikeudet ympäristönsuojelussa, (human rights in environmental protection), in Koivurova, T. and Pirjatanniemi, E. (toim. eds.), Ihmisoikeuksien käsikirja (Human Rights Handbook), Tietosanoma 2013: 528-554. . ISBN 978-951-885-363-6
 • Saamelaisten itsemääräämisoikeus: konkretiaa vai sananhelinää? AGON 37-38, ILO 169 Saamelaisuus, 2013
 • Miten Ympäristöperusoikeus toteutuu? Jukka Viljanen, Heta Heiskanen, Siina Raskulla, Timo Koivurova ja Leena Heinämäki. Ympäristöministeriö 2014.
 • Saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen pyhien paikkojen suojelu. Futura 4/2014
 • SSIREN – Sacred sites Research Newsletter: International Conference on Experiencing, Recognizing and Protecting Sacred Sites of Arctic Indigenous Peoples, 2014
 • Sacred Sites as Arctic Cultural Heritage. University of Arctic, Shared Voices 2014
 • The Protection of the Culturally and Spiritually Important Landscapes of Arctic Indigenous Peoples under the Convention on Biological Diversity and First Experiences from the Application of the Akwé:Kon Guidelines in Finland, (Heinämäki, Herrmann, Neumann) The Yearbook of Polar Law, vol. 6, 2014: 189-229.
 • ’Rapidly Evolving International Status of Indigenous Peoples: The Example of the Sami People in Finland’, in Christina Allard and Susann Funderud Skogvang (eds), Indigenous Rights in Scandinavia, Autonomous Sami Law, Juris Diversitas, Ashgate, 2015: 189-204.
 • Global Context – Arctic Importance: Free, Prior and Informed Consent – An Emerging Paradigm in International Law Related to Indigenous Peoples, in Herrmann and Thibault, Indigenous Peoples’ Governance of Land and Protected Territories in the Arctic, Springer, 2015: 209-240.
 • Preserving Sacred Sites: Arctic Indigenous Peoples as Cultural Heritage Rights Holders. Eds. Leena Heinämäki, Thora Herrmann, Nicole Raslich. Juridica Lapponica 39, 2015; Introduction; Chapter 2: Overview of the legal protection of sacred natural sites of Sámi and other Indigenous Peoples.

Publications in review process

 •  Saamelaisten pyhät paikat kulttuuriperintöoikeuden ja tapaoikeuksien valossa (Heinämäki, Ojanlatva, Magga), teoksessa Kilpisjärven poliittinen luonto (Tapio Nykänen ja Leena Valkeapää eds), tietosanomat (2016).
 • Indigenous Peoples’ Customary Rights and Sacred Sites of Sámi (Xanthaki, Heinämäki, Magga), Sacred Artic: Experiencing and Protecting Sacred Sites of Sámi and other Arctic Indigenous Peoples (Heinämäki, Herrmann, eds.), Springer (2016)
 • Protecting Sacred Sites, Maintaining Cultural Heritage, and Sharing Power: Challenges and Opportunities in combining State governance and Indigenous involvement through co-management of SGang Gwaay UNESCO World Heritage Site, Canada (with Thora Herrmann and Cindy Morin), in Lars Elenius (ed), Sámi Customary Rights, Ashgate. 25 pages. (2016)
 • Towards Sámi Self-determination: the Case of Laponia in Sweden (with Thora Herrmann and Carina Green, in Xanthaki, Valkonen, Heinämäki, Nuorgam (eds.). Indigenous Peoples’ Right to Cultural Heritage, Martinus Nihjoff. (2016).
 • The Rights and Role of Indigenous Women in Climate Change Regime (with Tahnee Prior), Arctic/Northern Women: Situating Law and Justice in Development and Gender Equality, Kathleen Lahey (ed) Cambridge Scholars Press (2016).

Interviews

 • In Rae Ellen Bichell’s interview Leena Heinämäki discusses the right of indigenous peoples to meaningfully participate in environmental decision making, the international legal machinery for indigenous land protection, and the trouble with sacred natural sites.
 • Maankäytöllä ei saa heikentää saamelaisten oikeuksia. Saamelaisten oikeudet pitää ottaa huomioon aina, kun heidän mailleen kohdistuu hankkeita, jotka voivat heikentää heidän mahdollisuuksiaan harjoittaa omaa kulttuuriaan, tutkijatohtori OTT Leena Heinämäki Lapin yliopistosta sanoo Saisiko olla Ympäristökonfliktisoppaa? -hankkeen haastattelussa.